Mainpage  Huvudsida

Lista

 

Previous  Föregående

643  Charlottenlund - Skivarp Nästa  Next
 
  (Charlottenlund) - (Skivarp)  Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringCd (Charlottenlund) h 0,000 23   1874-12-21 stn, ansl MYJ
Snårestad v 3,700 1901-08-02  stn, U 1919-02-03, † 1919-02-16
  Snårestads grusgrop         grp, BI
  Snårestads lastplats   4,500     ~1915ssp , U 1919-02-03, † 1919-02-16
Sjörup h 5,900   1901-08-02 stn, U 1919-02-03, † 1919-02-16
Västra Nöbbelöv v 8,100   1901-08-02 stn, U 1919-02-03, †1919-02-16
Västra Nubbelöf    
Skifarps hållplats 10,200   1906-06-24 (säsong) hp , † 1919-02-16; fd Skivarps Folkets park, Banvaktsstuga 5.
Skifarp
Sk/Sip (Skivarp) h 11,400 16 1895-04-20  stn, lp 1956-06-03, † 1963-07-01; ansl TRJ


Ystad–Skivarps järnväg (YSJ) Mer om YSJ finns här!
Kring det förra sekelskiftet var konkurrensen hård mellan de skånska städerna.
Ystad hade fått uppleva hur det traditionella omlandet i väster beskurits av Malmö- och Trelleborgsintressen, som dessutom haft koncession på en järnväg mellan Skivarp och Charlottenlund.
När den förföll 1898 sökte de ledande kommunalmännen i Ystad en ny koncession på sträckan, trots hårt lokalt motstånd, och ställde upp med 90 procent av aktierna i ett järnvägsbolag.
YSJ fick ingen större genomfartstrafik, trafikområdet var begränsat och förlusterna mycket stora, varför nedläggningen framtvingades redan 1919.

Koncession.
1895-09-21 förföll.
1898-03-18 förverkligad.

Längd 11 km.

Spårvidd 1435 mm .

Förvaltningsort Ystad.

Trafikförändringar
1901-08-02 *Charlottenlund–Skivarp, 11 km, allmän trafik.
1919-02-16 †all trafik (formellt, sista tåg 1919-02-02 på grund av strejk).

Samband
 Ingick från 1912 i Ystads järnvägar.

Trafik
1901–1904 sköttes trafiken av Ystad–Eslövs järnväg som därvid även trafikerade Malmö–Ystads järnvägs sträcka Ystad–Charlottenlund, 8 km, därefter av MYJ.

Upprivning 1919
 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
- Anders Olsson, ”Ystad–Skivarps Järnväg 100 år”, ÖSJ-bladet 1/2002
- Yngve Holmgren, ”Ystad–Skivarps Järnvägs aktier och inventarier”, ÖSJ-bladet 3-4/2002
 

 


Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2021-04-22 Rolf Sten