HOME
INDEX

306     Hidingebro - Svartå

FÖREGÅENDE
LISTA
Hidingebro - (Svartå)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Hdb Hidingebro h hp 244.1 50 1974.06.17 1985.07.01 25)
Bns Brånsta   hp247 53 1927.05.151985.07.01
Fj Fjugesta v st249.3 65 1982.09.01 1985.07.01 25)
Fjugesta grusgrop   grp250.7 61(1922) (1937) 25)
Gpn Gropen h hp 252.3 57 1964.05.31 1985.07.01 25)
Kbo Kvistbro h hp 254 66 1964.05.31 1985.07.01 25)
Qv Qvisbro st 254 1897.10.01 1911.05.01 25) 33)
Kbo Kvisbro st 254 1911.05.01 1912.05.01 25)
Bsy Bälsåsby v hp 256.4 73 1927.05.15 1985.07.01 25)
Iv Ingvaldstorp lp258.3 69 19251985.07.01
Ljt Ljungstorp lp 258.2 1917.01.11 1925 25) 33)
Mlo Mullhyttemo v hp 260.2 74 1911.05.011985.07.01 25)
Mln Mullhyttemon st 260.2 1897.10.01 1911.05.01 25) 33)
Längdmätningskonnektion 261.8 25)
Dm Dormen h 264.3 102 1897.10.01 1985.07.01 33) 230)
Hstr Hemsjöstrand h hp 266.3 110 1943.08.05 1985.07.01 25) 250)
Äsl Ängslätten v hp 255.8 104 1927.05.15 1964.05.31 25)
Svå (Svartå) h 272.2 97 1866.12.02 33) 990)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
230)=km 259,4
250)=km 257,4
990)=km 251,5

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-15 Rolf Sten