HOME
INDEX

644     Trelleborg - Rydsgård

FÖREGÅENDE
LISTA
(Trelleborg) - Klagstorp - Skivarp - (Rydsgård)
NÄSTA 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringTrg (Trelleborg C) v 34,300 2 1875-07-26 stn, I infogad i Trelleborg stn 1970-08-15; <~1886 Trelleborg (T), <1938-05-15 Trelleborg nedre; hamnspår 
Mlk Mellanköpinge 35,600 16 1890-10-17 hlp, lp 1924-06-01, † 1949-06-01
G, Gf/Göv Gislöv 39,000 23 1890-10-17 stn , hlp 1951-06-15, lp 1956-06-03, † 1988-05-29
Gislöf  
S, Sml Simlinge 41,100 26 1890-10-17 stn, hlp 1951-06-15, lp 1956-06-03, †~1965
Så/Såy Södra Åby 43,400 33 1890-10-17 stn, lp 1956-06-03, † 1966-05-22
Wa/Vly Vallby 44,800 30 1890-12-16 stn, hlp ~1955, lp 1956-06-03, † 1963
Klp Klagstorp 47,600 30   se Börringe–Östratorps järnväg
Kby/Käy Källstorpsby 49,900 36 1938  hp, †1956-06-03
Bd/Bde Beddinge 52,000 27 1895-04-20 stn, hlp 1955, lp 1956-06-03, † 1963-07-01; <1942-06-15 Bedinge
Bedinge  
Ghm/Glm Graneholm 55,100 27 1938  hp, †1956-06-03
Th/Thg Tofthög 57,500 13 1895-04-20 stn, hlp ~1955, lp 1956-06-03, † 1963-07-01
SSk/ip Skivarp 60,900 16 1895-04-20 stn, lp 1956-06-03, † 1963-07-01; ansl YSJ
Skifarp  
Sips Skivarps sockerbruk 62,500 14 1895-04-20 stn, hlp 1953, lp 1956-06-03, † 1973-06-18; sign Sb/Sips
Skifarps sockerbruk
Tå/Tåo Tånebro 64,900 24 1895-04-20 stn, hlp 1939, † 1963
R/Rdg (Rydsgård) v 67,900 41 1874-12-21 stn, † G 1987-07-01, I hp 1996-05-29; ansl MYJ

Trelleborg–Rydsgårds järnväg (TRJ) Mer om TRJ finns här!
Trelleborg–Klagstorps järnväg hade inte varit någon god affär men man hoppades att det skulle bli bättre genom en förlängning, bakom vilken stod en ny konstellation av intressenter. Banan byggdes mycket enkelt men upprustades i början av 1920-talet till högre hastighetsstandard och bärighet, det senare inte minst med tanke på bet- och övriga sockernäringstransporter som nu stod för tre fjärdedelar av godstrafiken.
Redan på 1930-talet började emellertid bilarna tävla på allvar om betfrakterna.
Tåget fick en renässans på 1940-talet men i nästa decennium återkom vägtrafiken med ökad kraft och järnvägen dukade under.

Koncession 1893-01-12.

Längd Totalt 34 km.

Spårvidd 1435 mm.

Förvaltning Malmö.

Trafikförändringar
1895-04-20 *Klagstorp–Rydsgård, 20 km, allmän trafik.
1956-06-03 † persontrafik.
1963-07-01 †Klagstorp–Skivarps sockerbruk, 15 km, godstrafik.
1970 † Gislöv–Klagstorp, 9 km, godstrafik de facto (formellt 1974-09-01)..
1970 † Skivarps sockerbruk–Rydsgård, 5 km, godstrafik de facto (formellt 1973-06-18)
1988-05-29 † Trelleborg–Gislöv, 3 km, godstrafik.

Samband
Ingick förvaltningsmässigt i Malmö järnvägar (se dessa).

Trafik
a) Viss samtrafik med Malmö–Trelleborgs järnväg under beteckningen Malmö–Trelleborg–Rydsgårds järnväg.
b) 1924–1930 gick direkta personvagnar Trelleborg–Rydsgård–Ystad, för att bemöta busskonkurrensen.

Omläggning
1970-08-14 ny anslutning till omlagda Malmö–Kontinentens järnväg 1 km öster om Trelleborg C.

Förstatligad 1943-07-01.

Nollpunkt Malmö V via Vellinge.

Upprivning
Skivarps sockerbruk–Rydsgård 1974, Gislöv–Klagstorp(–Jordberga) 1977–78, Gislöv–Trelleborgs östra industriområde 1997.

Anmärkning
Natten 1894-06-18–19 genomfördes ”Possekuppen”.
Börringe–Östratorps järnväg nekade Fredrik Posses byggtåg mot Rydsgård att passera Klagstorp stn, men Posse byggde en egen, tillfällig spårförbindelse på BÖJ:s mark.
Straffet blev tre månaders fängelse som avtjänades på det ålderdomliga Landskrona citadell.
 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
- Yngve Holmgren, ”Trelleborg–Rydsgårds Järnväg”, Det gamla Trelleborg 1965
- Anders Olsson, ”Trelleborg–Rydsgårds Järnväg 100 år”, ÖSJ-bladet 2/1995
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten