HOME
INDEX

397     Årjäng - Mellerud

FÖREGÅENDE
LISTA
(Årjäng) - Bengtsfors - (Billingsfors) - (Mellerud)
NÄSTA

 

Klicka
i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stations-husets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km     Höjd Från Till Not

Åj (Årjäng) v stn 95,9 110 1928-03-01 1988-10-01
Kyr Kyrkerud hp 93,8 1976-02-09 1985-06-10 25)
Bjå (EJ: Bå) Björnåsen h hp 90,9 115 1928-03-01 1985-06-10 25)
Bmg Blomskog v st 81,8 109 1928-03-01 1985-06-10 25)
(EJ: Bsk) Blomskoga k:a hp 80,4 1935 1948 25)
Rst Rösstegen h hp 74,4 116 1928-03-01 1985-06-10 25)
Gfs Gustavsfors h st 67,7 112 1928-03-01 1985-06-10 25)
Kvk Kråkviken h st 59,8 102 1928-03-01 1985-06-10 25)
Skif Skifors hpr 57,5 132 1944 1977-05-22 25)
Svdl (EJ: Slg) Svärdlång h hlp 51,8 1928-03-01 1969-09-01 25)
Bef (EJ: Bef) Bengtsfors st 43,8113 1960-06-01
Beö (EJ: Bfö) Bengtsfors Ö h st 40,7 1927-01-01 1960-05-29 25)
(EJ: Tjs) Tjugonde sluss(en) 40,7
Tbk (EJ: Tkn) Tallbacken hpr 39,9 1949-01-01 1971-05-22 25)
Bfoo Billingsfors oljespår ssp 39,2 1965 1990-04
Bfo (EJ: Br) (Billingsfors) h st 38,2 85 1895-07-28   25)
Bfos Billingsfors sågverk lp 36,8 1967 1987-07-28 25)
Flgd Friluftsgården hpr 34,6 90 1944
Lgb Långbron h hp 32,2 80 1932
Dld (EJ: Dld) Dals Långed v st 30 71 1927-01-01   25)
Tsl Tisselskog v hlp 24 80 1927-01-01   25)
But (EJ: Brd) Buterud v hp 18,5 66 1933-05-15   25)
Rån Råsjön ssp 15,8 1974-06-04   25)
Hvr Håverud v st 15,1 68 1927-01-01
Håveruds akvedukt
Hfb Håfreströms Bruks lastspår lp 13,9 1970 25) 286)
Hfb (EJ: Hfl) Håfreströms lastspår lp 13,9 1960 t 25)
Åb Åsensbruk h st 12,5 51 1985-06-02   25)
Htm Håvreström st 12,5 1927-01-01 1985-06-02 25)
Skru (EJ: Skr) Skållerud hp 9,7 47 1936   25)
Skallerud v
Iby (EJ: Iby) Ingribyn h hp 6,5 62 1927-01-01 1978-05-28 25)
Ml (EJ: Ml) (Mellerud) h st 0 1879-06-21   25)
Gds (EJ: Gd) Gerdserud hp -1,3 1914-1918 1981-05-31 25)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009
25) Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Övrig information
286) Växeln låst 1968-10-01

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-10-26 Rolf Sten