HOME
INDEX

135     Persberg - Daglösen

FÖREGÅENDE
LISTA
(Persberg) - Filipstad - (Daglösen)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringPbg (Persberg) 57,000 207 1889-11-01

stn, I hlp 1977, lp 1985-09-02, U 1986-12-01, † 1989-10-01, *G 1995-11-26; 1889 ny stn, 1995 privatspår kalkverk, särskild fraktberäkning, förlängt till ~Persbergs gruvor

Fn/Fhn Finnshyttan   +0,700 156 1876-04-03 stn, † P 1954-09-01, † 1975-06-01; fd Finshyttan; ramp 1435<891; vid bispår från Finnshyttan lp. anslutning NKlJ
Fhn Finnshyttan 51,300 152 1964-05-31 lp, BI 1978-05-23; växel förbindelsespår till Finnshyttan (NKlJ) stn
Fid Filipstad 49,500 141 1964-05-01 stn, † P 1985-09-02, *P 1998-08-17, † P 2003-06-15; periodvis hp 1985–1998; G
Fid Filipstad V 49,500 141 1909-01-01 stn, ansl NKlJ; GS
Fdv Filipstad BJ v 49,500 141 1876-08-01 stn; ansl NKlJ; GS
Dgn/Dgö (Daglösen) 184,700 133 1876-08-01 stn, † P 1985-09-02; GS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-06-01 Rolf Sten