Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


Kil - Fryksdalens Järnväg, KFJ
Färglinje

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Facts

Snabbfakta, KFJ (Facts KFJ ) (2009-07-26) 

map

Karta  KFJ ( map KFJ ) (2009-07-26) 
Timetable Tidtabell KFJ från 1930 (Timetable KFJ (2009-07-26) 
Timetable Grafisk tidtabell KFJ 1933 (Graphical timetable) ((2009-07-26)  

Torsby station på 1920-talet. BJ Ånglok nummer 21 med persontåg står och väntar på avgång mot Kil
Torsby station på 1920-talet. BJ Ånglok nummer 21 med persontåg står och väntar på avgång mot Kil. Foto: Nybergska samlingen Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Nästa sida Next page


Källor: Fryksdalsbanan” Svante Forsæus, Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


Spår

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2009-07-25
Adressbild