HOME
INDEX

304     Fryksta - Lyckan

FÖREGÅENDE
LISTA
Fryksta - Lyckan (Frykstads jämväg)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Fryksta stn 0 65 1849-10-15 1871.11.20
      ssp 1.4 95   1)  
  Flaggstationen       72 1849ca 1856 2)  
Illbergs gästgivargård 48 ca 1849ca 1856
Lyckan stn 8 50 1849 1871-11-20

 

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009  
1) Sidospår vid krönet Frykstadsåsen
2) Trafikregleringsplats

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-27 Rolf Sten