HOME
INDEX

217     Enköpings hamn - Runhällen

FÖREGÅENDE
LISTA
Enköpings hamn - (Enköping) - (Heby) - (Runhällen)
NÄSTA

 


Karta nr 163

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Eph (EJ: Ephn, Eh) Enköpings hamn st -2.8 4 1906.12.12 1977.01.01 25) 33)
Växel anm -2.4 25) 110)
(EJ: Pk) Parken hp -2.2 1906.12.12 1909.05.01 25)
Ep (EJ: Ekp) (Enköping)

Växel
v

st-0,1 27 1876.12.15 25) 25) 120)
Rom Rom hpr 0.9 1945.1949 1959.10.01 25)
Jdra Jädra 3.5
Lubv Lundbyvägen hpr 4 1945.1949 1959.10.01 25)
Våfr (EJ: Vf) Vårfru h hlp 5.2 24 1906.01.05 1959.10.01 25) 33)
Kvra Kävra hpr 5.8 1945.1949 1959.10.01 25)
Vigb Viggby hpr 7 1945.1949 1945.10.06 25)
Lådö Lådö hpr 7.7 1945.1949 1959.10.01 25)
Spsä (EJ: Sa) Sparrsätra hlp 8.2 1938. 1959.10.01 25)
Knti Knapptibble hpr 10.8 1945.1949 1959.10.01 25)
Sksa (EJ: Ssa) Skensta v hlp 12.1 22 1906.01.05 1959.10.01 25) 33)
Ksgå Kusgården hpr 12.9 1945.1949 1959.10.01 25)
Frth (EJ: Ft) Frösthult hlp 14.3 1938. 1959.10.01 25)
Blbo Blåsbo 15.5
Msta Mellersta 16.7
Msta Mällersta 16.7
Fjhv Fjärdhundra vaktstuga 17.3
Fjh (EJ: Fh) Fjärdhundra h st 17.7 36 1906.01.05 1968.10.01 25) 33)
Vnga Vånga 18.3
Eklu Eklunda hpr 19.5 1945.1949 1959.10.01 25)
Mlby Mälby hpr 21.1 1945.1949 1959.10.01 25)
Rvst (EJ: Rst) Revelsta v hlp 22.1 37 1968.10.01 25)
Rvst (EJ: Rst) Refvelsta hlp 22.1 1906.01.05 25) 33)
Fröa Fröslunda hpr 22.7 1945.1949 1959.10.01 25)
Lan Lan hlp 23.4 1945.10.06 25)
Atu (EJ: Al) Altuna h st 24.9 34 1906.01.05 1968.10.01 25) 33)
Vsta Vilstena hpr 26.5 1945.1949 1959.10.01 25)
Nyby Nyby hpr 27.2 1945.1949 1945.10.06 25)
Sbro Sandbro hpr 27.7 1945.1949 1945.10.06 25)
Shbk Sör Hårsbäck hpr 28.8 1945.1949 1959.10.01 25)
Håbk (EJ: Hk) Hårsbäck hlp 29.4 1938. 1968.10.01 25)
Srby Sörby 30.9
Hän (EJ: Hst) Hällstigen v hp 31.8 43 1906.01.05 1959.10.01 25) 33)
Åål Åål hpr 33.1 1945.1949 1959.10.01 25)
Rökg Röcklinge hpr 34.2 1945.1949 1959.10.01 25)
Hårs Hårsta hpr 35.2 1945.1949 1959.10.01 25)
Hysk Heby skola hpr 36.4 1945.1949 1945.09.09 25)
Hy (Heby) v 36.7 51 1873.08.14 33)
Vrbo Västerbo hpr 39.2 1945.1949 1952.04.01 25)
Arbo (EJ: Abo) Arnebo hlp 39.9 1938. 1952.04.01 25)
Stgä Stingängen hpr 41.3 1945.1949 1952.04.01 25)
Kkbo Klockarbo 42.5
Klvi Källviken 43.2 1952.04.01 25)
Övs (EJ: Ös) Översävne h st 44 66 1952.04.01 25)
Övs (EJ: Ös) Öfversäfne st 44 1906.01.05 25) 33)
Ruh (EJ: Ruh) (Runhällen) v st 47.2 72 1901.05.15 1978.05.15 25)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
110)Vxl till sidospår 400 m till Enköpings MV, fr o m 1946 endast till Mejeriet
120)Vxl till Nordströms Linbanor

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-23 Rolf Sten