Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Järnvägssignaturer

Shortening of Swedish railway company name  

 

Innehållsförteckning (Table of content)

Make your choice
Om dessa sidor (About this site) Om dessa sidor (About this site)
Järnvägssignaturer A-M sorterade efter namn (sorted "name")
Järnvägssignaturer A-M sorterade efter namn (sorted "name")
Järnvägssignaturer N-Ö  sorterade efter namn (sorted "name")
Järnvägssignaturer N-Ö sorterade efter namn (sorted "name")
 

Järnvägssignaturen SmbJ, Smedjebackens Järnvägsaktiebolag.
Aktiebrevet nedan visar bolagets aktiebrev från 23 augusti 1882.

Aktiebrev SmbJ, Smedjebackens Järnvägsaktiebolag

Synpunkter, tillägg, önskemål, felaktigheter? Tveka inte att kontakta

 Train back to History main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida
© Rolf Sten
sign_main.html senast uppdaterad (last update) 2022-03-27