HOME
INDEX

307     Laxå - Röfors

FÖREGÅENDE
LISTA
(Laxå) - Röfors
NÄSTA

 


Karta nr 388

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Oxhult 1.5 94
Valsverket 0.5
(Laxå) 0 97 1862.08.01 33)
Massvedstorget 0.5 102
Sulfitfabriken 1.5
Lassåna bruk 2.7 120
Lassåna
Lassåna såg/Södra sågen 3.4 125
Timmeravlägget Sågarkärret 4.1 129
Röfors 5 129 1886.09.01 33)
Röfors bruk
Västra Laxsjön 7.5 136
Laxspan/Västra Laxsjön 7.5 136

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-31 Rolf Sten