HOME
INDEX

268     Rekarne - Kolbäck

FÖREGÅENDE
LISTA
(Rekarne) - (Kolbäck)
NÄSTA

 


Karta nr 265

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Rke (EJ: Rk) (Rekarne) v st 200.1 11 1876.10.01 > 25) 33)
Ksus Kvicksund S 203.2
Ksus Rörlig bro
Ksu Kvicksund h 204.3 6 1877.01.01 33)
(EJ: Qs) Qvicksund st 118 1916.10.01 25)
(EJ: Nkn) Nyckelön hp 25)
Plattform å Nyckelön
(EJ: Sda) Sanda hp 119 25)
Banvaktstugan 53
Met (EJ: Msd) Mellansundet hp 120 1962.05.27 25)
Ssh (EJ: Sm) Strömsholm h st 210 3 1877.01.01 > 25) 33) 190)
Stuteriet h 9 1895. 33)
Kbä (Kolbäck) v st 217.8 15 1875.12.07 > 25) 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
190)Numera endast mötesstation

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund