HOME
INDEX

315     Uppsala Ö - Länna

FÖREGÅENDE
LISTA
Uppsala Ö - Länna
NÄSTA

 


Karta nr 161

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Upsala
U (EJ: Uö) Uppsala Ö h 0 4 1978 25)
(EJ: Uö) Upsala Ö 0 1876.11.05 25) 33)
(EJ: Fl) Fyrislund
(EJ: Ås) Årsta v 1876.11.05 1966.12.31 25) 33)
Ångelsta
(EJ: Sa) Skölsta v 1876.11.05 33)
(EJ: Sa) Sköldsta 1876.11.05 1966.12.31 25) 33)
Locksta hp 1878. 1889 25)
(EJ: B) Bärby v st 10.6 20 1876.11.05 1967.06.16 25) 33)
(EJ: Ga) Gunsta v 1876.11.05 1966.12.31 25) 33)
(EJ: Fb) Funbo v 1876.11.05 1966.12.31 25)
Fundbo
(EJ: Ml) Marielund h st 14.5 22 1876.11.05 1967.06.16 25) 33)
(EJ: Lh) Lövstahagen v 1911.05.01 33)
Löfstahagen
(EJ: Slä) Selknä v 1911.05.01 33)
Sälkne 1876.11.05 1966.12.31 25)
(EJ: Löt) Löt h 1911.05.01 33)
(EJ: Lbr) Länna bruk
Lna (EJ: Lna) Lännaholm v st 20.5 1961.06.01 1967.06.16 25)
Lna (EJ: Lna) Länna st 20.5 21 1916.10.01 1961.06.01 25)
Lna (EJ: Lna) Lenna st 20.5 1876.11.05 1916.10.01 25) 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-23 Rolf Sten