HOME
INDEX

305     Örebro S - Hidingebro

FÖREGÅENDE
LISTA
(Örebro S) - (Hidingebro)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Öb (Örebro S) 223 29 1897.10.01 >
Öno Örnsro ssp224 29 1942>
Åbyverket lp 225 1960.08.01 > 25) 104)
Eks Ekströms lp 225.5 1971.12.13 > 25) 106)
Åby tegelbruk 225 1898.06.011915
Sks Skråmsta h hp 225.8 32 1927.05.15 1964.05.31 25)
Bi Bista lp 226.4 1967.11.07 > 25) 124)
Kld Karlslund h lp 227.3 41 1967.05.27 1981.12.01 25)
Lda Lindbacka v hp 228.7 41 1964.05.31 1985.07.01 25)
Grb Gräveby v hp 231.3 42 1964.05.31 1985.07.01 25)
Grb Gräfveby st 231.3 1897.10.01 1911.05.01 25) 33)
Öty Östertysslinge h hp 234 49 1927.3 1985.07.01 25)
Ltb Latorpsbruk h hp 235.6 52 1982.10.01 1985.07.01 25) 180)
Ltb Latorps bruk st 235.6 1897.10.01 1912.05.01 25) 33)
Hsp Holmstorp h hp 237 54 1930 ca 1985.07.01 25)
Vra Vintrosa v hp 239.2 63 1964.05.31 1985.07.01 25)
Lbr Lannabruk h hp 241.5 58 1967.05.28 1985.07.01 25)
Lbr Lanna bruk lp 241.5 1902 ca 1912.05.01 25)
Hdb (Hidingebro) h st 244.1 50 1897.10.01 1964.05.31 25) 990)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009  
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
104)Gamla linjen. Inlemmad i Örebro C/S 18.6.1973
106)Nya linjen. Inlemmad i Örebro C/S 18.6.1973
124)Inlemmad i Örebro C/S 18.6.1973
180)Trafikteknisk st till nedläggningen
990)Sidospår kvar till nedläggningen

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-15 Rolf Sten