HOME
INDEX

251     Köping - Riddarhyttan

FÖREGÅENDE
LISTA
(Köping) - Guttsta - Kejsartorp - Ugglefors - Riddarhyttan inklusive (Guttsta) - Kolsva järnverk och (Kejsartorp) - Svansbo samt (Ugglefors) - (Krampen)
NÄSTA

 


Karta nr 163

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Köping) h 3 1875.12.07 33)
Kpha (EJ: Kph) Köpings hamn lp 0 > 25)
(EJ: Kp) Köping st 0 1866.06.27 25) 110)
(EJ: Kd) Karlsdalsvägen hp 1 1931. 1952.09.01 25)
(EJ: Mk) Malma kyrka hp 5.8 1933. 1952.09.01 25)
Växel grusgrop 5.8 1906 före 25)
Åsby h 32 1866.06.01 33)
(EJ: Tr) Torp v hlp 10 33 1900. 1940.talet 25)
(EJ: Vno) Värnbo hlp 10 1940.talet 1952.09.01 25)
Gutt Guttsta h lp 11.6 1952.09.01 1968.06.01 25)
(EJ: Kvj) Kohlswa Jernverk 2.5 1938. 1968.06.01 25)
(EJ: Hg) Hagen hp 13.2 1931. 1952.09.01 25)
Kolsva v 61 1866.06.01 33)
Kohlsva
(EJ: Kv) Kohlswa st 14.4 1866.06.27 1916.10.01 25)
Gisslarbo h 69 1866.06.01 33)
Gislarbo
(EJ: Kjt) Kejsartorp hp 20 1937.01.01 1952.09.01 25)
Svansbo 70 1866.06.01 33)
Svansbro bruk 1866.6 34)
Bernshammar v 80 1866.06.01 33)
(EJ: Hed) Hed hp 24.5 1933. 1952.09.01 25)
Karmansbo h 80 1866.06.01 33)
(EJ: Ob) Oxbron hp 30.9 1932. 1952.09.01 25)
Östanfors lp 33.5 1874. 1922 25) 350)
Uttersberg h 92 1866.06.01 33)
Spårport SJ 38.8 25)
Krampen h 132 1900.12.11 33)
Ugf (EJ: Uf) Uggelfors v vxl 39.1 1952.09.01 1966.07.01 25)
Ugglefors
(EJ: Ab, Abg) Aronsberg hp 40.5 1932. 1952.09.01 25)
Foh Forshammar v lp 42.1 129 1952.09.01 1966.05.22 25)
Rhy Riddarhyttan h lp 46.1 160 1952.09.01 (1.7.1966) 25)
Bäc (EJ: Bg) Växel Nedre Skärsjön vxl 2.5 1914. 1966.07.01 25) 435)
Lienshytte kolhus lp 46.4 25)
Käf (EJ: Kf) Källfallet lp 48.9 1902.6 1966.05.22 25)
Riddarhytte såg
Riddarhytte såg och grusgrop lp 46.9 25)
Bäckegruvan
Bäckgruvan 182
(EJ: Lk) Lerklockan lp 5 222 1914. 1941.01.01 25)
Persgruvan

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Övrig information
110)27.6.1866 invigningsdag. Provisorisk trafik successivt påbörjad 12.1864, persontrafik d:o 9.1865
350)Växel Uttersbergs bruk
435)1,5 km stickspår till Bäckegruvan lp

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund