HOME

North East East 243, SJ 245, ÖKJ 236, BV 341, SJ 342, SJ 369, PFJ 369, PFJ 292, BJ 241, SWB 131, MVJ 132, Lerviks järnväg South South 343, SJ 432, MMJ 424, VGJ 249, HHMJ 423, MKJ 288, BJ 402, ULB 403, ULB 409, SJ 284, SVJ 285, HFJ 291, BJ 257, FLJ 258, BKJ 256, FLJ 261, Storå - Stråssa 259, SGJ 279, BDJ, NBJ 272, NEJ 283, SEJ 137, Kroppa järnväg 135, BJ, SJ 135, SJ 133, ÖWJ 133, ÖVJ 139, CJ 290, BJ 300, Geijersdal - Brattfors(hyttan) 399, Glava Glasbruks Järnväg 301, LBB 294, FNBJ, UHB,  NKlJ 296, UHB, SMJ, NKlJ 297, KMJ 298, KMJ 298, KSJ 302, KFJ 392, SJ 390, SJ 388, SJ 281, WMJ, BDJ 281, WMJ, BDJ 277, NBJ 275, NKJ 305, ÖrSJ 306, ÖrSJ 247, SJ 279, KYJ 307, LRJ 387, ASLJ 386, ÅJ 433, VGJ 289, BJ 394, DVVJ 396 DVVJ 400, ÅmÅJ 397, DVVJ 404, DJ 404, DJ 405, DJ 240, SWB 229, SmbJ 290, BJ 304, Frykstads Järnväg 304, Frykstads Järnväg

Ursprungskartorna är ritade av Lars Eriksson. Senare bearbetning, färgläggning och inskrivning av bandelsnummer, är gjort av Rolf Sten.