Driftplatser i länsordning

Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående Driftplatsnamn i ordning efter länstillhörighet. Numret efter namnet avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör. Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn inom det länet. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet.

U B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD
HOME
 

Län Driftplats Bandel Bandelens slutpunkter
UAltuna 217Enköpings hamn - Runhällen
UAlväng 236Kallhäll - Hovsta
UAndersbenning 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UAnsta 239Tillberga - Ängelsberg
UArboga 262Frövi Vanneboda - Köping
UArboga verkstad 262Frövi Vanneboda - Köping
UArmanbo 213Sala - Gysinge
UArnebo 217Enköpings hamn - Runhällen
UAronsberg 251Köping - Riddarhyttan
UAvesta C 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UAvesta Krylbo 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UAvesta Krylbo 243Avesta/Krylbo - Frövi
UAvesta S 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UBanvaktstugan 53 268Rekarne - Kolbäck
UBelgviken 264Valskog - Flen
UBernshammar 251Köping - Riddarhyttan
UBetvallen 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UBjurfors 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UBlixterboda 243Avesta/Krylbo - Frövi
UBlomdalstäkt 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UBlåsbo 217Enköpings hamn - Runhällen
UBrattheden 239Tillberga - Ängelsberg
UBroddbo 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UBrottsta 264Valskog - Flen
UBrovallen 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UBrunna 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UBrånstalagret 253Ramnäs - Kolbäck
UBultfabriken 253Ramnäs - Kolbäck
UBålsjöverket 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UBäckegruvan 251Köping - Riddarhyttan
UBäckgruvan 251Köping - Riddarhyttan
UBälgviken 264Valskog - Flen
UBörje 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UDagarn 243Avesta/Krylbo - Frövi
UDelbovägen 213Sala - Gysinge
UDingtuna 238Västerås - Köping
UEklunda 217Enköpings hamn - Runhällen
UEngelsberg 239Tillberga - Ängelsberg
UEngelsbergs såg 240Ängelsberg - Ludvika
UEnköping 217Enköpings hamn - Runhällen
UEnköping 237Enköping - Västerås
UEnköpings hamn 217Enköpings hamn - Runhällen
UEskilsbacken 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UEskilstuna C 264Valskog - Flen
UEskilstuna industrispår 264Valskog - Flen
UFagersta 240Ängelsberg - Ludvika
UFagersta bruk 240Ängelsberg - Ludvika
UFagersta C 240Ängelsberg - Ludvika
UFagersta C 243Avesta/Krylbo - Frövi
UFagersta N 240Ängelsberg - Ludvika
UFallbron 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UFellingsbro 262Frövi Vanneboda - Köping
UFinnbo 239Tillberga - Ängelsberg
UFinnhällen 240Ängelsberg - Ludvika
UFinnslätten 237Enköping - Västerås
UFjärdhundra 217Enköpings hamn - Runhällen
UFjärdhundra vaktstuga 217Enköpings hamn - Runhällen
UFlen 264Valskog - Flen
UFlens övre 264Valskog - Flen
UFolkesta 264Valskog - Flen
UForshammar 251Köping - Riddarhyttan
UFredbrunn 219Sala - Tillberga
UFröslunda 217Enköpings hamn - Runhällen
UFrösthult 217Enköpings hamn - Runhällen
UFrövi 243Avesta/Krylbo - Frövi
UFrövi 262Frövi Vanneboda - Köping
UGislarbo 251Köping - Riddarhyttan
UGisslarbo 251Köping - Riddarhyttan
UGudmundstorp 213Sala - Gysinge
UGuttsta 251Köping - Riddarhyttan
UGysinge 213Sala - Gysinge
UHackspettbacken 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UHaga 253Ramnäs - Kolbäck
UHagen 251Köping - Riddarhyttan
UHagge 240Ängelsberg - Ludvika
UHallstahammar 253Ramnäs - Kolbäck
UHallstahammars bruk 253Ramnäs - Kolbäck
UHarsjön 264Valskog - Flen
UHeby 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UHeby 217Enköpings hamn - Runhällen
UHeby skola 217Enköpings hamn - Runhällen
UHed 251Köping - Riddarhyttan
UHedensberg 219Sala - Tillberga
UHedkärra 243Avesta/Krylbo - Frövi
UHelleforsnäs 264Valskog - Flen
UHillänge 240Ängelsberg - Ludvika
UHovsta 236Kallhäll - Hovsta
UHultebo 243Avesta/Krylbo - Frövi
UHusby 264Valskog - Flen
UHållsta 264Valskog - Flen
UHårsbäck 217Enköpings hamn - Runhällen
UHårsta 217Enköpings hamn - Runhällen
UHällby 264Valskog - Flen
UHälleforsnäs 264Valskog - Flen
UHällstigen 217Enköpings hamn - Runhällen
UHättskär 219Sala - Tillberga
UHögfors 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UHökmora 243Avesta/Krylbo - Frövi
UHökåsen 237Enköping - Västerås
UIsätra 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UJosefsdal 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UJugansbo 213Sala - Gysinge
UJäder 262Frövi Vanneboda - Köping
UJädersbruk 236Kallhäll - Hovsta
UJädersbruk 262Frövi Vanneboda - Köping
UJädra 217Enköpings hamn - Runhällen
UJärlåsa 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UKalkbacken 213Sala - Gysinge
UKallmora 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UKalvänge 243Avesta/Krylbo - Frövi
UKarbenning 243Avesta/Krylbo - Frövi
UKarlsdalsvägen 251Köping - Riddarhyttan
UKarmansbo 251Köping - Riddarhyttan
UKejsartorp 251Köping - Riddarhyttan
UKerstinbo 213Sala - Gysinge
UKjerstinbo 213Sala - Gysinge
UKlackberg 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UKlackberg 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UKlasbo 213Sala - Gysinge
UKlingbo 253Ramnäs - Kolbäck
UKlockarbo 217Enköpings hamn - Runhällen
UKnapptibble 217Enköpings hamn - Runhällen
UKohlsva
UKohlswa 251Köping - Riddarhyttan
UKohlswa Jernverk 251Köping - Riddarhyttan
UKojäng 264Valskog - Flen
UKolbäck 238Västerås - Köping
UKolbäck 253Ramnäs - Kolbäck
UKolbäck 268Rekarne - Kolbäck
UKolsva 251Köping - Riddarhyttan
UKrampen 243Avesta/Krylbo - Frövi
UKrampen 251Köping - Riddarhyttan
UKroksbo 213Sala - Gysinge
UKrylbo 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UKrylbo 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UKungsör 264Valskog - Flen
UKusgården 217Enköpings hamn - Runhällen
UKvicksund 268Rekarne - Kolbäck
UKvicksund S 268Rekarne - Kolbäck
UKällfallet 251Köping - Riddarhyttan
UKällviken 217Enköpings hamn - Runhällen
UKärrgrufvan 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UKärrgrufve 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UKärrgruvan 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UKärrgruvan 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UKärrgruvan övre 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UKärrgruvans övre 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UKävra 217Enköpings hamn - Runhällen
UKöpalla N 213Sala - Gysinge
UKöpalla S 213Sala - Gysinge
UKöping 238Västerås - Köping
UKöping 251Köping - Riddarhyttan
UKöping 262Frövi Vanneboda - Köping
UKöpings hamn 238Västerås - Köping
UKöpings hamn 251Köping - Riddarhyttan
ULabacken 219Sala - Tillberga
ULan 217Enköpings hamn - Runhällen
ULerklockan 251Köping - Riddarhyttan
ULienshytte kolhus 251Köping - Riddarhyttan
ULisjö 255Surahammars bruk - Lisjö
ULivsdal 226Ängelsberg - Kärrgruvan
ULudvika 240Ängelsberg - Ludvika
ULundby 237Enköping - Västerås
ULundbyvägen 217Enköpings hamn - Runhällen
ULådö 217Enköpings hamn - Runhällen
ULångviksbyn 243Avesta/Krylbo - Frövi
ULångängskrogen 238Västerås - Köping
UMalma kyrka 251Köping - Riddarhyttan
UMarnäs 240Ängelsberg - Ludvika
UMauritsbacke 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UMellansundet 268Rekarne - Kolbäck
UMellersta 217Enköpings hamn - Runhällen
UMellösa 264Valskog - Flen
UMimerfältet 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UMoren 243Avesta/Krylbo - Frövi
UMorgongåfva 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UMorgongåva 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UMorgårdshammar 240Ängelsberg - Ludvika
UMorgårdshammars verkstad 240Ängelsberg - Ludvika
UMortorp 243Avesta/Krylbo - Frövi
UMossgrufvan 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UMossgruvan 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UMunkbo 240Ängelsberg - Ludvika
UMunkbro 240Ängelsberg - Ludvika
UMunktorp 238Västerås - Köping
UMursjön 239Tillberga - Ängelsberg
UMycklinge 237Enköping - Västerås
UMälby 217Enköpings hamn - Runhällen
UMällersta 217Enköpings hamn - Runhällen
UNorafallet 213Sala - Gysinge
UNorberg 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UNorberg 228Ängelsberg - Kärrgruvan
UNordansjö 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UNordansjö 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UNordanå 239Tillberga - Ängelsberg
UNordanö 239Tillberga - Ängelsberg
UNorrhusta 219Sala - Tillberga
UNorsa 238Västerås - Köping
UNorsbro 240Ängelsberg - Ludvika
UNyby 217Enköpings hamn - Runhällen
UNyckelön 268Rekarne - Kolbäck
UNäfverkärret 243Avesta/Krylbo - Frövi
UNäs 264Valskog - Flen
UNäverkärret 243Avesta/Krylbo - Frövi
UOlberga 253Ramnäs - Kolbäck
UOmbenning 243Avesta/Krylbo - Frövi
UOppboga 262Frövi Vanneboda - Köping
UOrresta 237Enköping - Västerås
UOskarshall 264Valskog - Flen
UOxbron 251Köping - Riddarhyttan
UParken 217Enköpings hamn - Runhällen
UPersgruvan 251Köping - Riddarhyttan
UPiltorpsvägen 264Valskog - Flen
UPlattform å Nyckelön 268Rekarne - Kolbäck
UQvicksund 268Rekarne - Kolbäck
URallstaverken 253Ramnäs - Kolbäck
URallstavägen 253Ramnäs - Kolbäck
URamnäs 239Tillberga - Ängelsberg
URamnäs 253Ramnäs - Kolbäck
URamnäs bruk 239Tillberga - Ängelsberg
URamnäs Kyrkby 253Ramnäs - Kolbäck
URamnäs nya 239Tillberga - Ängelsberg
URamnäs nya 253Ramnäs - Kolbäck
URansta 219Sala - Tillberga
URefvelsta 217Enköpings hamn - Runhällen
URekarne 264Valskog - Flen
URekarne 268Rekarne - Kolbäck
URevelsta 217Enköpings hamn - Runhällen
URiddarhyttan 251Köping - Riddarhyttan
URiddarhytte såg 251Köping - Riddarhyttan
URiddarhytte såg och grusgrop 251Köping - Riddarhyttan
URiset 253Ramnäs - Kolbäck
URom 217Enköpings hamn - Runhällen
URosendal 226Ängelsberg - Kärrgruvan
URosshyttan 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
URunhällan 213Sala - Gysinge
URunhällen 213Sala - Gysinge
URunhällen 217Enköpings hamn - Runhällen
URåsbo 213Sala - Gysinge
URåsboda 213Sala - Gysinge
URåsboda grp 213Sala - Gysinge
URöcklinge 217Enköpings hamn - Runhällen
URörlig bro 268Rekarne - Kolbäck
USala 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
USala 213Sala - Gysinge
USala 219Sala - Tillberga
USaladamm 213Sala - Gysinge
USanda 268Rekarne - Kolbäck
USandbro 217Enköpings hamn - Runhällen
USeglingsberg 239Tillberga - Ängelsberg
USembla 240Ängelsberg - Ludvika
USilvervallen 219Sala - Tillberga
USilvköparen 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
USjömossen 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
USkarsvad 237Enköping - Västerås
USkensta 217Enköpings hamn - Runhällen
USkinnskatteberg 243Avesta/Krylbo - Frövi
USkogstorp 264Valskog - Flen
USkrikbo 243Avesta/Krylbo - Frövi
USkultuna 239Tillberga - Ängelsberg
USkvaterbo 213Sala - Gysinge
USkärsjö 213Sala - Gysinge
USkärsjöby 213Sala - Gysinge
USmedjebacken 240Ängelsberg - Ludvika
USnyten 226Ängelsberg - Kärrgruvan
USnyten 243Avesta/Krylbo - Frövi
USnytsbo 226Ängelsberg - Kärrgruvan
USpannarboda 243Avesta/Krylbo - Frövi
USparrsätra 217Enköpings hamn - Runhällen
USpårport SJ 251Köping - Riddarhyttan
USpännarhyttan 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UStingängen 217Enköpings hamn - Runhällen
UStorgruvan 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UStripåsen 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UStrömsholm 268Rekarne - Kolbäck
UStrömsnäs 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UStuteriet 268Rekarne - Kolbäck
UStålfors 264Valskog - Flen
USundbo 240Ängelsberg - Ludvika
USurahammar 253Ramnäs - Kolbäck
USurahammars bruk 255Surahammars bruk - Lisjö
USvansbo 251Köping - Riddarhyttan
USvansbro bruk 251Köping - Riddarhyttan
USvanå 239Tillberga - Ängelsberg
USvenska Väg AB 213Sala - Gysinge
USällinge 243Avesta/Krylbo - Frövi
USöderbärke 240Ängelsberg - Ludvika
USödra Verket 225Avesta/Krylbo - Klackberg
USör Hårsbäck 217Enköpings hamn - Runhällen
USörby 217Enköpings hamn - Runhällen
USörstafors 253Ramnäs - Kolbäck
UTerna 219Sala - Tillberga
UTillberga 219Sala - Tillberga
UTillberga 237Enköping - Västerås
UTillberga 239Tillberga - Ängelsberg
UTillberga omfst 219Sala - Tillberga
UTillberga verkstad 237Enköping - Västerås
UTorget 225Avesta/Krylbo - Klackberg
UTorget 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UTorp 251Köping - Riddarhyttan
UTorpaslätt 264Valskog - Flen
UTorshälla 264Valskog - Flen
UTortuna 237Enköping - Västerås
UTrindsätersvägen 264Valskog - Flen
UTärna 219Sala - Tillberga
UTärnsjö 213Sala - Gysinge
UUggelfors 251Köping - Riddarhyttan
UUgglefors 251Köping - Riddarhyttan
UUllersäter 262Frövi Vanneboda - Köping
UUppsala C 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UUppsala N 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UUttersberg 251Köping - Riddarhyttan
UVad 240Ängelsberg - Ludvika
UValskog 262Frövi Vanneboda - Köping
UValskog 264Valskog - Flen
UVanhäll 240Ängelsberg - Ludvika
UVanneboda 262Frövi Vanneboda - Köping
UVestanfors 240Ängelsberg - Ludvika
UVesterby hytta 240Ängelsberg - Ludvika
UVesterås 238Västerås - Köping
UVigelsbovägen 213Sala - Gysinge
UViggby 217Enköpings hamn - Runhällen
UVilsta 264Valskog - Flen
UVilstena 217Enköpings hamn - Runhällen
UVirsbo 239Tillberga - Ängelsberg
UVittinge 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UVrian 219Sala - Tillberga
UVånga 217Enköpings hamn - Runhällen
UVårfru 217Enköpings hamn - Runhällen
UVänge 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UVärnbo 251Köping - Riddarhyttan
UVästanfors 240Ängelsberg - Ludvika
UVästerbo 217Enköpings hamn - Runhällen
UVästerbyhytta 240Ängelsberg - Ludvika
UVästervåla 239Tillberga - Ängelsberg
UVästerås 238Västerås - Köping
UVästerås C 237Enköping - Västerås
UVästerås C 238Västerås - Köping
UVästerås djuphamn 238Västerås - Köping
UVästerås N 237Enköping - Västerås
UVästerås V 238Västerås - Köping
UVäxel 217Enköpings hamn - Runhällen
UVäxel 103 240Ängelsberg - Ludvika
UVäxel 143 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UVäxel 305 239Tillberga - Ängelsberg
UVäxel grusgrop 251Köping - Riddarhyttan
UVäxel Nedre Skärsjön 251Köping - Riddarhyttan
UÅland 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UÅlandsdal 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UÅlbo 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
UÅlsäng 262Frövi Vanneboda - Köping
UÅmänningen 228Ängelsberg - Kärrgruvan
UÅrby 264Valskog - Flen
UÅsby 251Köping - Riddarhyttan
UÅskebro 238Västerås - Köping
UÅål 217Enköpings hamn - Runhällen
UÄngelsberg 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UÄngelsberg 239Tillberga - Ängelsberg
UÄngelsberg 240Ängelsberg - Ludvika
UÄngelsbergs bruk 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UÄngelsbergs såg 240Ängelsberg - Ludvika
UÖfversäfne 217Enköpings hamn - Runhällen
UÖkna 236Kallhäll - Hovsta
UÖstanfors 251Köping - Riddarhyttan
UÖstanmossen 226Ängelsberg - Kärrgruvan
UÖster Tibble 264Valskog - Flen
UÖster-Tibble 264Valskog - Flen
UÖstertibble 264Valskog - Flen
UÖversävne 217Enköpings hamn - Runhällen

TOP
B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD
HOME
 

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund