HOME
INDEX

147     Hudiksvall - Näsviken

FÖREGÅENDE
LISTA
Hudiksvall - Näsviken
NÄSTA

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHudiksvall h 0,000 3  1860-07-16 stn Hudiksvalls Järnväg. 1887-11-01 stn i nytt läge.
† G 2007-06-17. Ansl Ostkustbanan
Hedsta 9,000 51 1870 ca 9 Hedsta hp, †~1887
Forssa 10,800 38 1872-11-20 stn; hamnspår; till normalspåret
Forssa 10,800 38 1860-07-16 stn; hamnspår; till normalspåret
Hemse 15,000 1884 hp, † 1887
Hamre 15,000 1880 hp
Forssa ångsåg 15,200 45 1874-11-20 lp 1874; till normalspåret
Näsviken 16,300 1874-11-20 stn; hamn- spår; till normalspåret

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
Ursprungligen västra ändpunkten på Hudiksvalls Järnväg. Stationen upphörde då järnvägen förlängdes till Näsviken. "Nya Forssa" öppnades samtidigt några hundra meter österut.
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979.
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906.
 
Övrig information
Hudiksvalls järnväg (HJ)

Mer om Hudiksvalls Järnväg kan du läsa  här! (öppnas i nytt fönster)

Koncession

1858-05-01 Hudiksvall–Forsa, plan fastställd.
1866-13-16 Forsa–Näsviken.

Längd
16 km

Spårvidd
1217 mm. Breddad till 1435 mm Hudiksvall–Forsa 1888. Smalspårstrafik pågick under hela ombyggnadsperioden.

Förvaltningsort
Hudiksvall

Trafikförändringar

1859-11 Hudiksvall–Forsa, 11 km, provisorisk godstrafik.
1860-07-16 samma sträcka, allmän trafik.
1874-11-20 *Forsa–Näsviken, 5 km, allmän trafik.

Trafik
Öppen endast under seglationssäsongerna.

Förstatligad
1887-11-01

Anmärkning

För en bana med spårvidden 1067, Näsviken–Sveg,  fick Hudiksvall – Härjeådalens järnvägs­ AB 1876-04-12 koncession som emellertid förföll.

Litteratur

Ivan A. Bodstedt, Historik över Sveriges småbanor 1802–1865, 1945.
Gunvor Gustafson, Dellenbanan, 1998.

Uppgick 1887-11-01 i statsbanan Ljusdal–Hudiksvall (se härefter denna)
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 / Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-04-19 Rolf Sten