HOME
INDEX

390     Kristinehamn - Fryksta

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kristinehamn) - Karlstad - Kil - (Fryksta)
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stations-husets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
1
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Khn (Kristinehamn) v 289,8 52 1866-12-02 33)
(Kristinehamn nedre) 1850-09-06 1921
Öl Ölme h hp 298,2 49 1869-10-01   25) 110)
Rug Rudsberg v hp 301,3 48 1910-05-011968-05-12 25)
vxl 101 Växel 101 306,2 ca 1965 1974
Ve Väse h hp 307,2 57 1869-10-01   25) 110)
We Wäse
Svs Stavnäs h hp 313,5 49 1916-10-01 1970-05-31 25)
Sfs Stafnäs hlp 313,5 1909-06-04 1916-10-01 25) 33)
Bob Boberg 315,1 1976-03-29 1996-11-02
Srr Skattkärr h lp 319,2 49 1869-10-01   25) 110)
Als Alster h lp 323,1 51 1872 1995-0501 25)
(Karlstad Ö) h lp 328,9 50 1904-03-01   25)
Karlstads yttre hamn 1906-04-15
Ks Karlstad C h st 330,1 49 1927-05-15   25)
Cs, Ks Karlstad st 330,1 49 1869-10-01 1927-05-15 25) 33) 230)
Sjötullen 49 ca 1914 33)
Rat Ramgatan lp 332,2 48 1967 1992-10-01 25) 230)
Skr Skåre v lp 337,5 50 1871-06-19   25) 110)
Hbm Hynboholm h hp 343 65 1913-06-20 1973-06-18 25) 33)
Kil, nedre 347,9 106 1907
Ki Kil nedre lp 347,9 1906 25)
Ki Kil (nedre) st 347,9 1871-06-19 25) 294)
Kilo Kils omformarstation 348,2   1978-08-21  
Kil Kil v 349,5 99 1879-11-15 33)
Ki Kihl
Fry (Fryksta) 352,4 66 1872-06-15 1966-02-01 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
110)Kvar som trst
230)Från 1933 del av Karkstad C
294)Grenpunkt för Frykstabanan. Slopades sedan sedan Frykstabanan omlagts till nuvarande st

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-05-13 Rolf Sten