HOME
INDEX

239     Tillberga - Ängelsberg

FÖREGÅENDE
LISTA
(Tillberga) - Ramnäs - Ängelsberg
NÄSTA

 


Karta nr 163

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Tb (Tillberga) h 100.7 36 1876.12.15 33)
Ans Ansta 103 1877.07.01 33)
Suu Skultuna h 112.5 37 1876.06.27 33)
Svan Svanå h 119.3 60 1876.06.27 33)
Rmn Ramnäs 24.2
Rmn Ramnäs nya 24.2
vxt Växel 305 26
Brh Brattheden 26.8
Rm Ramnäs bruk 26.8
Sgl Seglingsberg h 133.9 77 1876.06.27 33)
Vso Virsbo h 140.5 76 1876.06.27 33)
(EJ: Ndö) Nordanö st ca 141 1876.12.15 1891.01.01 25) 300)
Nordanå
Fio (EJ: Fbo) Finnbo hp 143.9 1953.09.01 25)
Muö Mursjön 145.7 90
Våla Västervåla 148.4 92
Äbg Ängelsberg 150.925 80 1876.06.27 33)
(EJ: Egb) Engelsberg st ca 150 1876.12.15 1876.10.01 25)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
300)Även öppnad 27.7.1876

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-23 Rolf Sten