HOME
INDEX

294     Filipstad - Hagfors

FÖREGÅENDE
LISTA
(Filipstad) - Finnshyttan - Nordmark - Geijersholm - Hagfors inklusive (Nordmark) - Taberg och (Geijersholm) - Starrkärr
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering(Filipstad V) 0 141  
            1,6 Korset ssp, BI
(Finnshyttan) 2 156  
(Finshyttan)
Än Änggruvorna 4,900 158 1876-04-03 stn, hlp ~1918, † 1950-06-10
  Änggrufvorna
  Enggrufvorna
  Lersjöedet 7,5 Lersjöedet (Ldt) hp 1920t, †1950-06-10
  Fogdhyttan 10 149   11,2 Fogdhyttan (Fo) 149 stn 1876-04-03, hlp 1930t, lp 1950-06-10, †1953,
BI 1953
  Finnmossen 13 164   13,7 Finnmossen (Fn, Fon) 164 stn 1876-04-03, †P 1950-06-10, lp 1969-08-18,
†1970-05-10
             
  Finnmossan  
  Limkullens grusgrop   16,000   <1915 grp, BI; spåret inlett till Nordmark stn
  Nordmark 17 167   17,0 Nordmark (N) 167 stn 1876-04-03, †1950-06-10, I ssp 1952-03-01; ansl Taberg–Nordmark
  Nordmarksberg 3  
  Taberg 5  
           Delsträcka Taberg–Nordmark
0 Taberg (T) 228 stn 1877-12-17, lp ~1910, †1949-09-01; hamnspår
1,0 Nordmarksberg (Nb) 217 stn 1877-12-17, lp ~1918, †1949-09-01
5,1 Nordmark 167 se ovan
  Stjälpet 29   22,6 Stjälpet (Sp) hp 1929, †1950-06-10
  Motjärnshyttan 29 219   28,6 Motjärnshyttan (M, Man) 219 stn 1877-12-17, †P 1950-06-10, I hlp 1953-07-20,
†1970-05-01; <1916 Mokärnshyttan
  Mokärnshyttan  
  Sundsjön 34 270   34,2 Sundsjön (Ss, Su, Suön) 270 hlp 1885-06-01, lp 1950-06-10, †~1968; I tidvis stn
  Gumma   40,3 Gumma (Gm, Gma) hp 1920t, †1950-06-10
  Deglundsbäcken 44 212   44,5 Deglundsbäcken (Db) 212 hlp 1877-12-17, lp 1950-06-10, †; I tidvis stn
  Mullsjöheden   49     50,8 Musjöheden grp 1900; två grusgropar, den ena använd för virkeslastning 1974–1978, †1979-01-05
  Geijersholm   52 192   52,6 Geijersholm (G/Glm) 192 stn 1877-12-17, lp 1950-06-10, †1970-05-01; hamnspår;
  Starrkärr         
  Hagfors v  57 148   
  Hagforsen        


0 Filipstad 141 se Kristinehamn–Persberg

2,6 Finnshyttan 156 se Kristinehamn–Persberg

ansl Geijersholm–Starrkärr
55,5 Ängfallheden (Äfh) grp 1901, hp, † 1940t, ssp 1960
56,4 Hagfors-Gärdet hp 1956-06-03, † 1964-11-01
57,3 Hagfors (Hf, Hfo) 148 stn 1877-12-17, †P 1964-11-01, †1990-10-01; småbana
Uddeholms banor
58,5 Hagfors rangerbangård > rbg 1917; sign Rbg
59,0 Dalkarlstorp (Dlp) hp ~1935, † 1964-11-01
61,3 Sund (Snd) hp 1952-02-10, † 1964-11-01
Sund ssp ~1919, BI; hamnspår
63,9 Stjärnsfors (Sf, Sfo) 134 stn 1877-12-17, T hlp 1930t, I hlp 1940, lp 1964-11-01,
† 1979-05-01
64,2 Stjärnsfors nedre ssp, BI
65,2 Uddeholm (U, Udd) 138 stn 1877-12-17, †P 1964-11-01, † G 1974-05-01
67,8 Sjögränd (Sg) 127 stn 1877-12-17, hlp 1943-07-01, hp 1952, † 1960t;
hamnspår; ansl Sjögränd–Edebäck
70,5 Klockersta (Kla) sto, hp 1929-05-15, † 1940t
72,2 Råda (Rå, Råda) 129 lp, stn 1894, hlp 1962-05-27, lp 1964-11-01,
†1974-05-01; småbana Uddeholms banor
73 Åråsälven bro 87 m 1877; träbro till ~1892
73,8 Årås hlp 1893, † 1894; ersattes av Råda stn
75,9 Myra (My, Myra) 140 lp 1877-12-17, hlp 1890-10-01, stn 1907, T hlp 1956,
I hlp b1960t, lp 1964-11-01, † 1990-10-01; småbana
Uddeholms banor
77,1 Björndalsbron fp ~1889, BI ~1921
+3 Skymnäs lp 1877-12-17, GU ~1890, † 1921-03-05; fd Skymnäsboden;
hamnspår
80,8 By (By) hp 1922, † 1964-11-01
83,8 Höje (Hö, Höje) 107 stn 1890-10-01, hlp 1957-06-02, lp 1964-11-01
† 1974-05-01

 

Km Trafikplatser mm Möh Kända förändringar mm
88,5 Bogerud (Bgd) hp 1927-05-15, † 1964-11-01
90,1 Ängen ssp 1930, I infogad i Munkfors stn 1961-10-19;
kallvalsverket
91,4 Munkfors (Ms/Muf) 83 stn 1890-10-01, †P 1964-11-01, † G 1990-10-01
93,6 Blia (Blia) hp 1926-05-15, † 1964-11-01
95,6 Holsby (Hb) 89 hlp 1903-10-01, T hp 1956, I hp 1957, †1964-11-01
98,0 Bengtsbol (Bol) hp 1926, †1964-11-01
100,7 Ransäter (Rt, Rsr, Rtr) 84 stn 1903-10-01, hlp 1960-05-29, lp 1964-11-01, † 1974-05-01
102,6 Rud vt, BI
103,7 Rud (Rud) hp 1926-05-15, † 1964-11-01
107,0 Olsäter (Ol/Olr) 76 stn 1903-10-01, hlp 1962-11-01, hp 1964-11-01,
†1974-06-01
109,0 Hällekil (Hkl) (säsong)hp 1914-06-15–1916-08-08. hp 1925-05-06,
† 1964-11-01
111,6 Övre Ullerud (Öu) 73 stn 1903-10-01, hlp 1957-06, lp 1964-11-01,
† 1974-05-01
113,4 Stammons grusgrop grp, BI
115,4 Vestanå grusgrop grp, BI
117,3 Forsnäs hp ~1930, †1940t
119,3 Dejeforsbruk (Df ) 68 stn 1903-10-01, hlp 1930t, † P 1964-11-01, †,
BI 1966-10-28; fd Dejefors bruk
119,8 Klarälven bro ~85 m
120,6 Deje 71 stn 1903-10-11, gemensam med BJ 1947-01-01
121,4 Deje spårkorsning (Dsp) korsning med BJ 1904, BI m1950t
121,4 bro 66 m över BJ 1904-03-01, BI 1979
122,0 Tjusbol (Tjb) hp 1924-06-01, † 1964-11-01
123,8 Tjusbol tunnel 49 m 1904, BI 1945; utsprängd till skärning inför
planerat treskensspår
127,1 Kvarntorp (Kp) 59 hlp 1904-03-01, hp 1954, † 1964-11-01
128,9 Grossbol (Gbl) hp 1924-06-01, † 1964-11-01
129,8 Forshaga (Fg, Fhg) 60 stn 1904-03-01, † P 1964-11-01, † G 1979-05-01
131,3 Hjortmyren (Hjm) hp 1924-06-01, † 1964-11-01
131,9 Skived (Sd, Ski) 58 stn 1904-03-01, hlp 1949-11-01, I hlp ~1964, lp 1964,
†1974-05-01
Åsvägen hp 1924-06-01, †~1940
138,8 Ulvsby (Ul) 63 1904-03-01, I hlp 1957, T hlp 1964-07-01, † 1964-11-01
140 Mosstorp hp 1924-06-01, † 1940t
141,8 Gräsåsvägen (Gvn) hp 1924-06-01, † 1964-11-01
143,8 Edsgatan (Ed) 58 stn 1904-03-01, hlp 1948, I hp 1953-12-10, T hp 1954,
† 1964-11-01
144,6 Långnäs (Lnä) hp 1924-06-01, † 1947-06-09
148,9 Kroppkärr hp 1924-06-01, †~1940
149,3 Klarälvens östra gren se Värmlandsbanan
+2 Karlstads yttre hamn se Värmlandsbanan
149,6 Karlstad C, 49 se Värmlandsbanan (Karlstad Ö <1970)
östra bangården
150,1 Pråmkanalen se Värmlandsbanan
150,8 Karlstad C 49 se Värmlandsbanan

 

Km Trafikplatser mm Möh Kända förändringar mm
Delsträcka Geijersholm–Starrkärr
0 Geijersholm 192 se ovan
1,2 Starrkärr lp 1877-12-17, † 1952-06; småbana Uddeholms banor
Delsträcka Karlstad C–Skoghall
328,9 Karlstad C, 49 se Värmlandsbanan
östra bangården
330,1 Karlstad C 49 se Värmlandsbanan
331,0 Klarälvens västra gren se Värmlandsbanan
331,1 Sjötullen 49 se Värmlandsbanan
152,5 lmk km 152,48 = 331,130
153,2 Våxnäs (Vx/Vxn) 46 I stn 1914-11-30, *G 1914-11-30, *P 1917-05-05, hlp,
lp 1954-06-10, † 1992-10-01; ingår i Karlstad C stn; IÖ
154,7 Romstad hp 1917, †
155,7 Zakrisdal hp, † 1930
157,1 Knappstad (Ksd) hp 1920t, † 1954-06-10
157,8 Dingelsundet sto ~1915, † 1921
157,7 Dingelsundets ssp 1948, hp, BI 1990
transformatorstation
158,9 grusgrop grp, BI
159 Vidön hp ~1920, †~1937
159,1 sidospår +ssp 1945, BI+U; ”reservmagasinet”
159,9 Skoghall (Sk/Skog) 46 stn 1915-09-20, *P 1917-05-05, † P 1954-06-10, I infogad
i Karlstad C stn 1991-06-10; hamnspår; småbana
Skoghalls bruk; GÖ
+0,4 Skoghalls mejeri sto 1920, U; på Skoghallsverkens industrispår
+1 Hotellplatsen hp 1927, † 1936-05-15; på Skoghallsverkens industrispår
Delsträcka Sjögränd–Edebäck
0 Edebäck (E) 138 stn 1877-12-17, † 1939-05-15, *G 1941-12-01, GU 1947,
† G 1953-02-01; hamnspår
4,6 Sjögränd 127 se ovan
 

 

 

 Filipstads norra bergslags järnväg (FNBJ)
Gruvorna i Nordmarks socken var en viktig malmkälla för värmländska bruk. Med järnvägar under byggnad mot Filipstad (Bergslagsbanan, Östra Värmlands järnväg) var det angeläget att anknyta till dem för att underlätta frakterna söderut, och norrut planerades samtidigt en järnväg av Uddeholmsbolaget som blev FNBJ:s största aktieägare. Önskan om anslutning till Uddeholms järnväg påverkade spårviddsvalet för banan vars självständiga liv dock blev kort: konjunkturnedgången under senare 1870-talet framtvingade som sparåtgärd en faktisk fusion med Nordmark–Klarälvens järnväg
koncession 1873-05-09 Filipstad–Nordmark
längd 17 km
spårvidd 891 mm
förvaltningsort Nordmark till 1880, sedan Hagfors (NKlJ)
trafikförändringar
1876-02-13 *provisorisk godstrafik
1876-04-03 *allmän trafik
trafik Ombesörjdes från 1915-01-01 av NKlJ i arrende
anmärkning Broarnas landfästen och pelare var dimensionerade för dubbelspår
litteratur Filipstads Norra Bergslags Järnväg 1873–1903, 1903
FNBJ uppgick 1920-10-28 i NKlJ (se härefter dessa)

 

 

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009  
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
Ändrat till hlp
Sidospår till gruvorna
Sidobana till Tabergs gruvfält och sidospår till Limkullen
Sidobana från nordmark
Sidobana från Geijersholm
Sidospår till Hagfors Bruk, Järnverket och sjön Ullens lp

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson / Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2011-10-31 Rolf Sten