Säby


Denna trafikplats tillhör bandel nr 623
 
Nr Bandel Spårvidd
622 (Säby) - Säbyholm 1435
623 (Landskrona) - Säby - (Billesholm) 1435

Ritningen visar bangården och spårens inbördes förhållande på Säby station 1934. Ritning: ekeving.se
Ritningen visar bangården och spårens inbördes förhållande på Säby station 1934. Ritning: ekeving.se

Säby station på Landskrona - Ängelholms Järnväg, LEJ, år 1904

Säby station på Landskrona - Ängelholms Järnväg, LEJ, år 1904. Järnvägen förstatligades 1896-01-01.
Ångloket på bilden är Statens Järnvägar, SJ lok H 151 SAXE tillverkat av Sharp Stewart i England 1874.
Loket slopades 1907 och skrotads samma år i Notviken. Foto: KBIA09876, Järnvägsmuseet.

Den nedre bilden visar stationshuset och delar av bangården 1960-05.29 och är tagen med
anledning av bandelens nedläggning. Foto: KDAA13338, Järnvägsmuseet.

Säby. Bilden visar stationshuset och delar av bangården 1960-05.29

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad 2021-03-12 Rolf Sten