HOME
INDEX

100     Hudiksvall - Granskär

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hudiksvall) - Söderhamn - Söderhamn V - Granskär
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHkl (Hudiksvall) h 259,519 3 1860-07-16 stn, † G 2007-06-17; ansl statsbanan Ljusdal–Hudiksvall; hamnspår; PS
Ir Idenor h 253,700 31 hp 1924-09-06, † 1956
  lmk   252,500   1994-05-23 lmk, km 252,548 = 254,000
  Iggesund   252,200   1994-05-23 tunnel 468 m; vid linjeomläggning
  arbetsväxel   248,600   ~1994 avx, BI 1994-05-23; övertagen från gamla linjen
Id Iggesund h 246,932 17 1924-09-06 stn, † P 1968-05-12, *P 2001-08-20; FS
Iggesunds bruk 1924-09 Industrispår till massafabriken. Spårvidd 1435/762
  Iggesundsån   246,300 bro 109 m, nya bron 110 m
Lvkn Långviken v 244,900 1945-06-11 hpr, †~ 1955
Ntr Njutånger v 243,000 24 1927-11-01 stn, † 1957-06-02, BI s1950t
Boda Boda 238,400 avx 1996-06-16, ts 1997-10-13
Bdby Bodaby h 238,000 1945-09-10 hpr, †~ 1955
Loc Locket 234,800 1997-05-19 avx; övergick till nya linjen
Er/Eår *) Enånger 233,208 30 1927-11-01 stn , † P 1968-05-12, † 1976-05-30, BI 1997-10-13
Vm/Vdm Vedmora v 230,300 41 1927-11-01 hp, † 1956
Grp/Ldt Lindefallets grusgrop 226,800 1928-05-15 grp, fd Långvinds grusgrop
Ld/Ldt Lindefallet 225,200 44 1928-05-15 stn, T hlp 1956, I hlp 1960, † 1963-05-26, BI 1965
Ld Långvind 225,200 44 1927-11-01 stn
Ldt Lindefallet 225,123 1975-07-21 ssp, ts 1983-10-31, BI 1999-10-04
Järsvallen h 217,100 70 1927-11-01 lp, † 1950-01-01
Tö/Töd Trönödal h 212,345 46 1927-11-01 stn, †G 1966, † 1967-05-28, BI 1999-10-04
Nla Norrala v 208,200 21 208,2 Norrala (Nla) 21 hp 1927-11-01, hlp 1949, hp ~1960, †1962-05-27
Lo Locket X) 234,800 1999-10-0 avx 4, BI 2000-08-28; övertagen från gamla linjen
  Enånger 231,800 1999-04-10 tunnel 475 m; vid linjeomläggning
Myra Myra 228,700 1999-10-04 ts
Lsn Losesjön 217,800 1999-10-04 ts
  Norrala 214,200 1999 tunnel 3842 m; vid linjeomläggning
Sye Styvje 202,900 1997-10-23 avx, BI 1999-10-04
  lmk 202,800 km 202,767 = 208,000
  lmk 193,300 km 193,331 = 200,000
Shv **) Söderhamn V 192,800 131997-05-19 stn; ansl statsbanan Kilafors–Söderhamn; annonseras som Söderhamn; ”stationshus” undertill; PS
Grr Granskär + 2 1900-12-31 lp, † 1976-05-22; trafik även efter formell nedläggning
  Flaket   + 3   1900-12-31 lp, † 1920t; trafik även efter formell nedläggning
Shm Söderhamn C v 197,800 *2 1926-12-17 1966-05-22. Ersatt av "nya" Söderhamn V
Shm Söderhamn 197,8002 1886-05-17 stn, † G 1994-09-26, †1997-05-19; ansl statsbanan Kilafors – Söderhamn; hamnspår

 

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
* Söderhamn västra - Granskär - Flakets Järnväg
*) Km 233,3 Ersatt av Boda vid linjeomläggning,
**) Nya Söderhamn V ersatte Söderhamn (C) när banan byggts om förbi Söderhamn, Gamla Söderhamn V låg 1,5 km"norr" Söderhamn (C),
X) Ny linje mellan Locket och Styvje
  

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad Rolf Sten 2015-01-01