HOME
INDEX

648     Malmö V - Trelleborg

FÖREGÅENDE
LISTA
(Malmö V) - (Södervärn) - Tygelsjö - Vellinge - (Trelleborg)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Till(Malmö V) 0,000 2 1874-12-21
Baltiska hållplatsen 1914-05-15  
Sör (Södervärn) 3,400 10 1886-08-20 stn, lp 1971-08-23, †1972-03-01; <~1895 Malmö S
Ms

(Malmö S)

  3,400 10 1895 ca  
Mlfk Malmö läderfabrik 4,400 1949 lp, †1960
KdKul Kulladal 5,600 15 1899-03-01 stn 1899-03-01, hlp 1959, †1966-01-01, BI ~1967

Fosie

5,600 15 1886-08-20 hp
Wtr/Vtr Vintrie 8,900 16 1886-08-20 stn, hlp 1962, †1966-01-01, BI ~1967
Vk/Vkp Västra Klagstorp 11,900 20 1907-08-26 stn, hlp ~1953, lp 1966-01-01, †1971-08-23; sign Vkp
Ty/Tsö Tygelsjö 13,300 22 1886-08-20 stn, †1971-08-23; ansl KTJ
Hö/Hke Hököpinge 15,500 17 1886-08-20 stn, hlp 1969, †1971-08-23
Hw/Vel Vellinge h 18,500 12 1886-08-20 stn, †1971-08-23
Hvellinge 12  
H/Höv Håslöv v 22,500 12 1886-08-20 stn, hlp 1958, †1960-01-01
Håslöf  
Sg, Sgr Skegrie h 26,900 8 1886-08-20 stn, hlp 1957, †1960-01-01
Stp/Skto Skytts Tommarp v 28,500 9 ? stn, hlp 1939, †1960-01-01; fd Skytts Tomarp
Skto Skytts Tomarp 1907-08-26  
Tö/Trö Trelleborg Övre h 32,600 5 ? stn, †1960-01-01
Trälleborg Övre ? 
Trälleborgs Övre ? 
Trälleborg Öfre 1886-04-28  
(Trelleborg) 34,300 2  
  (Trälleborg C) 2 1938-05-15  
Trg

(Trälleborgs Nedre)

2 1875-07-26  

 

Malmö–Trelleborgs järnväg (MTJ) Mer om MTJ finns här!
Förhoppningarna om kontinenttrafik sveks utom en kort tid.
MTJ blev främst en lokalbana för en rad rika västskånska byar. Finansmannen Louis Frænckel ordnade en stor del av startkapitalet.
Banan byggdes med billig och lätt teknik, påminnande om ångspårvägarnas, men förstärktes när trafiken och inkomsterna ökade.
Med 1890-talets etablering av sockerbruk i Hököpinge och Trelleborg blev betbanekaraktären markant.
Malmö–Kontinentens järnväg var från 1898 en svår konkurrent om trafiken till Trelleborg och engagemanget i bibanan Vellinge–Falsterbo gav förlust.
Bettrafiken höll dock inkomsterna uppe även efter förstatligandet. När den avvecklades på 1950-talet försvann motivet för att trafikera linjen Vellinge–Trelleborg.
Badtrafiken till Falsterbonäset förslog inte för att hålla liv i resten.

Koncession 1884-04-18.

Längd 31 km.

Spårvidd 1435 mm .

Förvaltningsort Malmö.

Trafikförändringar
1886-08-20 *Södervärn–Trelleborg övre, 30 km, allmän trafik.
1886-09-11 *Trelleborg övre–Trelleborg nedre, 1 km, allmän trafik.
1956-06-03 † Trelleborg övre–Trelleborg, 1 km, persontrafik.
1960-01-01 † Vellinge–Trelleborg övre, 14 km, all trafik (behovsgodståg 1957-06-02).
1971-08-23 † Södervärn–Vellinge(–Falsterbo), 15 km, all trafik.
1983-02-01 † Trelleborg övre–Trelleborg nedre, godstrafik.

Samband
a) Ingick förvaltningsmässigt i Malmö järnvägar.
b) 1890 köpte MTJ den nyöppnade Trelleborg–Klagstorps järnväg och drev trafik som Malmö–Trelleborg–Klagstorps järnväg t.o.m. 1893. Bandelen överläts därefter av finansieringsskäl till Trelleborg–Rydsgårds Järnvägs AB.
c) MTJ och TRJ samtrafikerades i viss omfattning som Malmö–Trelleborg–Rydsgårds järnväg (MTRJ). Bandelarna hade dock skilda ägare intill slutet.
d) MTJ innehade också från början åtskilliga aktier i Vellinge–Skanör–Falsterbo järnväg. HSFJ innehades från 1925-05-01 av ett av MTJ helägt dotterbolag men särredovisades.

Trafik
a) MTJ trafikerade även sträckan Malmö V–Södervärn, 3 km, av Malmö–Ystads järnväg
b) Kontinentvagnarna Göteborg–Trelleborg framfördes 1898-12–1899-05 över MTJ, med Malmö hamns spår Malmö C–Malmö V personförande.
.
Förstatligad 1943-07-01

Upprivning
Vellinge–Trelleborg övre 1960, Södervärn–Vellinge 1971–72, Trelleborg övre–Trelleborg C 1984.

Nollpunkt Malmö V.

Anmärkning
a) Badtågsparet Södervärn–Falsterbo var SJ:s sista reguljära ånglokstjänst i persontrafik sommarsöndagar t.o.m. 1965-08-29.
b) Tågen backades till/från plattform vid Trelleborg C.

Malmö–Trelleborg–Klagstorps järnväg (MTKJ)
Se bandel 644

Malmö–Trelleborg–Rydsgårds järnväg (MTRJ)
Se bandel 644

 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
- Yngve Holmgren, ”Malmö–Trelleborgs järnväg”, Det gamla Trelleborg 1964
- Infogad i Trelleborg station 1970-08-15
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2021-04-24 Rolf Sten