HOME
INDEX

156     Hå - Vallvik

FÖREGÅENDE
LISTA
Hå - (Vallvik)
NÄSTA 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering0,000 1908 † 1968 BI
Vv (Vallvik) (vid OKB) + 0.900 1926-11-01 Vid sidobana från huvudspåret ca 0,900 km.
Vallvik sulfitfabrik 11,000 1908

 

Hå - Vallvik

Industri- och timmerbana, öppnad 1908.
Spårvidd 891 mm, treskensspår ca 2 kilometer
Längd 11 km,
Ångdrift.

Banan löpte till Vallviks sulfitfabrik från lastageplatsen Hå vid sjön Marmen, där flottat timmer i Ljusnan togs emot. Banan korsades planskilt av OKB. Ett sidospår lades ut mellan Sörljusne station (namnbyte till Vallvik från 1943-06-07) och Hå - Vallviks huvudlinje. Vallvik ligger ca 19 km söder om Söderhamn.

1942 lades en en tredje skena in mellan Vallvik station och fabriken, ~2 km, för 1435 mm-transporter. Därmed kunde de smalspåriga loken användas som dragkraft och forsla normalspåriga godsvagnar till och från fabriken. Genom detta slapp man omlastning vid Vallviks station.

Flottningen i Ljusnan upphörde 1967, och när timmermagasinet i Hå var tömt året efter nedlades 891 mm-banan. 1968-69 fortsatte 891-loken att dra normalspåriga vagnar på kvarvarande treskensspår Vallviks station - fabriken.
 
Rivningen av allt smalspår var klart 1970. Kvar finns i dag normalspåret mellan Vallvik station - Vallviks sulfatfabrik, trafikerat av sporadisk godstrafik.

Referenser:
Småbaneföreningen, Gästrikland & Hälsingland.
Svenska Järnvägsklubben, SJk Järnvägsdata 1999.


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2022-04-08 Rolf Sten