Driftplatser i länsordning

Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående Driftplatsnamn i ordning efter länstillhörighet. Numret efter namnet avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör. Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn inom det länet. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet.

X B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD
HOME
 

Län Driftplats Bandel Bandelens slutpunkter
XAcktjärn 143Voxna - Bollnäs
XAlby 171Ljusdal - Ånge
XAlfta 143Voxna - Bollnäs
XArbrå 169Bollnäs - Ljusdal
XArmanbo 213Sala - Gysinge
XArmsjön 96Sundsvall - Harmånger
XAskesta 154Marma - Sandarne
XAvesta Krylbo 165Avesta/Krylbo - Storvik
XAxmarbruk 104Vallvik - Gävle
XAxmarby 104Vallvik - Gävle
XAxmarsbruk 104Vallvik - Gävle
XBagghyttan 165Avesta/Krylbo - Storvik
XBaggå 165Avesta/Krylbo - Storvik
XBanskillnaden 169Bollnäs - Ljusdal
XBerga 152Söderhamn - Bergviken
XBergby 104Vallvik - Gävle
XBergsjö 146Hudiksvall - Bergsjö
XBergvik 150Kilafors - Söderhamn V
XBergvik 152Söderhamn - Bergviken
XBoda 100Hudiksvall - Granskär
XBodaby 100Hudiksvall - Granskär
XBodarne 199Tierp - Gävle
XBodåker 143Voxna - Bollnäs
XBodåsgruvan 165Avesta/Krylbo - Storvik
XBollnäs 143Voxna - Bollnäs
XBollnäs 168Holmsveden - Bollnäs
XBollnäs 169Bollnäs - Ljusdal
XBomansberget 199Tierp - Gävle
XBomhus 195Gävle - Bomhus/Lövharsudden
XBomhusudden 195Gävle - Bomhus/Lövharsudden
XBommersberg 199Tierp - Gävle
XBorfallet 143Voxna - Bollnäs
XBorn 183Storvik - Falun
XBrattfors 176Jädraås - Norrsundet
XBredsand 96Sundsvall - Harmånger
XBrunnsheden 214Gysinge - Hagaström
XBrännsågen 179Ockelbo - Gävle
XByvalla 165Avesta/Krylbo - Storvik
XBåstadammen 143Voxna - Bollnäs
XBäck 181Gävle - Storvik
XBälinge 96Sundsvall - Harmånger
XDalfors 141Orsa - Voxna
XDalgränsen 165Avesta/Krylbo - Storvik
XDelbovägen 213Sala - Gysinge
XDelsbo 148Hudiksvall - Ljusdal
XDicka 165Avesta/Krylbo - Storvik
XDjupe 148Hudiksvall - Ljusdal
XDöljebro 167Storvik - Holmsveden
XEdsbyn 143Voxna - Bollnäs
XEdsbyn S 143Voxna - Bollnäs
XEdsbyverken 143Voxna - Bollnäs
XEdsäter 98Harmånger - Hudiksvall
XEdänge 169Bollnäs - Ljusdal
XElfkarleö 199Tierp - Gävle
XElfkarleön 199Tierp - Gävle
XEllervik 150Kilafors - Söderhamn V
XEnånger 100Hudiksvall - Granskär
XFalun 183Storvik - Falun
XFalun C 183Storvik - Falun
XFinkelboda 174Linghed - Jädraås
XFinnshögst 141Orsa - Voxna
XFinnstuga 145Voxna - Lobonäs
XFisklösen 183Storvik - Falun
XFlaxens lp 176Jädraås - Norrsundet
XFläsian 96Sundsvall - Harmånger
XForn-Vij 176Jädraås - Norrsundet
XFors 165Avesta/Krylbo - Storvik
XForsa 148Hudiksvall - Ljusdal
XForsa Ångsåg 148Hudiksvall - Ljusdal
XForsbacka 181Gävle - Storvik
XForsbackaverken 181Gävle - Storvik
XForsby 179Ockelbo - Gävle
XForsmyren 179Ockelbo - Gävle
XForssa 147Hudiksvall - Näsviken
XForssa 148Hudiksvall - Ljusdal
XForssa ångsåg 147Hudiksvall - Näsviken
XForssa Ångsåg 148Hudiksvall - Ljusdal
XFredriksfors 148Hudiksvall - Ljusdal
XFredriksskans 181Gävle - Storvik
XFredriksskans hamn 181Gävle - Storvik
XFreluga 143Voxna - Bollnäs
XFrämlingshem 214Gysinge - Hagaström
XFurudal 141Orsa - Voxna
XFurudals cementtegelfabr 141Orsa - Voxna
XFurudals tegelfabrik 141Orsa - Voxna
XFuruvik 199Tierp - Gävle
XGalvån 169Bollnäs - Ljusdal
XGarluö 98Harmånger - Hudiksvall
XGefle 181Gävle - Storvik
XGefle 199Tierp - Gävle
XGefle C 181Gävle - Storvik
XGefle N 181Gävle - Storvik
XGefle S 199Tierp - Gävle
XGnarp 96Sundsvall - Harmånger
XGnarpsån 96Sundsvall - Harmånger
XGranberg 143Voxna - Bollnäs
XGranbo 168Holmsveden - Bollnäs
XGranskär 100Hudiksvall - Granskär
XGranstanda 183Storvik - Falun
XGrimsarbo 199Tierp - Gävle
XGrundvik 102Söderhamn - Vallvik
XGruvan 179Ockelbo - Gävle
XGrycksmyra 145Voxna - Lobonäs
XGryttjesbo 148Hudiksvall - Ljusdal
XGudmundstorp 213Sala - Gysinge
XGumsekullen 96Sundsvall - Harmånger
XGussi 102Söderhamn - Vallvik
XGysinge 213Sala - Gysinge
XGysinge 214Gysinge - Hagaström
XGäfle C 181Gävle - Storvik
XGäfle S 199Tierp - Gävle
XGäfveränge 176Jädraås - Norrsundet
XGäveränge 176Jädraås - Norrsundet
XGävle 181Gävle - Storvik
XGävle C 104Vallvik - Gävle
XGävle C 179Ockelbo - Gävle
XGävle C 181Gävle - Storvik
XGävle C 199Tierp - Gävle
XGävle Gbg 104Vallvik - Gävle
XGävle N 104Vallvik - Gävle
XGävle N 181Gävle - Storvik
XGävle S 195Gävle - Bomhus/Lövharsudden
XGävle S 199Tierp - Gävle
XGävle Ö ? 195Gävle - Bomhus/Lövharsudden
XGävle Ö-Långharn ? 195Gävle - Bomhus/Lövharsudden
XGöringen 141Orsa - Voxna
XHagaström 181Gävle - Storvik
XHagaström 214Gysinge - Hagaström
XHammarsjön 167Storvik - Holmsveden
XHamrånge 176Jädraås - Norrsundet
XHamrångefjärden 104Vallvik - Gävle
XHamrångefjärden 176Jädraås - Norrsundet
XHarmånger 96Sundsvall - Harmånger
XHarmånger 98Harmånger - Hudiksvall
XHarmånger 146Hudiksvall - Bergsjö
XHarnäs 199Tierp - Gävle
XHeden 167Storvik - Holmsveden
XHedesunda 214Gysinge - Hagaström
XHedsjön 167Storvik - Holmsveden
XHedsta 147Hudiksvall - Näsviken
XHedsta 148Hudiksvall - Ljusdal
XHemmanet 96Sundsvall - Harmånger
XHennan 171Ljusdal - Ånge
XHennans grp 171Ljusdal - Ånge
XHilleby 104Vallvik - Gävle
XHillebyn 104Vallvik - Gävle
XHillen 148Hudiksvall - Ljusdal
XHinsen 178Vintjärn - Åg/Hinsen
XHofors 183Storvik - Falun
XHolmsveden 167Storvik - Holmsveden
XHolmsveden 168Holmsveden - Bollnäs
XHomna 143Voxna - Bollnäs
XHorndal 165Avesta/Krylbo - Storvik
XHorndals bruk 165Avesta/Krylbo - Storvik
XHosjö 183Storvik - Falun
XHudiksvall 146Hudiksvall - Bergsjö
XHudiksvall 98Harmånger - Hudiksvall
XHudiksvall 100Hudiksvall - Granskär
XHudiksvall 147Hudiksvall - Näsviken
XHudiksvall 148Hudiksvall - Ljusdal
XHudiksvall SJ 146Hudiksvall - Bergsjö
XHudiksvall Ö 146Hudiksvall - Bergsjö
XHullsta 150Kilafors - Söderhamn V
XHybo 148Hudiksvall - Ljusdal
XHyfleriet 176Jädraås - Norrsundet
XHyvleriet 176Jädraås - Norrsundet
X 156Hå - Vallvik
XHåde 181Gävle - Storvik
XHånick 146Hudiksvall - Bergsjö
XHälsingenybo 171Ljusdal - Ånge
XHälsingtuna 98Harmånger - Hudiksvall
XHästbo 165Avesta/Krylbo - Storvik
XHästtjärn 174Linghed - Jädraås
XHögen 146Hudiksvall - Bergsjö
XIdenor 100Hudiksvall - Granskär
XIggesund 100Hudiksvall - Granskär
XIggesunds bruk 100Hudiksvall - Granskär
XIna 150Kilafors - Söderhamn V
XItranite 174Linghed - Jädraås
XJedraås 174Linghed - Jädraås
XJerfsta 199Tierp - Gävle
XJerfsö 169Bollnäs - Ljusdal
XJugansbo 213Sala - Gysinge
XJularbo 165Avesta/Krylbo - Storvik
XJuån 171Ljusdal - Ånge
XJuåns grusgrop 171Ljusdal - Ånge
XJädran 181Gävle - Storvik
XJädraås 174Linghed - Jädraås
XJädraås 176Jädraås - Norrsundet
XJärbo 167Storvik - Holmsveden
XJärfsta 199Tierp - Gävle
XJärfsö 169Bollnäs - Ljusdal
XJärnmyran 143Voxna - Bollnäs
XJärsvallen 100Hudiksvall - Granskär
XJärvsta 199Tierp - Gävle
XJärvsö 169Bollnäs - Ljusdal
XJättendal 96Sundsvall - Harmånger
XKalkbacken 213Sala - Gysinge
XKallbäck 181Gävle - Storvik
XKallholn 141Orsa - Voxna
XKallholsfors 141Orsa - Voxna
XKanalen 199Tierp - Gävle
XKarsjö 169Bollnäs - Ljusdal
XKerstinbo 213Sala - Gysinge
XKilafors 150Kilafors - Söderhamn V
XKilafors 168Holmsveden - Bollnäs
XKilafors nedre 168Holmsveden - Bollnäs
XKilen 145Voxna - Lobonäs
XKinsta 152Söderhamn - Bergviken
XKinstaby 150Kilafors - Söderhamn V
XKinstaby 152Söderhamn - Bergviken
XKjerstinbo 213Sala - Gysinge
XKlasbo 213Sala - Gysinge
XKnaperåsen 199Tierp - Gävle
XKolforsen 179Ockelbo - Gävle
XKolningen 154Marma - Sandarne
XKorsnäs 183Storvik - Falun
XKorsnäs 195Gävle - Bomhus/Lövharsudden
XKorsnäsverken 195Gävle - Bomhus/Lövharsudden
XKorsån 183Storvik - Falun
XKristinelund -berg? 195Gävle - Bomhus/Lövharsudden
XKroksbo 213Sala - Gysinge
XKubikenborg 96Sundsvall - Harmånger
XKungsgård 181Gävle - Storvik
XKungsgården 181Gävle - Storvik
XKvissleby 96Sundsvall - Harmånger
XKällsjön 102Söderhamn - Vallvik
XKällviken 183Storvik - Falun
XKöpalla N 213Sala - Gysinge
XKöpalla S 213Sala - Gysinge
XLanda 150Kilafors - Söderhamn V
XLandafors 150Kilafors - Söderhamn V
XLenninge 168Holmsveden - Bollnäs
XLillboklitten 143Voxna - Bollnäs
XLilltjära 168Holmsveden - Bollnäs
XLindefallet 100Hudiksvall - Granskär
XLindsta 96Sundsvall - Harmånger
XLingbo 167Storvik - Holmsveden
XLingbo grp 167Storvik - Holmsveden
XLjusdal 148Hudiksvall - Ljusdal
XLjusdal 169Bollnäs - Ljusdal
XLjusdal 171Ljusdal - Ånge
XLjusnan 102Söderhamn - Vallvik
XLjusne 102Söderhamn - Vallvik
XLjusne kraftverk 102Söderhamn - Vallvik
XLjusneverken 102Söderhamn - Vallvik
XLobonäs 145Voxna - Lobonäs
XLocket 100Hudiksvall - Granskär
XLoster 171Ljusdal - Ånge
XLottbo 183Storvik - Falun
XLottefors 169Bollnäs - Ljusdal
XLund 181Gävle - Storvik
XLångbacka 148Hudiksvall - Ljusdal
XLångbo 148Hudiksvall - Ljusdal
XLångrör 102Söderhamn - Vallvik
XLångsjön 183Storvik - Falun
XLångviken 100Hudiksvall - Granskär
XLångvind 100Hudiksvall - Granskär
XLänninge 168Holmsveden - Bollnäs
XLöfharsudden 195Gävle - Bomhus/Lövharsudden
XLöfriset 145Voxna - Lobonäs
XLörstrand 169Bollnäs - Ljusdal
XLöräng 169Bollnäs - Ljusdal
XLötängen 199Tierp - Gävle
XLövriset 145Voxna - Lobonäs
XMackmyra 214Gysinge - Hagaström
XMaj 96Sundsvall - Harmånger
XMalviksbron 143Voxna - Bollnäs
XMargretehill 181Gävle - Storvik
XMarma 152Söderhamn - Bergviken
XMarma 199Tierp - Gävle
XMarma grusgrop 199Tierp - Gävle
XMarmaby 199Tierp - Gävle
XMarmaverken 150Kilafors - Söderhamn V
XMaråkerby 104Vallvik - Gävle
XMattsmyra 145Voxna - Lobonäs
XMedskogsheden 167Storvik - Holmsveden
XMehede 199Tierp - Gävle
XMehedeby 199Tierp - Gävle
XMellansjö 171Ljusdal - Ånge
XMo grindar 167Storvik - Holmsveden
XMobodarne 150Kilafors - Söderhamn V
XMorshyttan 165Avesta/Krylbo - Storvik
XMyre 181Gävle - Storvik
XMyskje 150Kilafors - Söderhamn V
XMyssje 150Kilafors - Söderhamn V
XMårdnäs 150Kilafors - Söderhamn V
XMässbacken 141Orsa - Voxna
XNjupa 145Voxna - Lobonäs
XNjurunda 96Sundsvall - Harmånger
XNjutånger 100Hudiksvall - Granskär
XNolby 96Sundsvall - Harmånger
XNolbykullen 96Sundsvall - Harmånger
XNorafallet 213Sala - Gysinge
XNorra Brunn 214Gysinge - Hagaström
XNorra Valbo 181Gävle - Storvik
XNorrala 100Hudiksvall - Granskär
XNorrberg 171Ljusdal - Ånge
XNorrfly 168Holmsveden - Bollnäs
XNorrhög 171Ljusdal - Ånge
XNorrsundet 176Jädraås - Norrsundet
XNybo 171Ljusdal - Ånge
XNynäs 181Gävle - Storvik
XNyråviken 96Sundsvall - Harmånger
XNytorp 169Bollnäs - Ljusdal
XNyåbrons lp 176Jädraås - Norrsundet
XNäsviken 147Hudiksvall - Näsviken
XNäsviken 148Hudiksvall - Ljusdal
XOckelbo 167Storvik - Holmsveden
XOckelbo 176Jädraås - Norrsundet
XOckelbo 179Ockelbo - Gävle
XOfvanåker 143Voxna - Bollnäs
XOppala 104Vallvik - Gävle
XOppalaby 104Vallvik - Gävle
XOrbaden 169Bollnäs - Ljusdal
XOre älv 141Orsa - Voxna
XOrrskog 199Tierp - Gävle
XOrsa 141Orsa - Voxna
XOslättfors 179Ockelbo - Gävle
XOvansjö 171Ljusdal - Ånge
XOvansjö blp 171Ljusdal - Ånge
XOvanåker 143Voxna - Bollnäs
XPallanite 174Linghed - Jädraås
XRamsjö 171Ljusdal - Ånge
XRobertsholm 183Storvik - Falun
XRogsta 98Harmånger - Hudiksvall
XRogsta 146Hudiksvall - Bergsjö
XRunemo 143Voxna - Bollnäs
XRunhällan 213Sala - Gysinge
XRunhällen 213Sala - Gysinge
XRunnsågen 183Storvik - Falun
XRustvägen 96Sundsvall - Harmånger
XRyggen 183Storvik - Falun
XRåhällan 179Ockelbo - Gävle
XRåsbo 213Sala - Gysinge
XRåsboda 213Sala - Gysinge
XRåsboda grp 213Sala - Gysinge
XRäka 145Voxna - Lobonäs
XRörberg 214Gysinge - Hagaström
XRöstbo 168Holmsveden - Bollnäs
XRöste 169Bollnäs - Ljusdal
XSagänge 167Storvik - Holmsveden
XSala 213Sala - Gysinge
XSaladamm 213Sala - Gysinge
XSandarna 154Marma - Sandarne
XSandarne 102Söderhamn - Vallvik
XSandarne 154Marma - Sandarne
XSandudden 148Hudiksvall - Ljusdal
XSandviken 181Gävle - Storvik
XSibo 168Holmsveden - Bollnäs
XSibo S 168Holmsveden - Bollnäs
XSillvik 104Vallvik - Gävle
XSimeå 169Bollnäs - Ljusdal
XSkallgårdssund 102Söderhamn - Vallvik
XSkarvtjärn 96Sundsvall - Harmånger
XSkattungbyn 141Orsa - Voxna
XSkattungsjön 141Orsa - Voxna
XSkogsnäset 167Storvik - Holmsveden
XSkutskär 199Tierp - Gävle
XSkvaterbo 213Sala - Gysinge
XSkärsjö 213Sala - Gysinge
XSkärsjöby 213Sala - Gysinge
XSkästra 169Bollnäs - Ljusdal
XSkönsmon 96Sundsvall - Harmånger
XSlåttlandet 167Storvik - Holmsveden
XSmedsäng 214Gysinge - Hagaström
XStackmora 141Orsa - Voxna
XStallmon 199Tierp - Gävle
XStaterna 143Voxna - Bollnäs
XStav 214Gysinge - Hagaström
XSteg 98Harmånger - Hudiksvall
XSteg 146Hudiksvall - Bergsjö
XStenkullen 143Voxna - Bollnäs
XStering 146Hudiksvall - Bergsjö
XStiftsgården 169Bollnäs - Ljusdal
XStockvik 96Sundsvall - Harmånger
XStockviks gummifabrik 96Sundsvall - Harmånger
XStockviksverken 96Sundsvall - Harmånger
XStockviksverkens nedre 96Sundsvall - Harmånger
XStockviksverkens övre 96Sundsvall - Harmånger
XStoppställe vid km 276,905 98Harmånger - Hudiksvall
XStoppställe vid km 307,56 96Sundsvall - Harmånger
XStorsvedjan 96Sundsvall - Harmånger
XStorvik 165Avesta/Krylbo - Storvik
XStorvik 167Storvik - Holmsveden
XStorvik 181Gävle - Storvik
XStorvik 183Storvik - Falun
XStorvik öfre 183Storvik - Falun
XStrömsbro 179Ockelbo - Gävle
XStugsund 102Söderhamn - Vallvik
XStugsund 150Kilafors - Söderhamn V
XStugsunds timmerbrygga 102Söderhamn - Vallvik
XStugsunds timmerbrygga 150Kilafors - Söderhamn V
XStyvje 100Hudiksvall - Granskär
XSundsbro 176Jädraås - Norrsundet
XSundsvall C 96Sundsvall - Harmånger
XSundsvall N 96Sundsvall - Harmånger
XSunnerstaholm 143Voxna - Bollnäs
XSunnäsbruk 104Vallvik - Gävle
XSvartbäcken 174Linghed - Jädraås
XSvartbäcken nedre 174Linghed - Jädraås
XSvartvik 96Sundsvall - Harmånger
XSvartviks fabriker 96Sundsvall - Harmånger
XSvartviks lastplats 96Sundsvall - Harmånger
XSveden 165Avesta/Krylbo - Storvik
XSveden 214Gysinge - Hagaström
XSvenska Väg AB 213Sala - Gysinge
XSätra 104Vallvik - Gävle
XSöderala 150Kilafors - Söderhamn V
XSöderhamn 100Hudiksvall - Granskär
XSöderhamn 150Kilafors - Söderhamn V
XSöderhamn 152Söderhamn - Bergviken
XSöderhamn C 100Hudiksvall - Granskär
XSöderhamn C 102Söderhamn - Vallvik
XSöderhamn V 100Hudiksvall - Granskär
XSöderhamn V 102Söderhamn - Vallvik
XSöderhamn V 150Kilafors - Söderhamn V
XSödra Valbo 214Gysinge - Hagaström
XSörljusne 102Söderhamn - Vallvik
XSöräng 143Voxna - Bollnäs
XTallås 174Linghed - Jädraås
XTallås grusgropsväxel 174Linghed - Jädraås
XTallåsen 171Ljusdal - Ånge
XTappudden 141Orsa - Voxna
XTappuddens såg 141Orsa - Voxna
XTensmyra 199Tierp - Gävle
XThorsåker 165Avesta/Krylbo - Storvik
XTierp 199Tierp - Gävle
XTjärnvik 96Sundsvall - Harmånger
XTolffors 181Gävle - Storvik
XTolvfors 181Gävle - Storvik
XToretorp 165Avesta/Krylbo - Storvik
XTorsåker 165Avesta/Krylbo - Storvik
XTotra 176Jädraås - Norrsundet
XTranviken 171Ljusdal - Ånge
XTrödje 104Vallvik - Gävle
XTrödje grusgrop 104Vallvik - Gävle
XTrönödal 100Hudiksvall - Granskär
XTungsen 141Orsa - Voxna
XTyskbo 165Avesta/Krylbo - Storvik
XTång 214Gysinge - Hagaström
XTärnsjö 213Sala - Gysinge
XUndersvik 169Bollnäs - Ljusdal
XUpplandsbodarna 199Tierp - Gävle
XUpplandsbodarne 199Tierp - Gävle
XUrfjället 195Gävle - Bomhus/Lövharsudden
XValbo 181Gävle - Storvik
XVallsta 169Bollnäs - Ljusdal
XVallvik 102Söderhamn - Vallvik
XVallvik 104Vallvik - Gävle
XVallvik 156Hå - Vallvik
XVansäter 150Kilafors - Söderhamn V
XVattrångsby 146Hudiksvall - Bergsjö
XVedmora 100Hudiksvall - Granskär
XVia 98Harmånger - Hudiksvall
XVia 146Hudiksvall - Bergsjö
XVigelsbovägen 213Sala - Gysinge
XVij bruk 176Jädraås - Norrsundet
XViksjöfors 143Voxna - Bollnäs
XVittersjö 176Jädraås - Norrsundet
XVoxna 141Orsa - Voxna
XVoxna 143Voxna - Bollnäs
XVoxna 145Voxna - Lobonäs
XVoxna bruk 145Voxna - Lobonäs
XVoxsjön 143Voxna - Bollnäs
XVälstaby 98Harmånger - Hudiksvall
XVändinge 152Söderhamn - Bergviken
XVärstaborg 96Sundsvall - Harmånger
XVästbyggeby 214Gysinge - Hagaström
XVästerfallet 143Voxna - Bollnäs
XVäxel 331 150Kilafors - Söderhamn V
XYtterharnäs 199Tierp - Gävle
XÅbo lp 174Linghed - Jädraås
XÅbydal 176Jädraås - Norrsundet
XÅbyfors 214Gysinge - Hagaström
XÅbyggeby 179Ockelbo - Gävle
XÅg 178Vintjärn - Åg/Hinsen
XÅkre 98Harmånger - Hudiksvall
XÅnge 171Ljusdal - Ånge
XÅrskogen 96Sundsvall - Harmånger
XÅs 96Sundsvall - Harmånger
XÅsberg 214Gysinge - Hagaström
XÅshammar 167Storvik - Holmsveden
XÅsmundhyttan 165Avesta/Krylbo - Storvik
XÅssjöbo 141Orsa - Voxna
XÅänge 102Söderhamn - Vallvik
XÄlfkarleö 199Tierp - Gävle
XÄlmekullen 143Voxna - Bollnäs
XÄlmeskullen 143Voxna - Bollnäs
XÄltebo 165Avesta/Krylbo - Storvik
XÄlvkarlebyverket 199Tierp - Gävle
XÄlvkarleö 199Tierp - Gävle
XÖfre Storvik 183Storvik - Falun
XÖfverhärde 214Gysinge - Hagaström
XÖrabäcken 171Ljusdal - Ånge
XÖstanbo 102Söderhamn - Vallvik
XÖstanbräck 146Hudiksvall - Bergsjö
XÖstanvik 141Orsa - Voxna
XÖstavall 171Ljusdal - Ånge
XÖstby 176Jädraås - Norrsundet
XÖstbyberg 176Jädraås - Norrsundet
XÖsterbacken 150Kilafors - Söderhamn V
XÖverhärde 214Gysinge - Hagaström
XÖvre Storvik 183Storvik - Falun

TOP
B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD
HOME
 

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-16 Rolf Sten