HOME
INDEX

623     Landskrona - Billesholm

FÖREGÅENDE
LISTA
(Landskrona) - Säby - (Billesholm)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringLk (Landskrona) v 26,200 2 1865-08-01 stn, † P 2000-01-07; nu trafikalt vid sidolinje;  hamnspår; ansl L&HJ
  sidospår   25,100   <1886 ssp , Renhållningsverket
  Östra Infartsgatan   24,800     se Landskrona & Helsingborgs järnvägar
Säy Säby h 21,900 13 1883 fp, stn 1903-02-10, T hlp 1944-05-01, †1960-05-29; ansl SbhJ
  Säby kyrka   20,700   1881-06-01 hp, U 1882-11-15
Vd Vadensjö h 16,900 58 1876-11-01 stn, hlp 1941-12-01, †1960-05-29
Wadensjö
  bro   13,800   1876 över L&HJ, BI 1960
Otp Ottarp h 13,400 39 1879-05-15 hp, U 1882-11-15, hp 1886-08-01, †1960-05-29; <1882 Ottarps kyrka
Ksa Kingelstad h 10,400 65 1876-11-01 stn, hlp ~1930, †1960-05-29
Skromberga  
Eb Ekeby h 5,100 72 1876-11-01 stn, †1960-05-29
Bih/Bm (Billesholm) v 0,000 40 1943-06-07 stn, † P 1975-06-01, GU 2007-01-07, vagnslast tv vilande; GS
(Billesholms gruva)  

Landskrona–Ängelholms Järnväg (LEJ)
Delen Ängelholm - Billesholm

Landskrona försökte vidga sitt sammanträngda influensområde med hjälp av järnvägar.
Eftersom Ängelholm sökte förbindelse med järnvägsnätet möttes städernas intressen i Åstorp.
I konkurrens med Helsingborg ville Landskrona genom LEJ bli utfraktare av skånskt stenkol, till vilket stora förhoppningar knöts, men staden förlorade till Helsingborg striden om västkustbaneetappen till Halmstad.
SJ var bara intresserat av Västkustbaneavsnittet Ängelholm–Billesholms gruva men fann det obilligt att inte förstatliga hela banan.
Både privatbanans ångvagn och den bensinmotorvagn som SJ tidigt prövade hade svårt att klara stigningarna på den södra delen.

Koncession
1874-11-06 Landskrona–Åstorp.
1875-12-31 Åstorp–Ängelholm, för Ängelholm–Björnekulla järnväg.

Längd 49 km.

Spårvidd 1435 mm.

Förvaltningsort Landskrona.

Trafikförändringar
1875-12-31 * Åstorp–Ängelholm ”gamla”,14 km, allmän trafik.
1876-11-01 * Landskrona–Åstorp, 35 km, allmän trafik.
1886 * Ängelholm ”gamla–Ängelholm, 1 km, allmän trafik.
1960-05-29 † Landskrona–Billesholm, 26 km, persontrafik och Säby–Ekeby, 17 km, all trafik.
1969-01 † Landskrona–Säby, 4 km, godstrafik de facto (formellt 1971-05-23).
1988-05-29 † Ekeby–Billesholm, 5 km, godstrafik.

Trafik
1949-06-01 upphörde genomgående godstrafik vid elektrifieringen av Landskrona–Billeberga och Landskrona–Kävlinge.

Omläggning
1890 vid Billesholms gruva sedan kolbrytning hade underminerat banan.
1965-05-30 ny infart till Landskrona i samband med motorvägsbygge, med anslutning till f.d. Landskrona–Kävlinge järnväg.

Förstatligad 1896-01-01.

Upprivning Landskrona–Säby obekant, Säby–Ekeby 1960–61, Ekeby–Billesholm 1992.

Nollpunkt Obekant för LEJ, Billesholm för SJ.

Anmärkning
a) Enda spårkontakten med Landskrona & Helsingborgs järnvägar var i Landskrona. LEJ gick över L&HJ på bro i Ottarp
b) Museitågstrafik kördes sommartid Billesholm–Ekeby(–Skromberga) 1974–1978 av Helsingborgs Veteranjärnväg

Litteratur
Lars Hagerman, ”Billesholms gruva station”, Ångtrycket 1&2/1998.
LEJ förstatligades tillsammans med Göteborg–Hallands järnväg, Mellersta Hallands järnväg, Skåne–Hallands järnväg och Malmö–Billesholms järnväg för att skapa en statlig västkustbana. Delen Landskrona–Billesholm, som inte kom att ingå i dennas huvudlinje, slutredovisas här. 

 

Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Kjell Byström
Uppdaterad 2021-04-13 Rolf Sten