HOME
INDEX

262     Frövi Vanneboda - Köping

FÖREGÅENDE
LISTA
Frövi Vanneboda - Arboga - Valskog - Köping
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
 

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Fv (Frövi) h 300 42 1856-03-05 33)
Röj Röjen     301,1401901-05-01  111)    
Vnn Vanneboda v 301,8 41 1901-05-01 33) 86) 110)
Ur Ullersäter v 305,0 35 1857-08-261968-05-12 33)
Oba Oppboga 311,2 1913-09-15 1997-06-09 33)
Feb Fellingsbro v 313,8 25 1857-08-17 33)
Ålg Ålsäng v 320,6 18 ca 1895 33)
Jbk Jädersbruk 324,9 16 -1961-05-26  
Jäder 1857-08-07 - 34)
Jbk Jädersbruk     325,8 16 1996-05-06  115)
Arboga verkstad 327,4 ca 18851959-05-31 116)
Arb Arboga 328,5  1996-12-16  112)
Ab Arboga     329,161867 1996-12-16 114)
Ab Arboga     329,161857-08-26 1867 113)
Vsg Valskog v 336,9 15 1867-10-01 33)
Walskog
Köping v 345,6 3 1875-12-07 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
86) Tåg, 1999 nr 1
Övrig information
110)Inkopplad i Frövis ställverk 1997-10-10
111) Infogad i Vanneboda station 1962-06-29
112)Mälarbanan, ny station
113)Station vid hamnen
114)Ny station i stadens utkant, hamnspår
115)Mälarbanan, ny station
116)Infogad i Arboga station

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad Rolf Sten 2012-12-02