HOME
INDEX

396     Beted - Skillingsfors

FÖREGÅENDE
LISTA
(Beted) - Skillingsfors
NÄSTA

 


Karta nr 289

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Beted) v 0
Sltg Slärteg hp 1.8 1938. 1961.05.28 25)
Obr Osebron h hp 3.9 1959.04.01 1961.05.28 25)
Mjölkbord lp 5.2 1956 före 25)
Mjölkbord lp 6.8 1956 före 25)
Vjd (EJ: Vjd) Vadjungsed h hp 7.3 1932. 1961.05.28 25)
Grb Grävbacka h hp 9.9 1959.04.01 1961.05.28 25)
Mjölkbord lp 11 1956 före 25)
Kon Kronan h hp 13.2 1959.04.01 1961.05.28 25)
Möbk Mörtbäcken hp 15.2 1940 ca 1961.05.28 25)
Olr Olerud hp 16.6 1938 ca 1961.05.28 25)
Sfrv Skillingsfors vägkorsning hp 18.8 1938 ca 1961.05.28 25)
Sfr (EJ: Sr) Skillingsfors v hlp 18.9 1939 ca 1961.05.28 25)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-31 Rolf Sten