s

Driftplatser i länsordning

Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående Driftplatsnamn i ordning efter länstillhörighet. Numret efter namnet avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör. Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn inom det länet. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet.

M B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD
HOME
 

Län Driftplats Bandel Bandelens slutpunkter
MAhlstad 626Lund - Trelleborg
MAlesta 620Eslöv - Tomelilla
MAlestad 620Eslöv - Tomelilla
MAlnarp 497Teckomatorp - Arlöv
MAlstad 626Lund - Trelleborg
MAnderslöf 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MAnderslöv 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MAnnedal 611Åstorp - Mölle
MAnnelund 638Malmö V - Ystad
MAnnelund (uppsp) 646Malmö - Trelleborg
MAnnelöf 624Landskrona - Lund
MAnnelöv 624Landskrona - Lund
MArendala 631Lund - Harlösa
MArlöf 456Eslöv - Malmö
MArlöv 456Eslöv - Malmö
MArlöv 497Teckomatorp - Arlöv
MArlöv industrispår 497Teckomatorp - Arlöv
MArlövs industrispår 497Teckomatorp - Arlöv
MArrie 638Malmö V - Ystad
MArrie 646Malmö - Trelleborg
MAskeröd 620Eslöv - Tomelilla
MAsmundtorp 616Landskrona - Eslöv
MAxeltofta 624Landskrona - Lund
MAxelvold 495Ängelholm - Teckomatorp
MBaltiska hållplatsen 638Malmö V - Ystad
MBaltiska hållplatsen 648Malmö V - Trelleborg
MBara 637Malmö - Genarp
MBarsebäcksby 627Kävlinge - Barsebäckshamn
MBarsebäckshamn 627Kävlinge - Barsebäckshamn
MBeddinge 644Trelleborg - Rydsgård
MBedinge 644Trelleborg - Rydsgård
MBellevue 651Malmö - Limhamn
MBilleberga 614Helsingborg - Billeberga
MBilleberga 616Landskrona - Eslöv
MBillesholm 495Ängelholm - Teckomatorp
MBillesholm 596Åstorp - Ramlösa
MBillesholm 597Billesholm HHJ - Hyllinge
MBillesholm 623Landskrona - Billesholm
MBillesholms grufva 495Ängelholm - Teckomatorp
MBillesholms gruva 495Ängelholm - Teckomatorp
MBillesholms gruva 623Landskrona - Billesholm
MBillinge 619Klippan - Eslöv
MBjereshög 637Malmö - Genarp
MBjersjölagård 620Eslöv - Tomelilla
MBjuf 596Åstorp - Ramlösa
MBjuv 596Åstorp - Ramlösa
MBjuv 597Billesholm HHJ - Hyllinge
MBjuv Findus 596Åstorp - Ramlösa
MBjuvstorp 597Billesholm HHJ - Hyllinge
MBjäreshög 637Malmö - Genarp
MBjärred 630Lund - Bjärred
MBjärshög 637Malmö - Genarp
MBjärsjölagård 620Eslöv - Tomelilla
MBjärsjölagård 636Dalby - Bjärsjölagård
MBjörnstorp 632Malmö - Tomelilla
MBlästorp 641Köpingebro - Sankt Olof
MBokskogen 637Malmö - Genarp
MBokskogen nedre 637Malmö - Genarp
MBokskogen öfre 637Malmö - Genarp
MBokskogen övre 637Malmö - Genarp
MBorrby 641Köpingebro - Sankt Olof
MBosarp 455Hässleholm - Eslöv
MBrogårda 597Billesholm HHJ - Hyllinge
MBrostorp 589Hörby - Eslöv
MBrunslöv 620Eslöv - Tomelilla
MBrågarp 632Malmö - Tomelilla
MBurlöv 456Eslöv - Malmö
MBökebergsslätt 626Lund - Trelleborg
MBöketofta 495Ängelholm - Teckomatorp
MBörringe 638Malmö V - Ystad
MBörringe 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MCharlottenlund 638Malmö V - Ystad
MCharlottenlund 643Charlottenlund - Skivarp
MChristineberg 620Eslöv - Tomelilla
MDagstorp 624Landskrona - Lund
MDalby 632Malmö - Tomelilla
MDalby 636Dalby - Bjärsjölagård
MDammstorp 456Eslöv - Malmö
MDefvelstorp 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MDjurslöf 632Malmö - Tomelilla
MDjurslöv 632Malmö - Tomelilla
MDösjebro 624Landskrona - Lund
MDösjöbro 624Landskrona - Lund
MEkeby 623Landskrona - Billesholm
MEmilstorp 638Malmö V - Ystad
MEmilstorp (nedsp) 646Malmö - Trelleborg
MEngelholm 495Ängelholm - Teckomatorp
MEngelholm (gamla) 495Ängelholm - Teckomatorp
MEriksdal 632Malmö - Tomelilla
MEslöf 455Hässleholm - Eslöv
MEslöv 455Hässleholm - Eslöv
MEslöv 456Eslöv - Malmö
MEslöv 589Hörby - Eslöv
MEslöv 616Landskrona - Eslöv
MEslöv 619Klippan - Eslöv
MEslöv 620Eslöv - Tomelilla
MEsperöd 620Eslöv - Tomelilla
MEspinge 588Kristianstad - Hörby
MEspö 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MEveröd 620Eslöv - Tomelilla
MFalsterbo 649Vellinge - Falsterbo
MFinjasjön 455Hässleholm - Eslöv
MFjerdingslöf 626Lund - Trelleborg
MFjälie 630Lund - Bjärred
MFjärdingslöf 626Lund - Trelleborg
MFjärdingslöv 626Lund - Trelleborg
MFlackarp 456Eslöv - Malmö
MFlyinge 628Kävlinge - Sjöbo
MFlädie 497Teckomatorp - Arlöv
MFlädie 630Lund - Bjärred
MFogdarp 589Hörby - Eslöv
MFoodia 632Malmö - Tomelilla
MForsmöllan 619Klippan - Eslöv
MFosie 648Malmö V - Trelleborg
MFosieby 638Malmö V - Ystad
MFosieby 646Malmö - Trelleborg
MFotevik 649Vellinge - Falsterbo
MFrosta Hammarlunda 628Kävlinge - Sjöbo
MFrosta-Hammarlunda 628Kävlinge - Sjöbo
MFrostavallen 455Hässleholm - Eslöv
MFulltofta 590Höör - Hörby
MFurulund 497Teckomatorp - Arlöv
MFågelsång 631Lund - Harlösa
MGammelmark 630Lund - Bjärred
MGantofta 614Helsingborg - Billeberga
MGenarp 637Malmö - Genarp
MGislöf 644Trelleborg - Rydsgård
MGislöv 644Trelleborg - Rydsgård
MGlacéläderfabriken 456Eslöv - Malmö
MGlacéläderfabriken 628Kävlinge - Sjöbo
MGlemmingebro 641Köpingebro - Sankt Olof
MGraneholm 644Trelleborg - Rydsgård
MGryet 497Teckomatorp - Arlöv
MGrönalund 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MGrönhult 641Köpingebro - Sankt Olof
MGunnarstorp 596Åstorp - Ramlösa
MGunnesbo 624Landskrona - Lund
MGyhult 609Ängelholm - Helsingborg
MGyllebo 641Köpingebro - Sankt Olof
MGyllebosjö 641Köpingebro - Sankt Olof
MGyllerup 641Köpingebro - Sankt Olof
MGårdstånga 628Kävlinge - Sjöbo
MGärsnäs 641Köpingebro - Sankt Olof
MHafgård 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MHammenhög 641Köpingebro - Sankt Olof
MHardeberga 456Eslöv - Malmö
MHardeberga 631Lund - Harlösa
MHarlösa 628Kävlinge - Sjöbo
MHarlösa 631Lund - Harlösa
MHarlösa 636Dalby - Bjärsjölagård
MHasslarp 611Åstorp - Mölle
MHavgård 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MHeagård 495Ängelholm - Teckomatorp
MHedvigsdal 641Köpingebro - Sankt Olof
MHeljarp 624Landskrona - Lund
MHelsingborg 609Ängelholm - Helsingborg
MHelsingborg 613Helsingborg - Ramlösa
MHelsingborg 614Helsingborg - Billeberga
MHelsingborg C 609Ängelholm - Helsingborg
MHelsingborg C 614Helsingborg - Billeberga
MHelsingborg F 609Ängelholm - Helsingborg
MHelsingborg Maria 609Ängelholm - Helsingborg
MHelsingborgs godsbangård 614Helsingborg - Billeberga
MHindby 638Malmö V - Ystad
MHjärup 456Eslöv - Malmö
MHohög 637Malmö - Genarp
MHolmby 628Kävlinge - Sjöbo
MHolmeja 626Lund - Trelleborg
MHospitalet 626Lund - Trelleborg
MHunneberga 628Kävlinge - Sjöbo
MHurfva 620Eslöv - Tomelilla
MHurva 620Eslöv - Tomelilla
MHusarkasernen 638Malmö V - Ystad
MHvellinge 648Malmö V - Trelleborg
MHviderup 628Kävlinge - Sjöbo
MHyllinge 597Billesholm HHJ - Hyllinge
MHyltarp 638Malmö V - Ystad
MHåslöf 648Malmö V - Trelleborg
MHåslöv 648Malmö V - Trelleborg
MHäljarp 624Landskrona - Lund
MHälsingborg 613Helsingborg - Ramlösa
MHälsingborg C 613Helsingborg - Ramlösa
MHälsingborg C 614Helsingborg - Billeberga
MHälsingborg F 609Ängelholm - Helsingborg
MHälsingborg V 613Helsingborg - Ramlösa
MHälsingborgs hamn- och industrispår 614Helsingborg - Billeberga
MHälsingborgs verkstad 614Helsingborg - Billeberga
MHässleholm 455Hässleholm - Eslöv
MHöganäs 611Åstorp - Mölle
MHöganäs nedre 611Åstorp - Mölle
MHöganäs öfre 611Åstorp - Mölle
MHögestad 632Malmö - Tomelilla
MHögevall 631Lund - Harlösa
MHöjebro 626Lund - Trelleborg
MHöjsmölla 627Kävlinge - Barsebäckshamn
MHököpinge 648Malmö V - Trelleborg
MHöllviken 649Vellinge - Falsterbo
MHöllviksnäs 649Vellinge - Falsterbo
MHönsinge 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MHör 455Hässleholm - Eslöv
MHörby 588Kristianstad - Hörby
MHörby 589Hörby - Eslöv
MHörby 590Höör - Hörby
MHöör 455Hässleholm - Eslöv
MHöör 590Höör - Hörby
MIngelsträde 611Åstorp - Mölle
MJordberga 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MJordberga sockerfabrik 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MJordholmen 646Malmö - Trelleborg
MJägersro 638Malmö V - Ystad
MKanik 630Lund - Bjärred
MKarlarpsby 455Hässleholm - Eslöv
MKastberga 589Hörby - Eslöv
MKattarp 609Ängelholm - Helsingborg
MKattarp 611Åstorp - Mölle
MKingelstad 623Landskrona - Billesholm
MKjeflinge 497Teckomatorp - Arlöv
MKjellstorp 495Ängelholm - Teckomatorp
MKlaffbron 649Vellinge - Falsterbo
MKlagshamn 650Klagshamn - Tygelsjö
MKlagstorp 644Trelleborg - Rydsgård
MKlagstorp 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MKlasaröd 620Eslöv - Tomelilla
MKlippan 619Klippan - Eslöv
MKlostersågen 632Malmö - Tomelilla
MKlågerup 626Lund - Trelleborg
MKlågerup 637Malmö - Genarp
MKnästorp 626Lund - Trelleborg
MKongsmarken 637Malmö - Genarp
MKopparverket 613Helsingborg - Ramlösa
MKrankesjön 636Dalby - Bjärsjölagård
MKrapperup 611Åstorp - Mölle
MKristianstad C 588Kristianstad - Hörby
MKristineberg 620Eslöv - Tomelilla
MKrutmöllan 456Eslöv - Malmö
MKrutmöllan 628Kävlinge - Sjöbo
MKrågeholm 638Malmö V - Ystad
MKulladal 648Malmö V - Trelleborg
MKungshult 589Hörby - Eslöv
MKungstorp 649Vellinge - Falsterbo
MKvarnby 637Malmö - Genarp
MKvinnevad 636Dalby - Bjärsjölagård
MKyrkheddinge 632Malmö - Tomelilla
MKågeröd 495Ängelholm - Teckomatorp
MKäflinge 497Teckomatorp - Arlöv
MKällbymölla 456Eslöv - Malmö
MKällesjö 638Malmö V - Ystad
MKällstorp 495Ängelholm - Teckomatorp
MKällstorpsby 644Trelleborg - Rydsgård
MKävlinge 497Teckomatorp - Arlöv
MKävlinge 624Landskrona - Lund
MKävlinge 627Kävlinge - Barsebäckshamn
MKävlinge 628Kävlinge - Sjöbo
MKöpingebro 621Tomelilla - Ystad
MKöpingebro 641Köpingebro - Sankt Olof
MKöpingsberg 641Köpingebro - Sankt Olof
MLackalänga 624Landskrona - Lund
MLandskrona 616Landskrona - Eslöv
MLandskrona 623Landskrona - Billesholm
MLandskrona 624Landskrona - Lund
MLandskrona hamn 616Landskrona - Eslöv
MLandskrona hamnbana 616Landskrona - Eslöv
MLemmeströ 638Malmö V - Ystad
MLeråkra 630Lund - Bjärred
MLiarum 588Kristianstad - Hörby
MLilla Harrie 456Eslöv - Malmö
MLilla Harrie 628Kävlinge - Sjöbo
MLimhamn 651Malmö - Limhamn
MLinderöd 588Kristianstad - Hörby
MLjungbyhed 619Klippan - Eslöv
MLjungbyheds grusgrop 619Klippan - Eslöv
MLjunghusen 649Vellinge - Falsterbo
MLockarp 638Malmö V - Ystad
MLockarp 646Malmö - Trelleborg
MLockarp Ö 638Malmö V - Ystad
MLomma 497Teckomatorp - Arlöv
MLomma industrispår 497Teckomatorp - Arlöv
MLomma kyrka 497Teckomatorp - Arlöv
MLomma lastplats 497Teckomatorp - Arlöv
MLudvigsborg 590Höör - Hörby
MLund 456Eslöv - Malmö
MLund 626Lund - Trelleborg
MLund C 456Eslöv - Malmö
MLund C 624Landskrona - Lund
MLund Rausing 456Eslöv - Malmö
MLund S 631Lund - Harlösa
MLund SJ 631Lund - Harlösa
MLund V 630Lund - Bjärred
MLund V 631Lund - Harlösa
MLund Ö 631Lund - Harlösa
MLundavägen 632Malmö - Tomelilla
MLundavägen 638Malmö V - Ystad
MLundavägen 646Malmö - Trelleborg
MLunds stads renhållningsverk 624Landskrona - Lund
MLyckås 632Malmö - Tomelilla
MLångebro 588Kristianstad - Hörby
MLöberöd 620Eslöv - Tomelilla
MLöddeköpinge 627Kävlinge - Barsebäckshamn
MLöderup 641Köpingebro - Sankt Olof
MLöfvestad 620Eslöv - Tomelilla
MLönngatan 638Malmö V - Ystad
MLönngatan 646Malmö - Trelleborg
MLövestad 620Eslöv - Tomelilla
MLövestadby 620Eslöv - Tomelilla
MMaglasäte 455Hässleholm - Eslöv
MMalmö 458Malmö
MMalmö 637Malmö - Genarp
MMalmö 651Malmö - Limhamn
MMalmö C 456Eslöv - Malmö
MMalmö C 458Malmö
MMalmö C 632Malmö - Tomelilla
MMalmö C 638Malmö V - Ystad
MMalmö C 646Malmö - Trelleborg
MMalmö F 456Eslöv - Malmö
MMalmö F 646Malmö - Trelleborg
MMalmö frihamn 456Eslöv - Malmö
MMalmö gbg 646Malmö - Trelleborg
MMalmö godsbangård 456Eslöv - Malmö
MMalmö hamnbana 456Eslöv - Malmö
MMalmö läderfabrik 648Malmö V - Trelleborg
MMalmö MLJ 651Malmö - Limhamn
MMalmö Persborg 638Malmö V - Ystad
MMalmö Persborg 646Malmö - Trelleborg
MMalmö V 638Malmö V - Ystad
MMalmö V 648Malmö V - Trelleborg
MMalmö ångfärjestation 456Eslöv - Malmö
MMalmö Östervärn 638Malmö V - Ystad
MMaria 609Ängelholm - Helsingborg
MMarieberg 626Lund - Trelleborg
MMarieholm 616Landskrona - Eslöv
MMarsvinsholm 638Malmö V - Ystad
MMarsvinsholms skog 638Malmö V - Ystad
MMellanköpinge 644Trelleborg - Rydsgård
MMellby 455Hässleholm - Eslöv
MMinnesberg 626Lund - Trelleborg
MMjöhult 611Åstorp - Mölle
MMossavägen 631Lund - Harlösa
MMunkarp 589Hörby - Eslöv
MMånstorp 646Malmö - Trelleborg
MMölle 611Åstorp - Mölle
MMörarp 596Åstorp - Ramlösa
MNevishög 626Lund - Trelleborg
MNordanå 632Malmö - Tomelilla
MNorra Mellby 455Hässleholm - Eslöv
MNorra Nöbbelöv 624Landskrona - Lund
MNorra Wram 495Ängelholm - Teckomatorp
MNorrhvidinge 497Teckomatorp - Arlöv
MNorrvidinge 497Teckomatorp - Arlöv
MNybble 630Lund - Bjärred
MNyhamns läge 611Åstorp - Mölle
MNyhamnsläge 611Åstorp - Mölle
MNyvång 611Åstorp - Mölle
MNäsbyholm 638Malmö V - Ystad
MNöbbelöf 588Kristianstad - Hörby
MNöbbelöv 588Kristianstad - Hörby
MOrmastorp 611Åstorp - Mölle
MOsbyholm 589Hörby - Eslöv
MOscarsschakt 611Åstorp - Mölle
MOttarp 623Landskrona - Billesholm
MOusbyholm 589Hörby - Eslöv
MOvesholm 588Kristianstad - Hörby
MOxie 638Malmö V - Ystad
MPåarp 596Åstorp - Ramlösa
MQvarnby 637Malmö - Genarp
MRamlösa 596Åstorp - Ramlösa
MRamlösa 613Helsingborg - Ramlösa
MRamlösa 614Helsingborg - Billeberga
MRamlösa brunn 596Åstorp - Ramlösa
MRamlösa brunnspark 613Helsingborg - Ramlösa
MRamlösa brunnspark Ö 613Helsingborg - Ramlösa
MRamlösabrunn 596Åstorp - Ramlösa
MRaus 614Helsingborg - Billeberga
MRefvingeby 631Lund - Harlösa
MRefvingehed 631Lund - Harlösa
MRevingeby 631Lund - Harlösa
MRevingehed 631Lund - Harlösa
MRibbersborg 651Malmö - Limhamn
MRibergsborg 651Malmö - Limhamn
MRibersborg 651Malmö - Limhamn
MRinnebäck 456Eslöv - Malmö
MRinnebäck 628Kävlinge - Sjöbo
MRydsgård 638Malmö V - Ystad
MRydsgård 644Trelleborg - Rydsgård
MRynge 638Malmö V - Ystad
M 613Helsingborg - Ramlösa
MRåå 613Helsingborg - Ramlösa
MRögle 609Ängelholm - Helsingborg
MRöstånga 619Klippan - Eslöv
MRövarkulan 620Eslöv - Tomelilla
MS:t Olof 641Köpingebro - Sankt Olof
MSandåkra 455Hässleholm - Eslöv
MSatserud 588Kristianstad - Hörby
MSaxtorp 624Landskrona - Lund
MSchakt Albert 495Ängelholm - Teckomatorp
MSchakt Kapten Berg 495Ängelholm - Teckomatorp
MSchakt Oscar 495Ängelholm - Teckomatorp
MSchakt Victor 495Ängelholm - Teckomatorp
MSege 632Malmö - Tomelilla
MSelarp 619Klippan - Eslöv
MSignestorp 609Ängelholm - Helsingborg
MSignestorp 611Åstorp - Mölle
MSilfåkra 636Dalby - Bjärsjölagård
MSilvåkra 636Dalby - Bjärsjölagård
MSimlinge 644Trelleborg - Rydsgård
MSjukhusspåret 638Malmö V - Ystad
MSjöbo 628Kävlinge - Sjöbo
MSjöbo 632Malmö - Tomelilla
MSjöbobadet 627Kävlinge - Barsebäckshamn
MSjöholmen 455Hässleholm - Eslöv
MSjölunda 456Eslöv - Malmö
MSjörup 643Charlottenlund - Skivarp
MSkabersjö 638Malmö V - Ystad
MSkanör 649Vellinge - Falsterbo
MSkarhult 620Eslöv - Tomelilla
MSkartofta 636Dalby - Bjärsjölagård
MSkatteberga 631Lund - Harlösa
MSkegrie 648Malmö V - Trelleborg
MSkepparslöf 588Kristianstad - Hörby
MSkepparslöf Nedre 588Kristianstad - Hörby
MSkepparslöv 588Kristianstad - Hörby
MSkepparslöv Nedre 588Kristianstad - Hörby
MSkettilljunga 588Kristianstad - Hörby
MSkifarp 643Charlottenlund - Skivarp
MSkifarp 644Trelleborg - Rydsgård
MSkifarps hållplats 643Charlottenlund - Skivarp
MSkifarps sockerbruk 644Trelleborg - Rydsgård
MSkivarp 643Charlottenlund - Skivarp
MSkivarp 644Trelleborg - Rydsgård
MSkivarps sockerbruk 644Trelleborg - Rydsgård
MSkromberga 495Ängelholm - Teckomatorp
MSkromberga 623Landskrona - Billesholm
MSkurup 638Malmö V - Ystad
MSkytts Tomarp 648Malmö V - Trelleborg
MSkytts Tommarp 648Malmö V - Trelleborg
MSkytts Vemmerlöf 646Malmö - Trelleborg
MSkytts Vemmerlöv 646Malmö - Trelleborg
MSkytts-Wemmerlöf 646Malmö - Trelleborg
MSkytts-Vemmerlöv 646Malmö - Trelleborg
MSkånes Charlottenlund 638Malmö V - Ystad
MSkäralid 619Klippan - Eslöv
MSkättilljunga 588Kristianstad - Hörby
MSlågarp 646Malmö - Trelleborg
MSmygehamn 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MSnogeröd 589Hörby - Eslöv
MSnårestad 643Charlottenlund - Skivarp
MSorgenfri 646Malmö - Trelleborg
MSpannarp 495Ängelholm - Teckomatorp
MStabbarp 616Landskrona - Eslöv
MStabbarps grufva 619Klippan - Eslöv
MStabbarps gruva 619Klippan - Eslöv
MStabbarpsgruva 619Klippan - Eslöv
MStaffanstorp 626Lund - Trelleborg
MStaffanstorp 632Malmö - Tomelilla
MStehag 455Hässleholm - Eslöv
MStora Köpinge 621Tomelilla - Ystad
MStrandbaden 611Åstorp - Mölle
MStureholm 611Åstorp - Mölle
MStångby 456Eslöv - Malmö
MStäfvesjö 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MStäfvie 497Teckomatorp - Arlöv
MStävesjö 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MStävie 497Teckomatorp - Arlöv
MStävieby 497Teckomatorp - Arlöv
MSvalöf 495Ängelholm - Teckomatorp
MSvalöv 495Ängelholm - Teckomatorp
MSvansjö 636Dalby - Bjärsjölagård
MSvarte 638Malmö V - Ystad
MSvedala 626Lund - Trelleborg
MSvedala 638Malmö V - Ystad
MSvedala N 626Lund - Trelleborg
MSvenstorp 621Tomelilla - Ystad
MSäby 623Landskrona - Billesholm
MSätaröd 588Kristianstad - Hörby
MSöderhvidinge 497Teckomatorp - Arlöv
MSödervidinge 497Teckomatorp - Arlöv
MSödervärn 638Malmö V - Ystad
MSödervärn 648Malmö V - Trelleborg
MSödra Sandby 631Lund - Harlösa
MSödra Åby 644Trelleborg - Rydsgård
MSöfdeborg 632Malmö - Tomelilla
MSöfröd 590Höör - Hörby
MSösdala 455Hässleholm - Eslöv
MSövdeborg 632Malmö - Tomelilla
MSövröd 590Höör - Hörby
MTeckomatorp 495Ängelholm - Teckomatorp
MTeckomatorp 497Teckomatorp - Arlöv
MTeckomatorp 616Landskrona - Eslöv
MTjörnarp 455Hässleholm - Eslöv
MToarp 638Malmö V - Ystad
MTofthög 644Trelleborg - Rydsgård
MTollarp 588Kristianstad - Hörby
MTomelilla 620Eslöv - Tomelilla
MTomelilla 621Tomelilla - Ystad
MTomelilla 632Malmö - Tomelilla
MToppeladugård 637Malmö - Genarp
MTormestorp 455Hässleholm - Eslöv
MTorna Hällestad 636Dalby - Bjärsjölagård
MTornhill 456Eslöv - Malmö
MTorreberga 626Lund - Trelleborg
MTrelleborg 646Malmö - Trelleborg
MTrelleborg 648Malmö V - Trelleborg
MTrelleborg C 626Lund - Trelleborg
MTrelleborg C 644Trelleborg - Rydsgård
MTrelleborg C 646Malmö - Trelleborg
MTrelleborg F 646Malmö - Trelleborg
MTrelleborg Övre 648Malmö V - Trelleborg
MTrelleborgs hamnbana 646Malmö - Trelleborg
MTrelleborgs övre 646Malmö - Trelleborg
MTriangeln 613Helsingborg - Ramlösa
MTrolleholm 619Klippan - Eslöv
MTrollenäs 616Landskrona - Eslöv
MTryde 620Eslöv - Tomelilla
MTrydeholm 620Eslöv - Tomelilla
MTrälleborg C 648Malmö V - Trelleborg
MTrälleborg F 646Malmö - Trelleborg
MTrälleborg Nedre 646Malmö - Trelleborg
MTrälleborg Å 646Malmö - Trelleborg
MTrälleborg Öfre 648Malmö V - Trelleborg
MTrälleborg Övre 648Malmö V - Trelleborg
MTrälleborgs Nedre 648Malmö V - Trelleborg
MTrälleborgs Övre 648Malmö V - Trelleborg
MTungan 627Kävlinge - Barsebäckshamn
MTuvorna 641Köpingebro - Sankt Olof
MTygelsjö 648Malmö V - Trelleborg
MTygelsjö 650Klagshamn - Tygelsjö
MTågarp 614Helsingborg - Billeberga
MTånebro 644Trelleborg - Rydsgård
MTäpperöd 628Kävlinge - Sjöbo
MTörastorp 588Kristianstad - Hörby
MTörringelund 638Malmö V - Ystad
MUddarp 588Kristianstad - Hörby
MUppåkra 456Eslöv - Malmö
MUppåkra industrispår 456Eslöv - Malmö
MVadensjö 623Landskrona - Billesholm
MVallby 644Trelleborg - Rydsgård
MVallkärra 624Landskrona - Lund
MVallåkra 614Helsingborg - Billeberga
MVeberöd 632Malmö - Tomelilla
MVegeholm 609Ängelholm - Helsingborg
MVellinge 648Malmö V - Trelleborg
MVellinge 649Vellinge - Falsterbo
MVestraby 611Åstorp - Mölle
MViderup 628Kävlinge - Sjöbo
MVintrie 648Malmö V - Trelleborg
MVirrestad 641Köpingebro - Sankt Olof
MVollsjö 620Eslöv - Tomelilla
MVåmbsjön 628Kävlinge - Sjöbo
MVästanhög 627Kävlinge - Barsebäckshamn
MVästra Klagstorp 648Malmö V - Trelleborg
MVästra Nubbelöf 643Charlottenlund - Skivarp
MVästra Nubbelöv 643Charlottenlund - Skivarp
MVästraby 611Åstorp - Mölle
MVäxel Kockums 638Malmö V - Ystad
MYstad 621Tomelilla - Ystad
MYstad 638Malmö V - Ystad
MYstads Saltsjöbad 621Tomelilla - Ystad
MÅkarp 456Eslöv - Malmö
MÅkarp N 456Eslöv - Malmö
MÅkeshög 649Vellinge - Falsterbo
MÅstorp 495Ängelholm - Teckomatorp
MÅstorp 596Åstorp - Ramlösa
MÄngelholm 495Ängelholm - Teckomatorp
MÄngelholm 609Ängelholm - Helsingborg
MÄngelholm C 495Ängelholm - Teckomatorp
MÄngsholm 650Klagshamn - Tygelsjö
MÄsperöd 620Eslöv - Tomelilla
MÄspinge 588Kristianstad - Hörby
MÄspö 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MÄttekulla 596Åstorp - Ramlösa
MÖ Herrestad 641Köpingebro - Sankt Olof
MÖ Kärrstorp 620Eslöv - Tomelilla
MÖdåkra 609Ängelholm - Helsingborg
MÖnnerup 497Teckomatorp - Arlöv
MÖnneslöv 632Malmö - Tomelilla
MÖnneslöv stenkross 632Malmö - Tomelilla
MÖrtofta 456Eslöv - Malmö
MÖrtofta 628Kävlinge - Sjöbo
MÖrup 621Tomelilla - Ystad
MÖstervärn 632Malmö - Tomelilla
MÖstervärn 646Malmö - Trelleborg
MÖstra Grefvie 646Malmö - Trelleborg
MÖstra Grevie 646Malmö - Trelleborg
MÖstra Torp 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MÖstra Vram 588Kristianstad - Hörby
MÖstratorp 645Börringe - Smygehamn/Östratorp
MÖved 628Kävlinge - Sjöbo
MÖveds kloster 632Malmö - Tomelilla
MÖveds stenbrott 628Kävlinge - Sjöbo
MÖvedskloster 632Malmö - Tomelilla

TOP
B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD
HOME
 

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund