HOME
INDEX

169     Bollnäs - Ljusdal

FÖREGÅENDE
LISTA
(Bollnäs) - Ljusdal
NÄSTA

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringBn (Bollnäs) h 317,247 57 1878-09-23stn; ansl DHdJ; FS
Rte Röste 320,734 78 1878 mtmp, hlp 1887, lp 1920t, † 2007-01-01; IL
Gvn Galvån v 322,300 81 1929 hp, † 1959-09-01
Lot Lottefors h 325,701 99 1891-10-01 hp, hlp ~1895, stn ~1918, † P 1967-05-28, † 1982-10-01; IS
Ab Arbrå v 331,732 114 1879-10-01stn, †P 1968-05-12; *P 1983-09-05, †G 1990; *G 1995, † G 1998-01-01; PS
Ntp Nytorp v 334,000 121 1929 hp, † 1966-05-22
Vl Vallsta v 337,164 118 1880-11-01stn, † P 1968-05-12, † 1978-06-01, *P 1993; PS
Wallsta
Orb Orbaden h 339,800 138 1927 hp, † 1967-05-28; ursprungligen säsonghp
Små Simeå v 343.797 118 <1883 hp, stn 1895-02-01, † G, † 1966-05-22; GS
Uvk Undersvik h 347,400 137 1928 hp, † 1967-05-28
Stfg Stiftsgården h 348,300 145 1951 hp , † 1959-05-31
Ksö Karsjö h 352,697 123 1879-10-01stn, † G 1967-05-28, † 1968-05-12; IS
  sidospår   353,900 125 1935 ssp, BI
  vattentag   357,000118 1908 Tevebäckens vt , BI <1923
Lörstrand v 358,362 120 1903-10-01 stn, † G 1967-05-28, † 1968-05-13; IS
Löräng 358,362 120 1889 mtmp, hlp 1891,
  Nybo grusgrop   359,600 119 1879 grp, BI 1920t
Jr Järvsö v 365,056 134 stn, † G 1989-10-01; PS
Jr Järfsö 365,100 134
Jerfsö 365,100 134 1879-10-01
Skä Skästra h 368,872 119 1879 mtmp , stn 1903-11-01, † P 1968-05-12, † 2007-01-01; IS
  Edevägen   370,700 1221938 sto, U 1942-06-15
  längdmätningskonnektion   371,000   2005-10-25 lmk; km 370+1103 = 371,000
  Ljusnan bro   372,300  2005-10-25 386 m; nya linjen
  Ljusne älv bro   373,700  1879 118 m, U 2005-10-25; gamla linjen
  längdmätningskonnektion   374,000   2005-10-25 lmk; km 373,084 = 374,000
Edänge v 374,100 128 1917-11-08stn, hlp ~1920, hp 1922, U 1952, † 1958
  Torpartjärn bro   374,300   2005-10-25 96 m
Lss Ljusdal S   374,600 128 2004-09-15avx, BI 2005-10-23; för nya bron över Ljusnan
Bas Banskillnaden 375,600 128 1996-10-04 avx, I infogad i Ljusdal stn 1996-11-10; ansl spår från Hudiksvall–Ljusdal bildar dubbelspår
Ls Ljusdal h 380,259 131 1880-09-15stn; ansl statsbanan Ljusdal–Hudiksvall; FS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
Mer om Norra stambanan finner du här! (öppnas i nytt fönster)
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webbmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-02-06 Rolf Sten