Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till "normalspåriga järnvägar"? Klicka i bilden ovan


YSJ, Ystad - Skivarps Järnväg Järnväg

Av Rolf Sten

YSJ Stationer driftplatser, bandel (Operation sites) 643

Snabbfakta, YSJ (Facts YSJ) (2002-04-08)
Ystad - Skivarps Järnväg, YSJ, var ursprungligen tänkt att bli en bana som till största delen skulle transportera sockerbetor till sockerbruket i Skivarp.
   Vid planeringen av Trelleborg - Rydsgårds Järnväg, TRJ, planerade man även för en sidobana från Skivarp vid TRJ till Charlottenlunds station vid Malmö - Ystads Järnväg, MYJ.
   Koncession för TRJ söktes och beviljades 12 januari 1893. Några år senare söktes även koncession för sidobanan till Charlottenlund. Denna koncession beviljades 21 september 1895. Arbetet med sidobanan kom inte igång varför koncessionen förföll 18 mars 1898.    

    Nya intressenter sökte på nytt koncession för en bana mellan Skivarp och Charlottenlund. även denna ansökan beviljades. 7 april 1899 fastställdes bolagsordningen för Ystad - Skivarps Järnvägsaktiebolag och den 14 april överfördes den nya koncessionen till detta järnvägsbolag, YSJ.
   Efter många försök blev det äntligen av, den 11 kilometer långa banan mellan Skivarp och Charlottenlund började byggas.
   Den 2 augusti 1901 öppnades banan för allmän trafik. Spårvidden var 1435 mm och banan var 11,4 kilometer lång. Rälsen var av stål och vägde 24,8 kg/m. Största lutning var 12 och minsta kurvradie 350 meter.
   Mellanstationerna var från Skivarp räknat: Vestra Nöbbelöv (3 kilometer), Sjörup (5 km.) och Snårestad (7 km).
   Den rullande materielen bestod av 27 stycken tvåaxliga godsvagnar.
   För trafikeringen av banan tecknades avtal med Ystad - Eslövs Järnväg, YEJ, som innebar att dom med sin åkande personal, lok och personvagnar skulle trafikera YSJ och även svara för godstrafiken.
   YEJ svarade för detta till och med 1904 varefter YSJ tecknade nytt avtal med MYJ om den fortsatta trafikeringen.
   YSJ anslöt sig redan från början till samarbetet i Trafikförvaltningen Ystads Järnvägar, YJ.

Railway map Ystad - Skivarps Järnväg, YSJ

Nedläggning
Banan hade kommit till genom många svårigheter och dessa fortsatte under åren. Banans trafikunderlag var svagt eftersom den var kringränd av andra järnvägar. Ekonomin var ett enda stort "svart hål".
   Det kom därför inte som någon överraskning när man beslutade att lägga ned banan.
16 februari 1919 lades all trafik ned. Järnvägen hann inte vara i trafik mer än strax under 18 år och torde därmed vara den järnväg, öppnad för allmän trafik, som hade den kortaste livslängden.
   Upprivningen av banan skedde samma år som nedläggningen.

Timetable 1914 Ystad - Skivarps Järnväg, YSJ.
Tidtabell från 1914 för Ystad - Skivarps Järnväg, YSJ

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.

Return to page top


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
ysj_inneh.html senast uppdaterad 2021-04-28