Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
DVVJ, Dal - Västra Värmlands Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil DVVJ
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil DVVJ

Banprofilen kommer från DVVJ grafiska tidtabell 1938

Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
dvvj_profil..html senast uppdaterad 2007-01-13