Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsi

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


YEJ, Ystad - Eslövs Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
 
Facts Snabbfakta, YEJ (Facts YEJ) (2002-04-08)
Stationer driftplatser, bandelar (Operation sites) 620, 621
map Karta  YEJ ( map.YEJ) (2002-04-08)

Timetable
Tidtabell YEJ från 1930 (Timetable YEJ) (2002-04-08)

Line gradient
Banprofil (line gradient) (2002-04-08)

Ystad - Eslövs Järnväg, YEJ, engine No. 2
Ovanstående bild är tagen 1916 i samband med 50-års firandet av YEJ. Lok och vagnar är från 1866. Loket är YEJ nummer 2. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Skånsk Järnväg.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
yej_inneh.html senast uppdaterad 2021-04-17