HOME
INDEX

645     Börringe - Smygehamn/Östratorp

FÖREGÅENDE
LISTA
(Börringe) - (Klagstorp) - Smygehamn/Östratorp
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringBg/Böe (Börringe) v 0,000 52 1874-12-21 stn, hlp 1966-09-01, † 1970-05-31, BI 1973- 05-29, PU m1970t (skolelever); ansl MYJ; triangelspår.
Defvelstorp 2,700 71   hlp 1884-02-21, T stn 1890t.
Hg/Hag Havgård v 2,700 71 1911-10-01 stn, I stn 1917, hlp ~1932, lp 1957-11-01, † 1959-04-14.
Hafgård  
  Grönalunds grusgrop         grp, BI..
Gr/Gld Grönalund 4,2   1906 sto, (säsong) hp 1910t, †~1945; <1910t Grönalunds tivoli.
Stä/Seö Stävesjö h 5,5 42 1884-02-21 hlp, T stn 1890t, I stn 1917, hlp 1953, lp 1957-11-01, † 1959-04-14
Stäfvesjö  
Al/Adv Anderslöv h 7,7 53 1884-02-21 stn, lp 1957-11-01, † 1 960-08-01; triangelspår.
Anderslöf  
Hö/Höe Hönsinge v 11,3 43 1887-10-01 hlp, T stn 1890t, I stn 1917, hlp ~1936, lp 1957-11-01, † 1960-08-01.
J/JJo Jordberga v 13,8 41 1887-10-01 stn, lp 1957-11-01, † 1974-09-01
Jsl/Josf Jordberga sockerfabrik v 14,2 38   1891 ssp, U 1974; .
Kp/Klp (Klagstorp) h 15,8 30 1887-10-01 stn, lp 1957-11-01, † 1974-09-01; ansl TRJ.
Äp/Äsö Äspö h 18,7 17 1887-10-01 hp, T stn 1890t, I hlp 1890t, I stn 1917, hlp 1953, † 1957-11-01.
Espö
Hye Hemmesdynge   21,200 6 ~1941 grp, BI ~1947; fd Östratorps lastplats.
Östratorp
Smh Smygehamn v 22,100 6 1950-06-10 stn, † 1957-11-0); hamnspår; Sveriges genom tiderna sydligaste. stn.
Öt/Ösp Östratorp 22,100 6 1950-06-09 stn .
Ösp Östra Torp 22,100 6 1887-10-01 stn .
 

Börringe–Östratorps järnväg (BÖJ) Mer om BÖJ finns här!
En bibana till Söderslätts gamla centrum Anderslöv från Malmö–Ystads järnväg var påtänkt redan då den senare byggdes men kapital (bland annat från MYJ) fanns inte förrän på 1880-talet.
Banan byggdes med ångspårvägsstandard och godset var mest lantbruksrelaterat.
En förlängning till sydkusten planerades från början och kunde förverkligas efter några år. Även den byggdes med lätt standard men BÖJ fick förstärkas efterhand sedan ett sockerbruk etablerats i Jordberga 1891.
BÖJ blev en typisk betbana som under mellankrigstiden fick tre fjärdedelar av sina intäkter från sockerbolaget. Därmed var den dömd när bettransporterna på 1950-talet lades om till landsväg.

Koncession
1873-02-04 Börringe–Anderslöv, för MYJ, förföll.
1882-03-24 samma sträcka.
1885-12-30 Anderslöv–Östratorp.

Längd 22 km.

Spårvidd 1435 mm .

Förvaltningsort Ystad.

Trafikförändringar
1884-02-21 *Börringe–Anderslöv, 8 km, allmän trafik.
1887-10-01 *Anderslöv–Östratorp, 14 km, allmän trafik.
1957-11-01 †all trafik Klagstorp–Smygehamn (Östratorp), 6 km, och persontrafik Börringe–Klagstorp, 16 km (behovsgodståg från 1953-09-01).
1959-04-14 † Börringe–Anderslöv, 8 km, godstrafik.
1960-08-01 † Anderslöv–Jordberga, 6 km, godstrafik.
1974-09-01 † Jordberga–Klagstorp, 2 km, godstrafik.

Samband
BÖJ inledde 1896 samarbete med Ystads järnvägars banor då gemensam trafikchef tillsattes (se vidare YJ)

Förstatligad 1941-07-01

Upprivning
Börringe–Anderslöv obekant, Anderslöv–Jordberga 1960, Klagstorp–Smygehamn 1962, Jordberga–Klagstorp 1977–78.

Anmärkning
a) Anderslövs bangård hamnade vid banförlängningen i sidläge. Godståg fick backa in eller ut.
b) BAJ kallades skämtsamt ”gästgivarens bana” efter en central tillskyndare i Anderslöv.
c) Tre automatiska bommar sent 1955 var en investeringsmiss
litteratur.

 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2021-04-24  Rolf Sten