HOME
INDEX

302     Kil - Torsby

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kil) - Torsby
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status


Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringKi/Kil (Kil) h 0,000 99 1879-11-15

stn; ansl Nordvästra stambanan, statsbanan Bergslagernas J BJ; FS

Gta/Gta Gunnita v 5,100 65 1913-08-02 hlp, T hp 1967-05-28, I hp 1985-09-30, †2002-06-16; hamnspår
  Norsälven   6,000    bro, 140 m
Trd/Tgs Trångstad 7,200 73 1913-08-02 T hp 1966-05-22, I hp 1966; <1931 Grindstugan; PH
 

Grindstugan

h        
Tta/Tlt Tolita h 9,900 73 1913-08-22 stn, hlp 1964-05-31, T hp 1966-05-22, I hp 1986-11-17; PH
Få/Frå Frykåsen h 16,100 90 1913-08-02 hlp, T hp 1960t; PL
Bk/Bäb Bäckebron v 20,300 91 1913-08-02 stn, †G 1994-06-12; PS
Sbg/Svbg Svensbyäng h 24,600 115 1933 hp, †1970-06-13
Vä/Vä Västra Ämtervik v 28,0000 84 1913-08-02 (t)  stn, hlp 1965, T hp 1975-06-01; PL
Öv/Öjr Öjervik h 33,500 68 1913-08-02 hlp, T hp 1966-05-22, I hp 1966; PH
Rs/Rts Rottneros v 36,000 70 1913-08-02 stn; FS
Kns Kolsnäs 39,700   1995-02-13 hst  (inom Sunne stn); PH
Lå/Leå Lerans ångsåg 39,900   1939 ssp, I infogat i Sunne stn
Sn/Sun Sunne v 40,900 67 1913-08-02 stn; hamnspår; FS
  Sunnesundet   41,200   1914 svängbro totalt 76 m, fast bro 1975; Fryken
Suvå Sundsviks ångsåg 41,300   1914 ssp, I infogat i Sunne stn 1953
  sidospår   43,100   1992-06-12 ss , Tetra Pak, I infogat i Sunne stn 1992-08-25
Im/Imr Ingmår v 46,000 87 1914-10-01 hlp, T hp 1966-05-22, I hp 1966; PH
Ebk/Ebk Edsjörke h 48,600 67 1914-10-01 hlp, T hp 1977-05-22, I hp 2000; PH
Lpsa Lappnässätra 52,200 72 1954-06-10 hpr, †1970-06-13
Ibe/Ibe Ivarsbjörke h 55,500 67 1914-10-01 hlp, T hp 1966-05-22, I hp 1966; PH
Öjs Öjenäs 58,700 70 1954-06-10 hpr, †1970-06-13
Ly/Lyv Lysvik v 61,900 72 1914-10-01 stn, †G 1977-05-22; PS
Stlb Stallberg 66,300 77 1954-06-10 hpr, †1968-05-12
 

Stallberget

      
Brk/Bdb Badabruk h 68,00 88 1914-10-01 hlp, T hp 1975-06-01, I hp 1975-09-02; PH
Äga Ängarna 70,200 82 1954-06-10 hp , †1968-05-12
Blå Blåberget 73,800 69 1954-06-10 hp , †1966-05-12
Ol/Ol Oleby h 76.600 72 1914-10-01 hlp 1959-06-01, T hp 1992-10-01; hamnspår; PH
Åbh/Åbh Åstbyholm h 79,200 81 1934 hp, †1968-05-12
Skal Skallebyn 79,800   1975-10-07 ssp, BI 2001-03-15; Torsby Stål
Stje Stjerneskolan 81,700   1992-08-31 hp; PH
Tb/Toy Torsby v 82,300 95 1915-02-10 stn ; FS


Kil–Fryksdalens järnväg (KFJ) Mer om KFJ finns HÄR!
Liksom i andra befolkningsstråk med utvecklad sjötrafik fördröjdes här tillkomsten av
järnvägar.
Ett problem var att sjöarnas bredd gjorde att en ensam järnväg inte kunde tillgodose hela dalgången på ett tillfredsställande sätt, samtidigt som det inte fanns trafikunderlag för två banor.
Den kombination som slutligen valdes, med väst/östväxling i Sunne, var nog optimal med hänsyn till terräng och marknad. Totalt bidrog kommunerna med det mesta av aktiekapitalet, men för den största enskilda posten stod Bergslagernas järnvägar med deras policy att knyta till sig bibanor.

Träsliperiet i Rottneros fick relativt sent direkt spåranslutning men blev banans största godskund.
Som så många andra bygdejärnvägar har den i flera omgångar sedan 1960-talets hotats av nedläggning, men planerna väckte ett osedvanligt starkt motstånd från kommuner och enskilda.

Koncession 1907-10-18..

Längd
82 km

Förvaltningsort
Filipstad (BJ:s regionkontor), Sunne lokal huvudort.

Trafikförändringar

1912-12-20 *Kil–Sunne, 41 km, provisorisk godstrafik
1913-08-02 *samma sträcka, allmän trafik.
1914-10-01 *Sunne–Oleby, 36 km, allmän trafik.
1915-02-10 *Oleby–Torsby, 5 km, allmän trafik.
1994-01-12 †Sunne–Torsby, 41 km, godstrafik de facto (formellt 1998-01-01) 2007 *samma sträcka, godstrafik.

Samband

Ingick i trafikförvaltningarna Göteborg– Stockholm–Gävle och Göteborg–Dalarne–
Gävle.

Trafik
Ombesörjdes av BJ.

Förstatligad
 1947-07-01 statligt bolag, del av GDG-förvaltningen, till SJ 1948-07-01.

Anmärkning
Marknadsförs som ”Fryksdalsbanan”.
 

Källor och referenser
Järnvägsdata 2009  
Svante Forsæus, Fryksdalsbanan, 1996 (SJK 65)  
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  / Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2023-04-30 Rolf Sten