HOME
INDEX

298     Deje - Skoghall

FÖREGÅENDE
LISTA
(Deje) - (Karlstad) - Skoghall inklusive (Karlstad) - Karlstads hamn
NÄSTA

 


Karta nr 131

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Deje) v 120 69 1903.10.01 33)
Tjusbol 25)
(EJ: Kp) Kvarntorp 126 59 1904.03.01 25) 33)
Grossbol 25)
(EJ: Fg) Forshaga h 129 60 1904.03.01 25) 33)
Hjortmyren hp 25)
(EJ: Sd) Skived h st 131 58 25)
(EJ: Sd) Skifed st 131 1904.03.01 25) 33)
Åsvägen hp 25)
(EJ: Ul) Ulvsby h st 138 63 1904.03.01 25) 33)
Ulfsby
Mosstorp hp 25)
Gräsåsvägen hp 25)
(EJ: Ed) Edsgatan v st 143 58 1904.03.01 25) 33)
Långnäs hp 25)
Kroppkärr hp 25)
(EJ: Kö) Karlstad Ö v st 150 49 1904.03.01 25) 33)
Karlstads yttre hamn
Karlstads hamn 1904.03.01 33)
(EJ: Ksy) Kanikenäset (Karlstads hamn) 2 1904.03.01 25)
Ks (Karlstad C) h 151.5 290)
Sjötullen fp 152 1869.10.01 25)
Vxn (EJ: Vx) Våxnäs st 153.3 46 1915.09.20 25) 33)
Din Dingelsundet 157.8
Knappstad hp 25)
Hotellplatsen
Skog (EJ: Sk) Skoghall st 159.9 46 1915.09.20 25) 33)
Skoghall V
Skoghall S

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
290)=km 330,1

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-31 Rolf Sten