Driftplatser i länsordning

Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående Driftplatsnamn i ordning efter länstillhörighet. Numret efter namnet avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör. Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn inom det länet. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet.

C B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD
HOME
 

Län Driftplats Bandel Bandelens slutpunkter
CAlmunge 316Länna - Norrtälje
CAlsike 161Märsta - Uppsala C
CAltuna 217Enköpings hamn - Runhällen
CAlunda 312Faringe - Gimo
CAlväng 236Kallhäll - Hovsta
CArnebo 217Enköpings hamn - Runhällen
CAskesta 154Marma - Sandarne
CAspvik 235Karlberg - Enköping
CAvesta C 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CAvesta Krylbo 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CBacken 204Orrskog - Söderfors
CBalingsta 215Uppsala N - Enköping
CBarkarby 235Karlberg - Enköping
CBarkarby Ö 235Karlberg - Enköping
CBennebo 201Örbyhus - Dannemora
CBergsbrunna 161Märsta - Uppsala C
CBetvallen 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CBillesholm 623Landskrona - Billesholm
CBillesholms gruva 623Landskrona - Billesholm
CBiskopskulla 215Uppsala N - Enköping
CBlåsbo 217Enköpings hamn - Runhällen
CBodarne 199Tierp - Gävle
CBomansberget 199Tierp - Gävle
CBommersberg 199Tierp - Gävle
CBragby 215Uppsala N - Enköping
CBro 235Karlberg - Enköping
CBroddbo 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CBromsten 235Karlberg - Enköping
CBrovallen 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CBrunna 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CBuddby 197Uppsala C - Tierp
CBålsta 235Karlberg - Enköping
CBärby 315Uppsala Ö - Länna
CBörje 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CDannemora 201Örbyhus - Dannemora
CDannemora 309Dannemora - Hallstavik
CDufbo 235Karlberg - Enköping
CDuvbo 235Karlberg - Enköping
CEdinge 312Faringe - Gimo
CEdshammar 197Uppsala C - Tierp
CEkeby 161Märsta - Uppsala C
CEkeby 316Länna - Norrtälje
CEkeby 623Landskrona - Billesholm
CEkebybruk 215Uppsala N - Enköping
CEkebyholm 316Länna - Norrtälje
CEklunda 217Enköpings hamn - Runhällen
CEkolsund 235Karlberg - Enköping
CElfkarleö 199Tierp - Gävle
CElfkarleön 199Tierp - Gävle
CEnköping 215Uppsala N - Enköping
CEnköping 217Enköpings hamn - Runhällen
CEnköping 235Karlberg - Enköping
CEnköping 237Enköping - Västerås
CEnköping Bachofabriken 215Uppsala N - Enköping
CEnköpings hamn 217Enköpings hamn - Runhällen
CFaringe 312Faringe - Gimo
CFaringe 316Länna - Norrtälje
CFinnslätten 237Enköping - Västerås
CFinsta 316Länna - Norrtälje
CFinsta grusgrop 316Länna - Norrtälje
CFiskvik 235Karlberg - Enköping
CFjärdhundra 217Enköpings hamn - Runhällen
CFjärdhundra vaktstuga 217Enköpings hamn - Runhällen
CFröslunda 217Enköpings hamn - Runhällen
CFrösthult 217Enköpings hamn - Runhällen
CFunbo 315Uppsala Ö - Länna
CFundbo 315Uppsala Ö - Länna
CFuruvik 199Tierp - Gävle
CFyrislund 315Uppsala Ö - Länna
CGamla Uppsala 197Uppsala C - Tierp
CGamla Upsala 197Uppsala C - Tierp
CGefle 199Tierp - Gävle
CGefle S 199Tierp - Gävle
CGimo 309Dannemora - Hallstavik
CGimo 312Faringe - Gimo
CGraneberg 235Karlberg - Enköping
CGrillby 235Karlberg - Enköping
CGrimsarbo 199Tierp - Gävle
CGrindstugan 161Märsta - Uppsala C
CGunsta 315Uppsala Ö - Länna
CGåvastbo 197Uppsala C - Tierp
CGäfle S 199Tierp - Gävle
CGävle C 199Tierp - Gävle
CGävle S 199Tierp - Gävle
CHaberga 312Faringe - Gimo
CHallstavik 309Dannemora - Hallstavik
CHarg 309Dannemora - Hallstavik
CHargs hamn 309Dannemora - Hallstavik
CHargshamn 309Dannemora - Hallstavik
CHarnäs 199Tierp - Gävle
CHeby 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CHeby 217Enköpings hamn - Runhällen
CHeby skola 217Enköpings hamn - Runhällen
CHovsta 236Kallhäll - Hovsta
CHufvudsta 235Karlberg - Enköping
CHufvudsta C 235Karlberg - Enköping
CHusby 316Länna - Norrtälje
CHuvudsta 235Karlberg - Enköping
CHuvudsta C 235Karlberg - Enköping
CHårsbäck 217Enköpings hamn - Runhällen
CHårsta 217Enköpings hamn - Runhällen
CHällstigen 217Enköpings hamn - Runhällen
CHärkeberga 215Uppsala N - Enköping
CHökåsen 237Enköping - Västerås
CIllersätra 309Dannemora - Hallstavik
CIsätra 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CJacobsberg 235Karlberg - Enköping
CJakobsberg 235Karlberg - Enköping
CJerfsta 199Tierp - Gävle
CJosefsdal 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CJädersbruk 236Kallhäll - Hovsta
CJädra 217Enköpings hamn - Runhällen
CJärfsta 199Tierp - Gävle
CJärlebo 197Uppsala C - Tierp
CJärlåsa 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CJärnboden 309Dannemora - Hallstavik
CJärvsta 199Tierp - Gävle
CKallhäll 235Karlberg - Enköping
CKalmarsand 235Karlberg - Enköping
CKanalen 199Tierp - Gävle
CKarlberg 235Karlberg - Enköping
CKilsgärdet 197Uppsala C - Tierp
CKingelstad 623Landskrona - Billesholm
CKlockarbo 217Enköpings hamn - Runhällen
CKnaby 309Dannemora - Hallstavik
CKnaperåsen 199Tierp - Gävle
CKnapptibble 217Enköpings hamn - Runhällen
CKnifsta 161Märsta - Uppsala C
CKnivsta 161Märsta - Uppsala C
CKnoppbacken 235Karlberg - Enköping
CKnutby 316Länna - Norrtälje
CKnypplan 197Uppsala C - Tierp
CKolhagen 201Örbyhus - Dannemora
CKolningen 154Marma - Sandarne
CKrylbo 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CKrägga 235Karlberg - Enköping
CKundby 316Länna - Norrtälje
CKungsängen 235Karlberg - Enköping
CKusgården 217Enköpings hamn - Runhällen
CKällviken 217Enköpings hamn - Runhällen
CKärfven 316Länna - Norrtälje
CKärven 316Länna - Norrtälje
CKävra 217Enköpings hamn - Runhällen
CLan 217Enköpings hamn - Runhällen
CLandskrona 623Landskrona - Billesholm
CLenaberg 197Uppsala C - Tierp
CLenna 315Uppsala Ö - Länna
CLillsjön 215Uppsala N - Enköping
CLocksta 315Uppsala Ö - Länna
CLundby 237Enköping - Västerås
CLundbyvägen 217Enköpings hamn - Runhällen
CLådö 217Enköpings hamn - Runhällen
CLäbyvad 215Uppsala N - Enköping
CLänna 315Uppsala Ö - Länna
CLänna 316Länna - Norrtälje
CLänna bruk 315Uppsala Ö - Länna
CLännaholm 315Uppsala Ö - Länna
CLöfstahagen 315Uppsala Ö - Länna
CLöt 315Uppsala Ö - Länna
CLöten 197Uppsala C - Tierp
CLötängen 199Tierp - Gävle
CLövstabruk 311Norrmon - Lövstabruk
CLövstahagen 315Uppsala Ö - Länna
CMalmavägen 215Uppsala N - Enköping
CMalsta 316Länna - Norrtälje
CMarielund 315Uppsala Ö - Länna
CMarma 199Tierp - Gävle
CMarma grusgrop 199Tierp - Gävle
CMarmaby 199Tierp - Gävle
CMehede 199Tierp - Gävle
CMehedeby 199Tierp - Gävle
CMellersta 217Enköpings hamn - Runhällen
CMoga 316Länna - Norrtälje
CMorgongåfva 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CMorgongåva 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CMycklinge 237Enköping - Västerås
CMyrbacken 161Märsta - Uppsala C
CMälby 217Enköpings hamn - Runhällen
CMällersta 217Enköpings hamn - Runhällen
CMärsta 161Märsta - Uppsala C
CNafvestabro 215Uppsala N - Enköping
CNavestabro 215Uppsala N - Enköping
CNorra Bantorget 235Karlberg - Enköping
CNorrby 197Uppsala C - Tierp
CNorrmon 309Dannemora - Hallstavik
CNorrmon 311Norrmon - Lövstabruk
CNorrtelge 316Länna - Norrtälje
CNorrtelje 316Länna - Norrtälje
CNorrtelje hamn 316Länna - Norrtälje
CNorrtälje 316Länna - Norrtälje
CNorrtälje hamn 316Länna - Norrtälje
CNorrvällen 309Dannemora - Hallstavik
CNybol 309Dannemora - Hallstavik
CNyby 217Enköpings hamn - Runhällen
CNyckelby 235Karlberg - Enköping
CNöttbo 204Orrskog - Söderfors
COdensala 161Märsta - Uppsala C
COrresta 237Enköping - Västerås
COrrskog 199Tierp - Gävle
COrrskog 204Orrskog - Söderfors
COrrskog 206Orrskog - Untraverket
COttarp 623Landskrona - Billesholm
CParken 217Enköpings hamn - Runhällen
CRamhäll 309Dannemora - Hallstavik
CRasbovägen 197Uppsala C - Tierp
CRefvelsta 217Enköpings hamn - Runhällen
CRevelsta 217Enköpings hamn - Runhällen
CRimbo 316Länna - Norrtälje
CRisinge 309Dannemora - Hallstavik
CRom 217Enköpings hamn - Runhällen
CRosendal 161Märsta - Uppsala C
CRosshyttan 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CRunhällen 217Enköpings hamn - Runhällen
CRåda 316Länna - Norrtälje
CRånäs 316Länna - Norrtälje
CRåsten 316Länna - Norrtälje
CRöcklinge 217Enköpings hamn - Runhällen
CS:t Persgatan 197Uppsala C - Tierp
CSahlsta 197Uppsala C - Tierp
CSala 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CSalsta 197Uppsala C - Tierp
CSalsta tegelbruk 197Uppsala C - Tierp
CSalstavägen 197Uppsala C - Tierp
CSamnan 197Uppsala C - Tierp
CSandarna 154Marma - Sandarne
CSandarne 154Marma - Sandarne
CSandbro 217Enköpings hamn - Runhällen
CSelknä 315Uppsala Ö - Länna
CSilvköparen 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CSjömossen 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CSkarsvad 237Enköping - Västerås
CSkaten 309Dannemora - Hallstavik
CSkensta 217Enköpings hamn - Runhällen
CSkoghall grusgrop 316Länna - Norrtälje
CSkogsbo 197Uppsala C - Tierp
CSkogshall 316Länna - Norrtälje
CSkromberga 623Landskrona - Billesholm
CSkutskär 199Tierp - Gävle
CSkyttorp 197Uppsala C - Tierp
CSkärfelten 215Uppsala N - Enköping
CSkärfälten 215Uppsala N - Enköping
CSkärpan 197Uppsala C - Tierp
CSköldsta 315Uppsala Ö - Länna
CSkölsta 315Uppsala Ö - Länna
CSolvalla 235Karlberg - Enköping
CSparrsätra 217Enköpings hamn - Runhällen
CSpånga 235Karlberg - Enköping
CStallmon 199Tierp - Gävle
CStingängen 217Enköpings hamn - Runhällen
CStockholm C 235Karlberg - Enköping
CStockholm N lokstn 235Karlberg - Enköping
CStockholm V 235Karlberg - Enköping
CStor Vreta 197Uppsala C - Tierp
CStor-Vreta
CStor-Wreta 197Uppsala C - Tierp
CStorvreta 197Uppsala C - Tierp
CStrömsberg 203Tierp - Strömsberg
CStäket 235Karlberg - Enköping
CSundbyberg 235Karlberg - Enköping
CSundbyberg N 235Karlberg - Enköping
CSyninge 316Länna - Norrtälje
CSäby 161Märsta - Uppsala C
CSäby 622Säby - Säbyholm
CSäby 623Landskrona - Billesholm
CSäbyholm 622Säby - Säbyholm
CSälkne 315Uppsala Ö - Länna
CSöderfors 204Orrskog - Söderfors
CSör Hårsbäck 217Enköpings hamn - Runhällen
CSörby 217Enköpings hamn - Runhällen
CTensmyra 199Tierp - Gävle
CTierp 197Uppsala C - Tierp
CTierp 199Tierp - Gävle
CTierp 203Tierp - Strömsberg
CTierps-ån 197Uppsala C - Tierp
CTierpsån 203Tierp - Strömsberg
CTillberga 237Enköping - Västerås
CTillberga verkstad 237Enköping - Västerås
CTobo 197Uppsala C - Tierp
CTolftabro 203Tierp - Strömsberg
CTomteboda N 235Karlberg - Enköping
CTomteboda övre 235Karlberg - Enköping
CToresta 235Karlberg - Enköping
CTorslunda 215Uppsala N - Enköping
CTortuna 237Enköping - Västerås
CTunbacken 316Länna - Norrtälje
CTunnbacken 316Länna - Norrtälje
CUllsarby 309Dannemora - Hallstavik
CUlvsunda 235Karlberg - Enköping
CUntraverken 206Orrskog - Untraverket
CUntraverket 206Orrskog - Untraverket
CUpplanda 201Örbyhus - Dannemora
CUpplands Tuna 312Faringe - Gimo
CUpplandsbodarna 199Tierp - Gävle
CUpplandsbodarne 199Tierp - Gävle
CUpplandstuna 312Faringe - Gimo
CUppsala 161Märsta - Uppsala C
CUppsala 215Uppsala N - Enköping
CUppsala C 161Märsta - Uppsala C
CUppsala C 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CUppsala C 197Uppsala C - Tierp
CUppsala N 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CUppsala N 215Uppsala N - Enköping
CUppsala Ö 315Uppsala Ö - Länna
CUpsala 161Märsta - Uppsala C
CUpsala 315Uppsala Ö - Länna
CUpsala Ö 315Uppsala Ö - Länna
CVadensjö 623Landskrona - Billesholm
CVattholma 197Uppsala C - Tierp
CVattholma bruk 197Uppsala C - Tierp
CVattmyran 309Dannemora - Hallstavik
CVendel 197Uppsala C - Tierp
CVettsta 312Faringe - Gimo
CVigelsbo 311Norrmon - Lövstabruk
CViggby 217Enköpings hamn - Runhällen
CViggeby 215Uppsala N - Enköping
CVilstena 217Enköpings hamn - Runhällen
CVittinge 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CVrå 161Märsta - Uppsala C
Cvxl Tomteboda Rbg 235Karlberg - Enköping
CVånga 217Enköpings hamn - Runhällen
CVårfru 217Enköpings hamn - Runhällen
CVänge 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CVästerbo 217Enköpings hamn - Runhällen
CVästerås C 237Enköping - Västerås
CVästerås N 237Enköping - Västerås
CVäxel 217Enköpings hamn - Runhällen
CVäxel 103 235Karlberg - Enköping
CVäxel 143 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CYtterharnäs 199Tierp - Gävle
CÅland 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CÅlandsdal 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CÅlbo 163Uppsala C - Avesta/Krylbo
CÅngelsta 315Uppsala Ö - Länna
CÅrby 197Uppsala C - Tierp
CÅrsta 315Uppsala Ö - Länna
CÅål 217Enköpings hamn - Runhällen
CÄlfkarleö 199Tierp - Gävle
CÄlvkarlebyverket 199Tierp - Gävle
CÄlvkarleö 199Tierp - Gävle
CÖfversäfne 217Enköpings hamn - Runhällen
CÖkna 236Kallhäll - Hovsta
CÖrbyhus 197Uppsala C - Tierp
CÖrbyhus 201Örbyhus - Dannemora
CÖrbyhus såg 197Uppsala C - Tierp
CÖrbyhus ångsåg 197Uppsala C - Tierp
CÖrsundsbro 215Uppsala N - Enköping
CÖsterby 309Dannemora - Hallstavik
CÖsterbybruk 309Dannemora - Hallstavik
CÖsteredinge 312Faringe - Gimo
CÖversävne 217Enköpings hamn - Runhällen

TOP
B C D E F G H I K L M N O P R S T U W X Y Z AC BD
HOME
 

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund