HOME
INDEX

649     Vellinge - Falsterbo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Vellinge) - Falsterbo
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringHw/Vel (Vellinge) h 0,000 12 1886-08-20 stn, † 1971-08-23
Åkeshög 2,300 1904-05-18 stn , hlp 1921-10-01, † 1926-05-15
K, Ksp/ Kup Kungstorp h 4,400 3 1904-05-18 stn, hlp 1934-09-05, hp 1958, † 1966-01-01
Fk/Fot Fotevik v 6,100 5   stn, hlp ~1955, T hp 1966-12-01, I hp 1967, † 1971-08-23
Hk/Höl Höllviksnäs v 7,500 2 1943-06-07 hp, † 1971-08-23
Höllviken 7,500 2 1904-05-18 hp, 1910-05-15
Fkk/Kff Klaffbron 8,900 2 1942-10-10 sipl+kbr , BI 1992; Falsterbokanalen; fd Knippelsbro i Köpenhamn
L, Lh/Ljh Ljunghusen v 10,000 2 1904-05-18 stn, T hlp 1926, T hp 1961, I hp 1967, † 1971-08-23; fortsatt I-stn under sommarmånader
S, SrSnr Skanör h 14,800 2 1904-05-18 stn, hlp 1964, T hp 1967-01-01, †1971-08-23; hamnspår
F/Fo Falsterbo v 17,500 2 1904-05-18 stn, † 1971-08-23

 
Vellinge–Skanör–Falsterbo järnväg (HSFJ) Mer om HSFJ finns här!
Ingick i ett ”paket” med järnväg, (bad) hotell och tomtexploatering liksom andra banor vid denna tid, till exempel Lund–Bjärred och Stockholm–Saltsjön.
Den lätt exklusiva karaktären avspeglades i stationsarkitekturen.
Persontrafiken var starkt säsongsbetonad (upp till 6000 badgäster per dag) liksom godstrafiken (i första hand sockerbetor).
Malmö–Trelleborgs järnväg hade stora ägarintressen från början och skötte på konkursförvaltarens uppdrag trafiken 1920–1925. Det nya bolag som då bildades rustade upp bana och rullande materiel men lönsamheten förblev svag.

Koncession 1898-10-21.

Längd 18 km.

Spårvidd 1435 mm .

Förvaltningsort Malmö.

Trafikförändringar
1903 *provisorisk godstrafik, sockerbetor.
1904-05-18 *allmän trafik.
1971-08-23 †all trafik, samtidigt med Södervärn–Vellinge.

Trafikuppehåll
a) 1920-01-01–05-21 inställelse efter konkurs, posttransport med dressin fortgick dock
b) Under 1942 till 10-10 i samband med brobygge över Falsterbokanalen.

Samband
Ägande bolaget var närmast ett dotterbolag till MTJ AB och viss samtrafik förekom. Helägt dotterbolag från 1925-05-01.

Förstatligad 1943-07-01.

Upprivning 1971–72.

Anmärkning
a) Signatur efter stavningen Hvellinge.
b) Bispår för badtåg till Falsterbohus hotell.
c) Trafiken var låg utanför badsäsongen och nedläggning föreslogs redan 1957, men vägnätet ansågs inte tåla full sommarbelastning.
d) Badtågparet sommarsöndagar t.o.m. 1965-08-29 var SJ:s sista reguljära ånglokstjänst i persontrafik.
 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Mats Ohlsson m.fl., ”Falsterbobanan 80 år”, Ångtrycket 1/1984.
- Christian Kindblad & Ingemar H. Johansson, Tåget har gått!, 2004.
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2021-04-24 Rolf Sten