HOME
INDEX

392     Kil - Charlottenberg gränsen

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kil) - Arvika/Gilserud - Charlottenberg gränsen
NÄSTA

 


Karta nr 131

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Kil (Kil) v 349,5 99 1871-06-19 33)
Fgå Fagerås h st 355,3 76 1871-06-19   25) 100)
Len Lene h 361-8 86 1895-11-20 33)
Hbd Högboda v hp 366 82 1871-06-19    25) 130)
Bo Boda st 366 82 1871-06-19 1917-05-05 25) 33)
Buk Brunsbergs bruk 374,9 71 1966-10
Brunsbergsbruk
Buk Brunsberg 374,9
Brunsberg hp 374,9
Bu, Buk Brunsberg v 376,2 62 1871-06-19 33) 61) 210)
Bu Brunsbergstunneln 375,9 1990-05-27 61) 260)
Guy Gunnarsbyn hp 378,4 1992-06-21-   25) 270)
En Edane h st 383,1 62 1871-06-19   25) 33)
Ing Ingersbyn h 387,6 67 1939-05-151970-05-31
Ingribyn
Bvstu 407 hp 387,6 1919-10-01 1939-05-15 25)
Mym Myrom v hp 390,8 88 1899-10-01 1970-05-31 25) 33)
Vio Viksområdet lp 396,3 50 1963-   25)
Vik
Ar Arvika h st 397,9 50 1867-10-11   25) 33)
Gsu Gilserud v 402,3 73 1925
Ot Ottebol v hp 407 76 1867-10-11  25)
Kpa Kroppsta 415,9 75 1869-09-15 33)
Åt Åmotfors h hp 417,8 87 1867-10-11   25) 130)
Åt Åmot st 417,8 1867-10-11 1917-11-01 25) 33)
Lrt Lerot v hp 424,5 90 1952-06-15   25)
Bysj Bysjön hp 424,5 1950- 1952-06-15 25)
Ås Ås v 428,2 128 1947-06-09
Cg Charlottenberg h hp 432,2 1261865-11-04   25) 130)
Eda Eda lp 436,9 126 1868-05-151967 25)
Gräns Sverige/Norge 438,8 133 25)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
61) Svenska trafikplatsnamn, Järnvägsinspektionen Stockholm 1995
Övrig information
100)Sidospår kvar för BV-ändamål
130)Kvar som trst
210)Buk enl källa- OBS! Flyttad
260)Bu enl källa
270)Öppen endast vid särskilda arrangemang

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2012-06-12 Rolf Sten