Driftplatser i länsordning

Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående Driftplatsnamn i ordning efter länstillhörighet. Numret efter namnet avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör. Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn inom det länet. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet.

S B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD
HOME
 

Län Driftplats Bandel Bandelens slutpunkter
SAfvelsäter 289Åmål - Kil
SAlster 390Kristinehamn - Fryksta
SAlstern 301Lindfors - Bosjön
SAndersfors 131Vansbro - Persberg
SAnnefors 284Hörken - Neva
SArvika 392Kil - Charlottenberg gränsen
SArvika 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SAvelsäter 289Åmål - Kil
SAvelsäter blp 289Åmål - Kil
SAxelmossen 131Vansbro - Persberg
SBadabruk 302Kil - Torsby
SBengtsbol 297Munkfors - Deje
SBengtsfors 397Årjäng - Mellerud
SBengtsfors Ö 397Årjäng - Mellerud
SBergviken 399Glava glasbruk/Olsfors - Bergsviken
SBernsnäs brygga 137Nykroppa - Gammalkroppa
SBeted 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SBeted 396Beted - Skillingsfors
SBillingsfors 397Årjäng - Mellerud
SBillingsfors oljespår 397Årjäng - Mellerud
SBillingsfors sågverk 397Årjäng - Mellerud
SBjörndalsbron 296Hagfors - Munkfors
SBjörneborg 388Laxå - Kristinehamn
SBjörnsäter blp 290Kil - Grythyttan
SBjörnåsen 397Årjäng - Mellerud
SBlia 297Munkfors - Deje
SBlomskog 397Årjäng - Mellerud
SBlomskoga k:a 397Årjäng - Mellerud
SBlåberget 302Kil - Torsby
SBoberg 390Kristinehamn - Fryksta
SBoda 392Kil - Charlottenberg gränsen
SBogerud 296Hagfors - Munkfors
SBollsbyn 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SBosjö såg 301Lindfors - Bosjön
SBosjön 301Lindfors - Bosjön
SBrattfors 300Brattfors - Geijersdal
SBrattforshyttan 290Kil - Grythyttan
SBrindsjön 131Vansbro - Persberg
SBrunsberg 392Kil - Charlottenberg gränsen
SBrunsberg hp 392Kil - Charlottenberg gränsen
SBrunsbergs bruk 392Kil - Charlottenberg gränsen
SBrunsbergsbruk 392Kil - Charlottenberg gränsen
SBrunsbergstunneln 392Kil - Charlottenberg gränsen
SButerud 397Årjäng - Mellerud
SBvstu 407 392Kil - Charlottenberg gränsen
SBy 296Hagfors - Munkfors
SBysjön 392Kil - Charlottenberg gränsen
SByälven 289Åmål - Kil
SBårnäs 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SBäckebron 302Kil - Torsby
SBöckelskog 301Lindfors - Bosjön
SCharlottenberg 392Kil - Charlottenberg gränsen
SChristinehamn 139Kristinehamn nedre - Sjöändan
SChristinehamn 388Laxå - Kristinehamn
SDaglösen 135Persberg - Daglösen
SDaglösen 290Kil - Grythyttan
SDalkarlstorp 296Hagfors - Munkfors
SDals Långed 397Årjäng - Mellerud
SDegerfors 388Laxå - Kristinehamn
SDeglundsbäcken 294Filipstad - Hagfors
SDeje 290Kil - Grythyttan
SDeje 297Munkfors - Deje
SDeje 298Deje - Skoghall
SDejeforsbruk 297Munkfors - Deje
SDingelsundet 298Deje - Skoghall
SEda 392Kil - Charlottenberg gränsen
SEdane 392Kil - Charlottenberg gränsen
SEdeby 297Munkfors - Deje
SEdebäck 296Hagfors - Munkfors
SEdsgatan 298Deje - Skoghall
SEdsjörke 302Kil - Torsby
SEdsvalla 289Åmål - Kil
SElfbrohyttan 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SElfbroväxeln 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SEnggrufvorna 294Filipstad - Hagfors
SEspingska sidospåret 289Åmål - Kil
SFagerås 392Kil - Charlottenberg gränsen
SFallet 131Vansbro - Persberg
SFilipstad 135Persberg - Daglösen
SFilipstad 290Kil - Grythyttan
SFilipstad (BJ) 135Persberg - Daglösen
SFilipstad (MVJ) 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SFilipstad V 135Persberg - Daglösen
SFilipstad V 290Kil - Grythyttan
SFilipstad V 294Filipstad - Hagfors
SFilipstad Ö 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SFinnmossan 294Filipstad - Hagfors
SFinnmossen 294Filipstad - Hagfors
SFinnshyttan 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SFinnshyttan 135Persberg - Daglösen
SFinnshyttan 294Filipstad - Hagfors
SFinntorp 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SFinshyttan 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SFinshyttan 135Persberg - Daglösen
SFinshyttan 294Filipstad - Hagfors
SFogdhyttan 294Filipstad - Hagfors
SForshaga 298Deje - Skoghall
SForsheden 301Lindfors - Bosjön
SForshyttan 301Lindfors - Bosjön
SFranstorp 131Vansbro - Persberg
SFredriksberg 284Hörken - Neva
SFriluftsgården 397Årjäng - Mellerud
SFryksta 304Fryksta - Lyckan
SFryksta 390Kristinehamn - Fryksta
SFrykåsen 302Kil - Torsby
SFältakan 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SGammalkroppa 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SGammalkroppa öfre 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SGammelkroppa 137Nykroppa - Gammalkroppa
SGeijersdal 290Kil - Grythyttan
SGeijersdal 300Brattfors - Geijersdal
SGeijersholm 294Filipstad - Hagfors
SGerdserud 397Årjäng - Mellerud
SGilserud 392Kil - Charlottenberg gränsen
SGilserud 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SGlava 399Glava glasbruk/Olsfors - Bergsviken
SGravendal 284Hörken - Neva
SGrenviken 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SGrindstugan 302Kil - Torsby
SGrossbol 298Deje - Skoghall
SGrums 289Åmål - Kil
SGrythyttan 290Kil - Grythyttan
SGrythyttehed 290Kil - Grythyttan
SGräddsjön 131Vansbro - Persberg
SGräns Sverige/Norge 392Kil - Charlottenberg gränsen
SGräsåsvägen 298Deje - Skoghall
SGrävbacka 396Beted - Skillingsfors
SGumma 294Filipstad - Hagfors
SGunnarsbyn 392Kil - Charlottenberg gränsen
SGunnita 302Kil - Torsby
SGustavsfors 397Årjäng - Mellerud
SGåsgrufvan 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SGåsgruvan 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SHagberget 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SHagfors 294Filipstad - Hagfors
SHagfors 296Hagfors - Munkfors
SHagforsen 294Filipstad - Hagfors
SHallanda 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SHallebol 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SHammarbacken 284Hörken - Neva
SHanefors 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SHarne 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SHasselfors 388Laxå - Kristinehamn
SHedkullen 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SHedkullens grp 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SHennickhammaren 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SHerredalen 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SHerrhult 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SHerrhult 290Kil - Grythyttan
SHjortmyren 298Deje - Skoghall
SHolsby 297Munkfors - Deje
SHornkullen 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SHornkullen 290Kil - Grythyttan
SHorrsjön 131Vansbro - Persberg
SHorrsjöns by 131Vansbro - Persberg
SHorrsjönsby 131Vansbro - Persberg
SHotellplatsen 298Deje - Skoghall
SHumletorp 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SHynboholm 390Kristinehamn - Fryksta
SHåfreströms Bruks lastspår 397Årjäng - Mellerud
SHåfreströms lastspår 397Årjäng - Mellerud
SHålldammen 284Hörken - Neva
SHåverud 397Årjäng - Mellerud
SHåveruds akvedukt 397Årjäng - Mellerud
SHåvreström 397Årjäng - Mellerud
SHällekil 297Munkfors - Deje
SHättälven 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SHögboda 392Kil - Charlottenberg gränsen
SHögelian 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SHögsjöheden 284Hörken - Neva
SHögåsen grusgrop 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SHöja 388Laxå - Kristinehamn
SHöje 296Hagfors - Munkfors
SHörken 284Hörken - Neva
SHösjöheden 284Hörken - Neva
SIllbergs gästgivargård 304Fryksta - Lyckan
SIngersbyn 392Kil - Charlottenberg gränsen
SIngmår 302Kil - Torsby
SIngribyn 392Kil - Charlottenberg gränsen
SIngribyn 397Årjäng - Mellerud
SIvarsbjörke 302Kil - Torsby
SJakobsbyn 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SJordkullen 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SJämnemon 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SJössefors 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SJössefors Ö 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SKanikenäset (Karlstads hamn) 298Deje - Skoghall
SKarlskoga 388Laxå - Kristinehamn
SKarlstad 390Kristinehamn - Fryksta
SKarlstad C 298Deje - Skoghall
SKarlstad C 390Kristinehamn - Fryksta
SKarlstad Ö 298Deje - Skoghall
SKarlstad Ö 390Kristinehamn - Fryksta
SKarlstads hamn 298Deje - Skoghall
SKarlstads yttre hamn 298Deje - Skoghall
SKarlstads yttre hamn 390Kristinehamn - Fryksta
SKasa 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SKihl 390Kristinehamn - Fryksta
SKil 289Åmål - Kil
SKil 290Kil - Grythyttan
SKil 302Kil - Torsby
SKil 390Kristinehamn - Fryksta
SKil 392Kil - Charlottenberg gränsen
SKil (nedre) 390Kristinehamn - Fryksta
SKil nedre 390Kristinehamn - Fryksta
SKil, nedre 390Kristinehamn - Fryksta
SKils omformarstation 390Kristinehamn - Fryksta
SKlockersta 296Hagfors - Munkfors
SKlosstjärn 131Vansbro - Persberg
SKnappstad 298Deje - Skoghall
SKolsnäs 302Kil - Torsby
SKoppom 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SKoppom Bruks lastspår 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SKoppom S 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SKoppom Ö 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SKorset 131Vansbro - Persberg
SKristinehamn 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SKristinehamn 388Laxå - Kristinehamn
SKristinehamn 390Kristinehamn - Fryksta
SKristinehamn nedre 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SKristinehamn nedre 139Kristinehamn nedre - Sjöändan
SKristinehamn nedre 390Kristinehamn - Fryksta
SKristinehamn Öfre 388Laxå - Kristinehamn
SKrokebol 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SKronan 396Beted - Skillingsfors
SKroppan 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SKroppkärr 298Deje - Skoghall
SKroppsta 392Kil - Charlottenberg gränsen
SKråkviken 397Årjäng - Mellerud
SKvarntorp 298Deje - Skoghall
SKyrkerud 397Årjäng - Mellerud
SKyrkudden 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SKytteruds grusgrop 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SKälltegen 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SKättilsbyn 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SLappnässätra 302Kil - Torsby
SLaxå 388Laxå - Kristinehamn
SLene 392Kil - Charlottenberg gränsen
SLerans ångsåg 302Kil - Torsby
SLerot 392Kil - Charlottenberg gränsen
SLersjöedet 294Filipstad - Hagfors
SLesjöbruk 131Vansbro - Persberg
SLesjöfors 131Vansbro - Persberg
SLesjöfors bruk 131Vansbro - Persberg
SLeverhögen 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SLillfors 137Nykroppa - Gammalkroppa
SLillängen 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SLindfors 290Kil - Grythyttan
SLindfors 301Lindfors - Bosjön
SLindfors gård 301Lindfors - Bosjön
SLoka 290Kil - Grythyttan
SLyckan 304Fryksta - Lyckan
SLysvik 302Kil - Torsby
SLångban 131Vansbro - Persberg
SLångban 132Yngen - Långban
SLångbanshyttan 131Vansbro - Persberg
SLångbansände 131Vansbro - Persberg
SLångbron 397Årjäng - Mellerud
SLångmarken 131Vansbro - Persberg
SLångnäs 298Deje - Skoghall
SLövsjöväxeln 284Hörken - Neva
SMangstorp 301Lindfors - Bosjön
SMauerhoffers hage 139Kristinehamn nedre - Sjöändan
SMellerud 397Årjäng - Mellerud
SMjölbo 284Hörken - Neva
SMjölkbord 396Beted - Skillingsfors
SMokärnshyttan 294Filipstad - Hagfors
SMolkom 290Kil - Grythyttan
SMosstakan 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SMosstorp 298Deje - Skoghall
SMotjärnshyttan 294Filipstad - Hagfors
SMullsjöheden 294Filipstad - Hagfors
SMunkfors 296Hagfors - Munkfors
SMunkfors 297Munkfors - Deje
SMyra 296Hagfors - Munkfors
SMyrom 392Kil - Charlottenberg gränsen
SMånserud 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SMölnbacka 290Kil - Grythyttan
SMörtbäcken 396Beted - Skillingsfors
SNeva 131Vansbro - Persberg
SNeva 284Hörken - Neva
SNittkvarn 284Hörken - Neva
SNittqvarn 284Hörken - Neva
SNorane 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SNoraneby 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SNordmark 294Filipstad - Hagfors
SNordmarksberg 294Filipstad - Hagfors
SNyhyttan 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SNykroppa 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SNykroppa 137Nykroppa - Gammalkroppa
SNykroppa nedre 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SNäskvarn 131Vansbro - Persberg
SNässundet 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SOforsen 131Vansbro - Persberg
SOleby 302Kil - Torsby
SOlerud 396Beted - Skillingsfors
SOlsfors 399Glava glasbruk/Olsfors - Bergsviken
SOlsäter 297Munkfors - Deje
SOsebron 396Beted - Skillingsfors
SOttebol 392Kil - Charlottenberg gränsen
SPalahöjden 284Hörken - Neva
SPersberg 131Vansbro - Persberg
SPersberg 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SPersberg 135Persberg - Daglösen
SPersbergs grufvor 131Vansbro - Persberg
SPersbergs gruva 131Vansbro - Persberg
SPersbergs gruvor 131Vansbro - Persberg
SPingstaberg 284Hörken - Neva
SPorla 388Laxå - Kristinehamn
SRamgatan 390Kristinehamn - Fryksta
SRansäter 297Munkfors - Deje
SRottneros 302Kil - Torsby
SRud 297Munkfors - Deje
SRudsberg 390Kristinehamn - Fryksta
SRåda 296Hagfors - Munkfors
SRådane 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SRåsjön 397Årjäng - Mellerud
SRämen 131Vansbro - Persberg
SRämmen 131Vansbro - Persberg
SRävkullen 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SRösstegen 397Årjäng - Mellerud
SSandaholm 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SSandköping 139Kristinehamn nedre - Sjöändan
SSeffle 289Åmål - Kil
SSegmon 289Åmål - Kil
SSibodal (!) 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SSilbodal 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SSillegårdsed 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SSillerud 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SSjögränd 296Hagfors - Munkfors
SSjötullen 298Deje - Skoghall
SSjötullen 390Kristinehamn - Fryksta
SSjöändan 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SSjöändan 139Kristinehamn nedre - Sjöändan
SSkallebyn 302Kil - Torsby
SSkallerud 397Årjäng - Mellerud
SSkattkärr 390Kristinehamn - Fryksta
SSkatviken 290Kil - Grythyttan
SSkifed 298Deje - Skoghall
SSkifors 397Årjäng - Mellerud
SSkillingsfors 396Beted - Skillingsfors
SSkillingsfors vägkorsning 396Beted - Skillingsfors
SSkived 298Deje - Skoghall
SSkoghall 298Deje - Skoghall
SSkoghall S 298Deje - Skoghall
SSkoghall V 298Deje - Skoghall
SSkymnäs 296Hagfors - Munkfors
SSkymnäsbaden a/o? 296Hagfors - Munkfors
SSkållerud 397Årjäng - Mellerud
SSkåre 390Kristinehamn - Fryksta
SSkärgeln 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SSkärgen 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SSkärjen 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SSlommeryd 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SSlottsbron 289Åmål - Kil
SSläbråten 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SSlädsjön 131Vansbro - Persberg
SSlärteg 396Beted - Skillingsfors
SSmaltjern 284Hörken - Neva
SSmaltjärn 284Hörken - Neva
SSmaltjärnsvägen 284Hörken - Neva
SSmedsta 289Åmål - Kil
SSnarkil 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SSolvik 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SSpelbo 131Vansbro - Persberg
SSpjutbäcken 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SSpjutbäcken 139Kristinehamn nedre - Sjöändan
SStafnäs 390Kristinehamn - Fryksta
SStallberg 302Kil - Torsby
SStallberget 302Kil - Torsby
SStarrkärr 294Filipstad - Hagfors
SStavnäs 390Kristinehamn - Fryksta
SStenslanda 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SStjerneskolan 302Kil - Torsby
SStjernsfors 296Hagfors - Munkfors
SStjälpet 294Filipstad - Hagfors
SStjärnsfors 296Hagfors - Munkfors
SStockviken 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SStorfors 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SStorfors 137Nykroppa - Gammalkroppa
SStorfors öfre 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SStorfors övre 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SStrand 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SStrandbacken 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SStrömsdal 284Hörken - Neva
SStrömsdals hytta 284Hörken - Neva
SStrömsdals masugn 284Hörken - Neva
SStrömtorp 388Laxå - Kristinehamn
SStrömtorps grusgrop 388Laxå - Kristinehamn
SSulvik 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SSund 296Hagfors - Munkfors
SSundsjön 294Filipstad - Hagfors
SSundsviks ångsåg 302Kil - Torsby
SSunne 302Kil - Torsby
SSuttertjärn 290Kil - Grythyttan
SSvanskog 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SSvanskogs bruk 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SSvanskogs Folkets hus 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SSvartå 388Laxå - Kristinehamn
SSvensbyäng 302Kil - Torsby
SSvärdlång 397Årjäng - Mellerud
SSågen 131Vansbro - Persberg
SSäffle 289Åmål - Kil
SSödra Lian 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SSöpple 394Arvika/Gilserud - Årjäng
STaberg 294Filipstad - Hagfors
STallbacken 397Årjäng - Mellerud
STisselskog 397Årjäng - Mellerud
STjugonde sluss(en) 397Årjäng - Mellerud
STjusbol 298Deje - Skoghall
STolita 302Kil - Torsby
STorsby 302Kil - Torsby
STrehörningen 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
STrekärn 131Vansbro - Persberg
STretjärn 131Vansbro - Persberg
STrubbyn 400Åmåls djuphamn - Årjäng
STrångstad 302Kil - Torsby
STyfors 284Hörken - Neva
SUddeholm 296Hagfors - Munkfors
SUlfsby 298Deje - Skoghall
SUllvettern 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SUlvsby 298Deje - Skoghall
SUtängen 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SVadjungsed 396Beted - Skillingsfors
SWagnstorp 139Kristinehamn nedre - Sjöändan
SVakern 131Vansbro - Persberg
SVakerskogen 131Vansbro - Persberg
SVansbro 131Vansbro - Persberg
SVermlands bro 289Åmål - Kil
SVermlands-Rämen 131Vansbro - Persberg
SVermlandsbro 289Åmål - Kil
SVik 392Kil - Charlottenberg gränsen
SViksområdet 392Kil - Charlottenberg gränsen
SVåhlberg 289Åmål - Kil
SVålberg 289Åmål - Kil
SVåxnäs 298Deje - Skoghall
SVännacka 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SVärmlands bro 289Åmål - Kil
SVärmlands Ödebyn 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SVäse 390Kristinehamn - Fryksta
SVästerud 301Lindfors - Bosjön
SVästra Ämtervik 302Kil - Torsby
SVäxel 101 390Kristinehamn - Fryksta
SVäxvik 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SYngen 132Yngen - Långban
SÅmot 392Kil - Charlottenberg gränsen
SÅmotfors 392Kil - Charlottenberg gränsen
SÅmål 289Åmål - Kil
SÅmål 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SÅmål Ö 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SÅmåls djuphamn 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SÅrjäng 394Arvika/Gilserud - Årjäng
SÅrjäng 397Årjäng - Mellerud
SÅrjäng 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SÅs 392Kil - Charlottenberg gränsen
SÅsebyfors 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SÅsensbruk 397Årjäng - Mellerud
SÅstbyholm 302Kil - Torsby
SÅsvägen 298Deje - Skoghall
SÄngarna 302Kil - Torsby
SÄnggrufvorna 294Filipstad - Hagfors
SÄnggruvorna 294Filipstad - Hagfors
SÄngvägen 133Persbergs Gruva - Kristinehamn
SÖdebyn 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SÖfre Ullerud 297Munkfors - Deje
SÖjenäs 302Kil - Torsby
SÖjervik 302Kil - Torsby
SÖlme 390Kristinehamn - Fryksta
SÖmmeln 400Åmåls djuphamn - Årjäng
SÖvre Hammarn 301Lindfors - Bosjön
SÖvre Ulleryd 297Munkfors - Deje

TOP
B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD
HOME
 

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund