HOME
INDEX

238     Västerås - Köping

FÖREGÅENDE
LISTA
Västerås - Kolbäck - (Köping)
NÄSTA

 


Karta nr 265

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Västerås C 111 3
Västerås 1875.12.07 33)
Vesterås
Westerås
Västerås djuphamn 140)
Våv Västerås V 113.8
Långängskrogen 118 1904.11.26 33)
Dt Dingtuna h 120.8 16 1875.12.07 33)
Åbr Åskebro v 125.7 13 1901.12.10 33)
Kbä Kolbäck h 130.2 16 1875.12.07 33)
Morp Munktorp 137.2
Noa Norsa 144.1
(Köpings hamn) 960)
Kp (Köping) 145.6

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
140)Vid sidobana fr Västerås C
960)Vid sidobana fr Köping

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-23 Rolf Sten