Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


BÖJ, Börringe - Östratorps Järnväg
(BAJ, Börringe - Anderslövs Järnväg)

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 
Facts Snabbfakta, BÖJ (Facts BÖJ) (2002-04-08)
BÖJ stationer driftplatser, bandel (Operation sites) 645
map Karta  BÖJ ( map BÖJ) (2002-04-08)

Timetable
Tidtabell BÖJ från 1930 (Timetable BÖJ) (2002-04-08)

Line gradient
Banprofil BÖJ (line gradient) (2002-04-08)

Söder om landsvägen
"Söder om landsvägen" En artikel om BÖJ under SJ-tiden, saxad från tidningen "Signalen" från 1950 ((2002-04-08)

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
boj_inneh.html senast uppdaterad 2021-05-01