HOME
INDEX

400     Åmåls djuphamn - Årjäng

FÖREGÅENDE
LISTA
Åmåls djuphamn - (Åmål) - Hallanda - (Årjäng) inklusive (Hallanda) - Kättilsbyn
NÄSTA

 


Karta nr 289

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(EJ: Åldj) Åmåls djuphamn
Ål (Åmål) v 0
(EJ: Ålö) Åmål Ö
(EJ: Slru) Slommeryd
(EJ: Jby) Jakobsbyn v
(EJ: Fp) Finntorp v
Hanefors
(EJ: Båä) Bårnäs
(EJ: Kan) Kroppan v
(EJ: Ömn) Ömmeln v
Bollsbyn
(EJ: Ktg) Källtegen v
(EJ: Saof) Svanskogs Folkets hus
Sao (EJ: Sao) Svanskog v 24.8
(EJ: Saob) Svanskogs bruk
Strand
Kättilsbyn
Hallanda
Harne
Lillängen
Värmlands Ödebyn
Ödebyn
Kyrkudden
Humletorp
Noraneby
Norane
Jämnemon
Fältakan
Trubbyn
Utängen
Sillerud
Snarkil
Sandaholm
Åsebyfors
Rävkullen
Leverhögen
Sillegårdsed
Kasa
Strandbacken
(Årjäng)
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-31 Rolf Sten