HOME
INDEX

296     Hagfors - Munkfors

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hagfors) - Sjögränd - Björndalsbron - Munkfors inklusive (Sjögränd) - Edebäck och (Björndalsbron) - Skymnäs
NÄSTA

 


Karta nr 131

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Hagfors) v 57 148 1877.12.17 33)
Dalkarlstorp hp 25)
Sund
(EJ: Sf) Stjärnsfors h st 62 134 1877.12.17 25) 33) 120)
Stjernsfors
(EJ: U) Uddeholm v st 64 138 1877.12.17 25) 33)
(EJ: Sg) Sjögränd st 67 127 1877.12.17 25) 33) 150)
(EJ: E) Edebäck st 72 138 1879. 25)
Klockersta hp 25)
Råda v 71 129 1877.12.17 33)
(EJ: My) Myra h lp 75 140 1877.12.17 25) 33) 190)
Björndalsbron hp 78 1877.12.17 25) 194)
(EJ: By) By hp 25)
Skymnäs lp 3 1877.12.17 25)
Skymnäsbaden a/o? lp 3 25)
(EJ: Hö) Höje h st 83 107 1890.10.01 25) 33)
Bogerud hp 25)
(EJ: Ms) Munkfors v st 91 83 1890.10.01 25) 33) 240)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
120)Sidospår till Stjerns fabriker, Ändrat till hlp
150)Sidobana till Edebäck. Sidospår till Rådasjöns lp
190)Ändrat till hlp 1880, senare st. Sidospår till Forshults Kraftstation
194)Sidobana till Skymnäs
240)Sidospår till Munkfors Bruk

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-31 Rolf Sten