Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


DVVJ, Dal - Västra Värmlands Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, DVVJ del 1/2 (Facts DVVJ part 1/2)

Snabbfakta, DVVJ del 1/2 (Facts DVVJ part 1/2) (2007-01-13) 

Snabbfakta, DVVJ del 2/2 (Facts DVVJ part 2/2)

Snabbfakta, DVVJ del 2/2 (Facts DVVJ part 2/2) (2007-01-13) 

Karta  DVVJ ( map DVVJ)

Karta  DVVJ ( map DVVJ) (2007-01-13) 
Tidtabell DVVJ från 1930 (Timetable DVVJ) Tidtabell DVVJ från 1930 (Timetable DVVJ) (2007-01-13) 
DVVJ tjänstetidtabell 1 mars 1928 (working timetable) DVVJ tjänstetidtabell 1 mars 1928 (working timetable) (2007-01-13) 
Bihang 2 till DVVJ tjänstetidtabell 1 mars 1928 (appendix) Bihang 2 till DVVJ tjänstetidtabell 1 mars 1928 (appendix) (2007-01-13) 
DVVJ grafiskt tidtabell 1 mars 1928 (graph) DVVJ grafiskt tidtabell 1 mars 1928 (graph) (2007-01-13) 
Banprofil DVVJ (line gradient) Banprofil DVVJ (line gradient) (2007-01-13) 
   
Train passing the aqueduct at Håverud year 1930
Dal - Västra Värmlands Järnvägs passage över akvedukten i Håverud. Ett tanklok, av typen Y3, med norrgående persontåg passerar på järnvägsbron. I akvedukten syns ångfartyget "Erik Sparre". Bilden är tagen på 1930-talet. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum. 

Nästa sida Next page


Källor: Dal – Västra Värmlands Järnväg av Svante Forsæus och Gösta Johannesson, Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2007-01-14