Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan
Kil - Fryksdalens Järnväg, KFJ
Färglinje

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Tidtabell 1930 
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs KFJ linje

Tidtabell 1930 Kil - Fryksdalens Järnväg, KFJ

Return to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
kfj_tidtab.html senast uppdaterad 2023-04-29