HOME
INDEX

266     Flen övre - Oxelösund

FÖREGÅENDE
LISTA
(Flen övre) - (Nyköping) - Oxelösund
NÄSTA

 


Karta nr 265

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Fle (Flen) v 29 1862.11.08 33)
Fsö (Flens övre) 61.4 1876.07.01 33)
Sii Silinge h 55.6 41 1897.11.01 33)
Vds (EJ: Vb) Vadsbro v st 48.8 24 1896.06.01 > 25)
(EJ: Wb) Wadsbro st 49 1876.07.01 1896.06.01 25) 33)
Btt (EJ: Bt) Bettna h st 41.6 23 1876.07.01 > 25) 33)
Bkl Binklinge hp 38 1959.05.31 25)
Vre (EJ: Vr) Vrena h st 35.4 22 1896.06.01 > 25)
(EJ: Wr) Wrena st 35 1876.07.01 1896.06.01 25) 33)
Vrt Vrena Tegelbruk lp 34 25)
Sot (EJ: St) Stigtomta v st 26.8 31 1876.07.01 > 33)
Mäy (EJ: Mly) Mälby hp 23 1959.05.31 25)
Mälby grp > 25)
Lld (EJ: Lsd) Larslund h st 20.9 38 1876.07.01 > 25) 33)
(EJ: Vdb) Väderbrunn hp 18 1876.07.01 1903.08.31 25)
Min Minninge hp 16 1959.05.31 > 25)
Viadukten
(Nyköping C) v
Nks Nyköping S 12.5
Nyköping v 3 1876.07.01 33)
Nkh (EJ: Nkh) Nyköpings hamn st 14 25) 250)
(EJ: Bvn) Björkövägen hp 10 1954.08.31 25)
(EJ: Kkn) Kriken hp 7 1954.08.31 25)
Snh (EJ: Sh) Stjärnholm v hp 5 7 1916.10.01 25)
(EJ: Sh) Stjernholm hp 5 1877.01.01 1916.10.01 25) 33)
(EJ: Shb) Stjärnholmsbadet hp 4 1954.08.31 25)
(EJ: Vvn) Vivestavägen hp 3 1954.08.31 25)
(EJ: Tvn) Torpsvägen hp 1 1954.08.31 25)
Oxd (EJ: Od) Oxelösund v st 0 3 1877.01.01 > 25) 33)
Oxelösunds hamn -1 > 25)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
250)Banan nedlagd i mitten av 1970-talet

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund