HOME
INDEX

646     Malmö - Trelleborg

FÖREGÅENDE
LISTA
(Malmö) - Fosieby - Trelleborg
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Till(Malmö F)
Mgb (Malmö gbg) 614,800
M (Malmö C) h 617,800 3 1856-12-01 stn, ansl södra stambanan
Mdrc Malmö driftcentral   618,900    ssp b1930t, BI; fd Omformarstationen
  Rosendalsbron   619,400    bro 435 m, över SSB från personbangården
Ldv (Lundavägen) v 619,800 8 1915-12-01
Övn (Östervärn) 619,700 4 1892-12-21 stn, ansl MSJ
      619,800 9   Godsstråket genom Skåne
Sldv Södra Lundavägen   620,200   1931 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning söderut
Sgi Sorgenfri 621,100 1997-07-27 avx, I infogad i Lundavägen stn 1997-10-27; två växlar
Sig Sorgenfri   621,300   1997-07-27 avx, I infogad i Lundavägen stn 1997-10-27; två växlar
Etp Emilstorp (nedsp) 621,400 1965-03-01 ssp, BI ~1997; västra spåret
And Annelund (uppsp) 622,100 1970-09-25 lp, †1992-01-01, BI 1997-04-20; östra spåret; industriområde
Mpb Malmö Persborg 623,100 1994-06-12 623,1 Malmö Persborg (Mpb) 21 hst 1994-06-12 (under Malmö C stn); PH
  Lönngatan   623,100    bro 44 m över MYJ; dsp; från 1972-03-01 enbart över väg
Lng Lönngatan 623,100 20 1955-06-10 fp, BI 1957-12-01; ansl MYJ
Lög Lönngatan   623,200   1973-04-24 avx, ts 1973-06-07, I infogad i Fosieby stn 1997-10-25; ansl MYJ; gränspunkt dsp
Nfsb Norra Fosieby   624,500   1931 abo, A 1959-05-31; enbart körriktning norrut
  Inre Ringleden   624,800     bro 88 m över motorväg; 3 spår
F/Fsb Fosieby h 625,000 29 1898-10-05 stn, †P 1973-02-01; ansl Ystadsbanan, Öre- sundsbanan; tillhör Malmö C ställverk; GS
  Yttre Ringleden   626,500    bro 107 m över motorväg E6; dsp
Lrpö Lockarp Ö   626,800 37 1997-07-27 avx, I infogad i Lockarp stn 1997-10-27
Lrp Lockarp 626,900 1997-10-27 ts, ansl MYJ; tillhör Malmö C ställverk; IS
Lrpv Lockarp V   627,000 38 1997-07-27 avx, I infogad i Lockarp stn 1997-10-27
L/Lrp Lockarp   627,800 36 1898-10-05 stn, hlp 1959, hp 1962, † 1967-05-28
A/Ari Arrie v 631,300 34 1898-10-05 stn, † G 1967-05-28, † P 1970-05-31, BI 1971-03-22
Jh Jordholmen v 634,600 37 1910-09-01 stn, † 1973-02-01; IS
Mt/Mtp Månstorp 634,600 37 1898-10-05 stn,
G/Ög Östra Grevie v 637,800 41  1898-10-05 stn, †1973-02-01, I ssp 1973, BI 2008-08-03
Ög Östra Grefvie 637,800 1898-10-05  
S/Slp Slågarp v 640,500 37 1898-10-05 stn, hlp 1959, hp 1960, †1967-05-28
Svö Skytts Vemmerlöv v 643,900 33 1898-10-05 stn, † 1973-02-01; IS
Skytts-Vemmerlöv 643,900 ? 
Svf Skytts Vemmerlöf 643,900 ? 
Skytts-Wemmerlöf 643,900 1898-10-05  
            
Trg Trelleborg 651,700 2 1970-08-15 stn, † P 1997-06-09; hamnspår; GS
  Trelleborg Ö   649,700    bro 84 m, i nya linjen
Trg Trelleborg C v 649,600 2 1938-05-15  
Trg Trälleborg Nedre 649,500 2 1875-07-26  
Trf (Trelleborg F) h 649,600 2 Trelleborg färjestation stn; ansl LLTJ, MTJ, TRJ;
Trg (Trelleborg) 649,600 1971-05-23  
Trf (Trälleborg F) 649,600 1925 omkr  
Trf (Trälleborg Å) 649,600 1909-07-07 Trälleborg ångfärjestation
(Trelleborgs övre) 1886-04-28  
Trelleborgs hamnbana

 
Malmö–Kontinentens järnväg (MKontJ)
Att en järnväg till klämdes in på det smala utrymmet mellan Lund–Trelleborgs och Malmö–Trelleborgs järnväg berodde på ett svensk-tyskt beslut 1896 om reguljär ångfartygsförbindelse mellan Trelleborg och Sassnitz och anslutande fjärrtrafik.
För att hindra att denna drogs via LTJ mobiliserade kommun och enskilda i Malmö ett större kapital (delvis från förstatligandet av Malmö–Billesholms järnväg) och byggde en järnväg med landets dittills högsta hastighetsstandard för både bana och lok.
Tidigt statsövertagande var underförstått. Även mycket lokal trafik på Trelleborg övertogs, på godssidan med bl.a. sockerbetor.

Koncession
1876-03-17 Malmö–Fjärdingslöv, förföll.
1897-01-09 Malmö–Trelleborgs nedre.

Längd 31 km.

Spårvidd 1435 mm .

Förvaltningsort Malmö.

Trafikförändringar
1898-10-05 *allmän trafik.
1973-02-01 † lokal persontrafik (nedtrappad 1967-05-28).
1997-06-09 † återstående svensk persontrafik.
2001-06-10 † dagtåg Malmö–Berlin med annonserat uppehåll i Trelleborg. Nu endast internationella tåg med av- och påstigning ombord på tågfärjan. Sedan 2004 daglig trafik endast sommartid och inställt under lågsäsong.

Samband
Ingick från början i Malmö järnvägar.

Trafik
Trafikerades 1969–1971 av Deutsche Reichsbahns motorvagnståg ”Berlinaren”.

Omläggning
a) 1909-07-07 öppnades Trelleborg Å i samband med tågfärjetrafikens start.
b) 1915-12-01 anslöts banan till Södra stambanan något nordligare i Malmö. Som ersättning för Östervärn anlades Lundavägen hp.
c) 1924-06-01 öppnades en direkt ingångslinje Lundavägen–Malmö gbg. Därigenom skapades en spårtriangel.
d) 1970-08-14 ny, östligare ingångslinje till Trelleborg. I samband därmed fick även lokaltågen Trelleborg F som sydlig slutstation.

Förstatligad 1909-01-01.

Elektrifiering 1933-12-04.

Dubbelspår
1955-06-10 Malmö C–Lundavägen, 2 km. Dubbelspårsdrift genom utnyttjande av f.d. Malmö–Simrishamns järnvägars parallella spår. Temporärt enkelspår 1997-01-07–2000-01-29 i samband med Öresundsbrobygget.
1973-06-07 Lundavägen–Lönngatan, 3 km. Temporärt enkelspår 1997-01-07–11-16 i samband med Öresundsbrobygget.
1997-11-17 Lönngatan–Fosieby, 3 km.
1999-03-29 Lundavägen–Malmö gbg, 1 km.
1999-04-28 Fosieby–Lockarp, 2 km.

Linjeblockering automatisk
1920 Malmö C–Lundavägen.
1931 Lundavägen–Fosieby.
1971-02-01 Skytts Vemmerlöv–Trelleborg.

Fjärrblockering
1973-06-18 (Lundavägen)–(Fosieby, tidvis)–(Trelleborg); Malmö.
1981-03-23 [Fosieby stn, helt]; Malmö.
1981-05-25 Lundavägen stn; Malmö, lokal fjärrstyrning.
1997-10-25 (Lundavägen)–Lockarp; Malmö, lokal fjärrstyrning, Fosieby stn överförd från fjb.

ATC
1983-06-06 (Lundavägen)–(Trelleborg, delvis).
1988-01-18 Lundavägen stn
1998-11-25 Malmö gbg.

Nollpunkt
Malmö, ~1915 omkilometrerat till Stockholm C via Malmö C.

Anmärkning
Fr.o.m. 2000-07-22 normalt högerspårskörning på dubbelspåret Malmö C–Fosieby.
 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Yngve Holmgren, ”Malmö–Kontinentens Järnväg”, Det gamla Trelleborg 1967.
- Anders Olsson, ”Malmö–Kontinentens Järnväg”, ÖSJ-bladet 4/1998 & 1/1999.
- Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm.
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.
- Tåg, 1999 nr 1

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Kompletterad/Uppdaterad 2021-04-24 Rolf Sten