Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


ÅmÅJ, Åmål - Årjängs Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, ÅmÅJ (Facts ÅmÅJ)

Snabbfakta, ÅmÅJ (Facts ÅmÅJ) (2007-01-21) 

Karta  ÅmÅJ  map ÅmÅJ

Karta  ÅmÅJ  ( map ÅmÅJ) (2007-01-21) 
Tidtabell ÅmÅJ 1930,  (Timetable ÅmÅJ) Tidtabell ÅmÅJ 1930(Timetable ÅmÅJ) (2007-01-21)   
Timetable Utredning 1933 om trafikering av Åmål-Årjängs Järnväg (2007-01-21) 
ÅmÅJ tjänstetidtabell 1 november 1936 (working timetable) ÅmÅJ tjänstetidtabell 1 november 1936 (working timetable) (2007-01-21) 
ÅmÅJ grafisk tidtabell nr 1 1 november 1936 (graph) ÅmÅJ grafisk tidtabell nr 1 1 november 1936 (graph) (2007-01-21) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2007-01-21)  


Svanskogs station year 1930

Åmål - Årjängs Järnväg, ÅmÅJ, Svanskogs station omkring 1930. Tåget är på väg mot Åmål. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum

Nästa sida Next page


Källor: Dal – Västra Värmlands Järnväg av Svante Forsæus och Gösta Johannesson, Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2007-01-21