HOME
INDEX

143     Voxna - Bollnäs

FÖREGÅENDE
LISTA
(Voxna) - (Bollnäs)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringVna (Voxna) h 51,600 195 1960 hlp, T hp 1970-09-01, I hp 1970, † 1971-09-01; ansl VLJ
Vna

Woxna

  51,600 195 1899-11-04 stn,
Västerfallet 48,420 1936 hpr, †~1945
Hn/Hmn Homna v 45,900 185 1900 hlp, T hp 1942-01-01, I hp, † 1966-05-22
Älk Älmeskullen h 43,500 186 ~1960 hp, † 1966-05-22; fd Älmekullen;
Älk Älmekullen 43,500 186 1917-01-01 hp
Stenkullen 43,700 186 1900 hlp ,
Lkl Lillboklitten v 40,200 180 1931-05-15 hp, † 1966-05-22
En/Edn Edsbyn v 36.491 170 1899-11-04 stn, † P 1971-09-01, I lp 1987-05-31,U 2004-06-13, † 2007-01-01; IL
Eds Edsbyn S 36,046 170 1968 ssp; <1979-06-11 Snickeriprodukter (namnet använt även senare); IL
Edv Edsbyverken 35,475 162 1962 lp, † 1995-06-10; IL
Atj Acktjärn h 33,800 160 1933-05-15 hp, † 1966-05-22
Of/Ov Ovanåker v 32,400 158 1899-11-04 stn, hlp 1958, T hp ~1970, I hp 1970-10-26, † 1971-09-01
Ofvanåker  
Bån Båstadammen v 30,800 163 1933 hp, †1966-05-22
Vk/Vsf Viksjöfors h 28,500 160 1900 hlp, stn 1919, T hlp 1961, T lp 1971-09-01, lp 1971, † 1978-12-01, BI 1982
Mvk Malviksbron v 25,300 158 1934-05-15 hp, † 1971-09-01
Bfl Borfallet v 23,00 121 1933-05-15 hp, † 1971-09-01
Al/Aft Alfta v 21,400 99 1899-11-04 stn, † P 1971-09-01, I lp 1978-09-01, U 2005-06-12, † 2007-01-01; IL
Ro/Rum Runemo h 17,332 97 1899-11-04 stn, I hlp 1971, lp 1971-09-01, † 1990-10-01; IL
Stna Staterna h 14,400 96 1936 hp , † 1966-05-22
Säg Söräng   12,600   1985 ssp; inlagt för avtalstrafik; IL
Sg/Säg Söräng h 12,570 89 1899-11-04 stn, † G b1960t, I hp 1965-05-30, † 1971-09-01
Bodå Bodåker h 10,200 96 b199640t hpr, † 1966-05-22
Fa/Fe Freluga h 8,300 91 1899-11-04 stn, hlp 1910, stn, T hlp 1936-10-01, I hlp 1960, T hp 1960t, I hp 1968, † 1966-05-22
Jmy Järnmyran h 6,900 81 1933-05-15 hp, † 1966-05-22
Vsjö Voxsjön h 5,260 79 1936 hpr, † 1966-05-22, ursprungligen säsonghp
Suh Sunnerstaholm 3,800 82 1899-11-04 hlp, lp 1966-05-22, † 1972-01-01, BI 1999
Grbg Granberg h 2,565 76 1936 hpr, † 1966-05-22
Bn (Bollnäs) h 0,000 57 1878-09-23stn; ansl Norra stambanan; FS

 

Dala - Hälsinglands järnväg (DHdJ)
Mer om DHdJ finner du här. (öppnas i nytt fönster!


Förvaltningen av avsnittet Furudal–Orsa överläts 1993-05-01 till Inlandsbanan AB. Rivningstillstånd för bandelen Edsbyn–Furudal gavs 1990 men utnyttjades inte
Järnvägsprojektet Söderhamn–Kongsvinger realiserades aldrig men påverkade indirekt diverse järnvägsplaner, och tanken fanns i bakgrunden till DHdJ som kom till genom insatser från i första hand kommunerna och Voxna bruk. Det tänkta och förverkligade godset var främst allsköns skogsprodukter men närmast Orsa även kalk och den udda varan slipstenar. Inkomsterna från detta förslog inte men staten hade sina särskilda motiv för att ingripa – se nedan

Koncession 1895-10-11

Längd 121 km

Ägare 1917-02 nytt bolag efter ekonomiska problem

Förvaltningsort Bollnäs

Trafikförändringar
1899-04 *Bollnäs–Voxna, 51 km, provisorisk trafik
1899-11-04 *samma sträcka, allmän trafik
1899-12 *Skattungbyn–Orsa, 17 km, provisorisk godstrafik
1900-01-18 *Voxna–Skattungbyn, 50 km, provisorisk trafik tills banan var snöfri, längst till 1900-05-15
1900-10-18 *Voxna–Orsa, 67 km, allmän trafik
1902-11-01 *Göringen–Dalfors, 3 km, allmän trafik (TT 1902-11-12)
1960-05-29 †samma sträcka, 3 km, all trafik
1971-09-01 †Bollnäs–Orsa, 119 km, persontrafik (kraftigt neddragen 1965-05-30)
1972-05-27 †Edsbyn–Furudal, 49 km, godstrafik (banan avstängd för trafik 1983-10-01)
1995-06-11 *Edsbyn–Voxna, 15 km, enskild godstrafik
1996-08-19 *Voxna–Furudal, 34 km, enskild godstrafik, med genomgående tåg Orsa–Bollnäs
2001 höst †Orsa–Edsbyn, 33, godstrafik
2002 †Edsbyn–Furudal, 49 km, godstrafik (behovsgodståg 2001-08)
2004-06-13 †Alfta–Edsbyn, 15 km, godstrafik de facto (formellt 2007-01-01)
2005-06-12 †Bollnäs–Alfta, 22 km, godstrafik de facto (formellt 2007-01-01)

Trafik
a) 1934–1946 drog SJ viss genomgående trafik över banan, bland annat med direktvagnar Stockholm–Sveg
b) Viss tillsyn fortsatte Edsbyn–Furudal efter 1983 av totalförsvarsskäl, med någon transport per år. Turisttrafik med cykeldressin har förekom 1985–1995
c) Nyttjanderätten till sträckan Edsbyn–Furudal innehades 1990–1998 av kommunerna Rättvik och Ovanåker. Den uppläts till 1995 för turisttrafik med dressin. Godstrafik kunde samma år återupptas utan någon större upprustning
d) Edsbyn–Furudal stängd 2002-11-11 på grund av dåligt spårläge
e) Tillfällig timmertrafik till Alfta via Bollnäs 2005 efter stormen Gudrun
Trafikuppehåll 2000-07-25–10-20 Alfta–Furudal på grund av översvämning med raserat brofäste vid Viksjöfors

Förstatligad
Arrenderad och trafikerad av SJ 1917-07-01, till SJ 1927-05-01 Avsikten var bland annat att få en förbindelse mellan Norra stambanan och den påbörjade södra Inlands­banan med i huvudsak enskilda järnvägar runt om

Fjärrblockering 1981-06-29 Bollnäs stn; Gävle

ATC 1983-10-17 Bollnäs stn

Upprivning Dalfors–Göringen 1960

Nollpunkt
Orsa för Orsa–Bollnäs för DHdJ, Bollnäs för samma SJ-sträcka, Göringen för Göringen–Dalfors för DHdJ, Bollnäs för samma sträcka för SJ

Anmärkning
a) Materielsignaturen DHJ har använts
b) Från 1934-10-01 bedrevs entågsdrift Göringen–Dalfors, med Göringen stn som ansvarig
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
 

Litteratur
Bengt Hammar, ”Något om Dala–Hälsinglands Järnväg och Orebygden”, Tåg 1/1983
Christer Hammare & Bengt Sandhammar, Göringen–Dalfors – 3200 meter järnvägshistoria, 2000
Janne Bäckman, När tåget kom till byn, 2007


 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-18 Rolf Sten